Visszatértek, emlékeztek és kiállítottak a VOKE képzőművészei

A VOKE Batsányi János Művelődési Központ 1975-ben megalakult hajdani képzőművészeti  körének tizenhárom tagja  közös kiállításon mutatta be alkotásait a művészetkedvelő közönségnek. A  nosztalgikus esemény az “Adventre készülve: A szeretet összehoz” címet kapta és hónap végéig (17 és 19 óra között) megtekinthető a helyszínen.

A kulturális eseményt Havasi Gábor a művelődési intézmény igazgatója nyitotta meg, aki a kiállítás létrejöttének történetéről és jelentőségéről fogalmazott meg gondolatokat. Elmondta, a tárlat ötletének megvalósításában  Németh Gyöngyi jeleskedett, aki a képzőművészkör régi munkanaplójában talált információk mentén kezdte meg az alkotók felkutatását. A felkeresett tagok közül végül tizenhárman elfogadták a felkérést.

Havasi Gábor köszöntőjében arra kérte a kiállításra érkezett szépszámú közönséget, hogy merüljenek el a kiállított művészeti alkotások szépségében, színeiben, formaiságában, hogy a szürke hétköznapokba egy kis ünnepi melegség költözhessen.

Ugyanakkor az intézményvezető felvetette, hogy a VOKE szívesen adna helyet a jövőben ismét egy képzőművész körnek, amelyben új és korábbi tagok egyaránt lehetőséget kapnának. Németh Gyöngyi egy verssel készült az alkalomra, a költemény a művészi létállapot, illetve az egyéni és közösségi alkotó munka mélységeit mutatta meg a költészet eszközeivel. Stockinger László a Batsányi Képzőművész Kör egyik legrégebbi, oszlopos tagja az elmúlt 43 esztendő történéseit a kezdeti időktől foglalta össze. Mondanivalójában komoly hangsúlyt kapott  a MÁV korabeli mecénási szerepe, amely a kulturális élet alapjainak lerakásában jelentős szerepet kapott Tapolcán. A ma már nyugdíjas vasutas alkotó hangsúlyozta, a 70-es évektől 80-as évekig a kör lehetőségei rendkívül tágasak voltak. A heti két alkalommal tartott foglalkozásokon a művelődési intézmény még fizetett modellt is tudott szerződtetni számukra. A vasút finanszírozta azt is, hogy a tagok három helyre, Balatonboglárra, Balatonfenyvesre és Tokajra mehettek nyári alkotói nyaralásokra. – A környéken szinte mindenhova vittük vándorkiállításainkat, amelyhez buszt és anyagi forrásokat részben a város, részben a vasút biztosított- emlékezett a helyi amatőr képzőművészeti élet szempontjából virágzó másfél évtizedre Stockinger László. A “szeretet összehoz” című tárlatra Bali Tamás György, Barcza Tamás, Grünceisz László, Hegyi Gyula, Kayser Zsuzsanna, Kolop József, Németh Gyöngyi, Ódor Éva, Ódor Ferenc, Tihanyiné Bálint Zsuzsanna, Stockinger László, Varga Béláné Zebe Márta és Vecsei János hozta el alkotásait. A kiállítás megnyitójának fényét Haga Kámán és Péni Béla szép fúvós előadása emelte. /tl/