Tolerancia, párbeszéd, együttműködés

Ghia Marcell SVD, indonéz származású pap volt az ökumenikus istentisztelet vendége hétfő este, a református templomban.

Ghia Marcell SVD, indonéz származású pap volt az ökumenikus istentisztelet vendége hétfő este, a református templomban.

A híveket Molnár Csaba Bertalan református lelkész köszöntötte, majd örömét fejezte ki, amiért ennyien megjelentek, és ilyen sokan voltak kíváncsiak a verbita szerzetesre. Az ünnepélyes kezdet után a Szentlélekhez való fohászkodás következett, Szakács Péter római katolikus plébános közbenjárásával. Az imában helyet kaptak olyan, napjainkat érintő és világunkat jellemző problémák, mint a megosztottság, a hit erősítésének szükségessége. Ezt követte a bűnvalló imádság, amelyben többek közt olyan vétkek szerepeltek, mint az igazságos cselekedetek, és az idegenekkel, szegényekkel való törődés hiánya, az elnyomottak meg nem védése, az egymással való ellenségeskedés, az önzés, vagy éppen a közösségi oldalakon történő hamis dolgok terjesztése és a tiszteletlenség. Az igehirdetés után a vendég atya bemutatkozása következett, akitől sok érdekességet hallhattak a megjelentek.

Az igehirdetés után a vendég atya bemutatkozása következett.

Megtudhatták, Marcell atyának a fogadalmának letétele előtt három országot kellett megjelölni, ahol később dolgozni szeretne, ám hazánk nem szerepelt a listán, mégis szívesen elfogadta a kinevezést, bár hozzátette, a nyelvet, kultúrát és a klímát nehéz volt megszoknia. Indonéziával kapcsolatban elhangzott, hogy a legnagyobb szigetország, három időzónával, két évszak van, egy nyári és egy esős, amiből kifolyólag nincsen tél, így nem kell téli gumi, nem kell fűteni sem, lehet spórolni – jegyezte meg humorosan a szerzetes. Ugyanakkor rengeteg etnikai csoport, rengeteg nyelv van. Majd beszélt az Indonéz állam filozófiai alapjairól, amelyek közt szerepel a demokrácia, a (szociális) igazságosság, az egység és hit az egyetlen Istenben. Mi talán elképzelni sem tudjuk, ott a vallási sokszínűség ellenére a legtöbb szigeten béke van, az ottaniak vendégszeretők, hagyománytisztelők, létezik a nyitottság, a párbeszéd, Marcell atya szerint ez a kulcsa mindennek. Amíg ott élt, sose látta, hogy keresztények szidták volna a muszlimokat, ahogy a „mérsékelt” muszlimok sem bántották őket, a gond csak a radikálisokkal volt. Úgy véli, itt könnyebben létrejön az összefogás, különösen jók az ilyen alkalmak, mint az ökumenikus imahét, de kérdésként tette fel, vajon mi történik utána? Vannak-e közös programok? A közbenjáró imádságok után Molnár Csaba Bertalan megköszönte Marcell atyának, hogy elfogadta a meghívást, és elmondta, úgy érezte, az Úrjézus szólt a szerzetes szavain keresztül. Az elbocsátó áldásokat megelőzően a református lelkész egy programot hirdetett, a katolikus templomban most pénteken, délután öt órakor egy szegedi baptista lelkipásztor tart majd igehirdetést, ahova szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Sokan voltak kíváncsiak Marcell atyára, a református templom megtelt hívőkkel.