MEGHÍVÓ A MÁRTON NAPI BÚCSÚRA

Gyökér Kinga és Vörösváry Ákos

Kedves Diszeliek, s távolabbról is Diszelre Figyelők!

Vannak ünnepek, például a név- és születésnapok, amelyeket hol praktikus okokból, olykor szükségből vonunk össze, és ezt senki nem érzi sérelmesnek az ünnepeltek közül. (A mi családunkban például 7 áprilisi születésnapját ünnepeljük egyszerre.)
Természetesen vannak ünnepek, amelyeket sem halasztani, sem összevonni nem lehet. Ahelyett, hogy sorolni kezdenénk ezeket, most koncentráljunk a diszeli búcsú napjára!
Nem hiszem, hogy bármi okból elhalasztották volna valaha is. (A háborús évek ugyan minden alól kivételt képeznek, de tudjuk, hogy 1944-ben Budapest ostromakor sokan állítottak – a harcok dacára is – karácsonyfát.)
Az évek múlása elkerülhetetlenül átrajzolja nem csak az arcunkat, szokásainkon is nyomokat hagy, színezi, módosítja őket – így, vagy úgy, de megteszi a magáét. Teheti, mert ő a legnagyobb úr az ismertek között, az Idő.
Milyen magától értetődő volt 1990 előtt – évtizedeken át – hogy a búcsút követő hétfőn, aki csak tehette nem ment dolgozni. Búcsú másnapja… (Történetileg így alakult.) Azután meg úgy alakult, hogy ez az ünnepi másnap lekopott a búcsúi szokásrendről. (Történetileg…) Azután elmaradtak a céllövöldék, a körhinták – mintha egy szakma halt volna meg – elkopott a látványos, zajos és vonzó búcsúi sokadalom… ugyancsak történetileg. Időközben – történetileg – megszületett az Első Magyar Látványtár és Szent Mártonkor évek óta örömmel hívja vendégségbe a falu népét, rokonaikkal, barátaikkal együtt; beszélgetni, borozgatni, kiállítást nézni. Látszólag ennyi a Látványtár nyújtotta „hozzáadott érték”. Hisszük azonban, hogy ennél sokkal több történik ezen a novemberi napon a Stankovics-malom jeles épületében, ami majd csak később visszatekintve válik világossá. Bízunk benne, hogy az a majdani visszatekintés méltónak és illőnek ítéli ezt a „hozzáadott értéket”.
Történetileg úgy alakult, hogy az Első Magyar Látványtár 21. alkalommal hívja, várja Szent Mártonkor a Falu Népét, és az Alapítók nevében ígérhetjük, hogy a jövőben is évről évre így lesz, amíg az Első Magyar Látványtár – Isten segedelmével – létezik.
Szeretettel várjuk Mindnyájukat, várunk Mindnyájatokat november 13-án, vasárnap, a búcsú napján 10 és 19 óra között, a vénséges vén Stankovics-malomba!
2016. november 3.
Gyökér Kinga és Vörösváry Ákos
a Látványtár követei

latvanytar_26aaa

E l s ő M a g y a r L á t v á n y t á r K i á l l í t ó h á z a,

T a p o l c a – Disze l  T e m p l o m t é r

Telefon: 06 30/244 6985 és 06 30/316-8708
www.latvanytar.com info@latvanytar.com