Koszorúztak és emlékeztek a badacsonyi borrend tagjai

Az idén decemberben harminc éves Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend tagjai, tisztségviselői koszorút helyeztek el  szombaton a Mojzer család síremlékénél a város régi temetőjében. Az 1905-ben elhunyt Mojzer Ferenc tapolcai városbíróra, a kor neves  kocsmárosára a borlovagok mint szellemi elődre, ötletadóra tekintenek.

Knolmajer Ferenc elnök-nagymester  (középen) ünnepi beszédet mond a Mojzer síremléknél a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend 30 éves évfordulója alkalmából

A Mojzer síremléknél Knolmajer Ferenc tartott ünnepi beszédet. Azt elnök-nagymester összefoglalta a harminc éves Vinum Vulcanum borlovagrend történetét és tevékenységét a kezdetektől, napjainkig. Elhangzott, a borrend megalakításának gondolata Jeck Tibor örökös tiszteletbeli nagymesterben fogalmazódott meg 1987-ben, Rómában, a szőlészek és borászok világtalálkozóján, ahol Badacsony megkapta a szőlő és bor nemzetközi városa címet. Jeck Tibor és társai hazatérve szinte azonnal hozzákezdtek a hazai borrendek létrehozásához. Akkor már közös meggyőződésükké vált, hogy a borrendek emelhetik a borvidék rangját, tekintélyét és hitelesen népszerűsítik a termőtáj borászati termékeit- hangsúlyozta Knolmájer Ferenc. Badacsonyban a három borászati nagyüzem, az állami gazdaság, a helyi mezőgazdasági szövetkezet, valamint a badacsonyi hegyközség szövetkezet támogatásával, 1988. december 18-án Rizapusztán, tizenhét alapító fővel megalakult a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend. Az alapítók, Jeck Tibor , Józsa János, Ferenczi Kálmán, Kozári Géza, Kiss Ervin, Ács János, Varga Zoltán, Lichtnecker Gyula, Mezőssy Zoltán, Lamport Józsefné, Németh István, Kulka Gábor, Szabó István, Szita László, Tuffner József, Zsoldos Zoltán, Dr. Mohácsi Ferenc voltak- hangzott el a megemlékezésen.

Csizmadia László borrendi tag (jobbról a harmadik) a jó öreg kocsmáros, Mojzer Ferenc emlékét idézte meg Eötvös Károly Balatoni utazás című írása alapján

Csizmadia László a Vinum Vulcanum tagja  a “borlovagrend olvasmányából” olvasott fel, Eötvös Károly Balatoni utazás című könyve egy részletével idézte meg a nagy szellemi előd, a ” jó öreg kocsmáros, vendéglős ” Mojzer úr emlékét, aki “nem a haszonért, hanem kedves vendégéért örült, aki mindig jobb bort adott, mint amilyet kértek,  és mindig többet, mint amennyit vártak”- állt az irodalmi szemelvényben.

Knolmájer Ferenc és Kulka Gábor koszorúzással, főhajtással tiszteleg a hajdani tapolcai vendéglős, városbíró Mojzer Ferenc síremléke előtt

A Mojzer síremléknél, a borrend nevében Kulka Gábor a nagytanács tagja, alapító és Knolmajer Ferenc elnök-nagymester helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az eseményen elhangzott, a térség országgyűlési képviselője, Fenyvesi Zoltán a napokban kitüntetéssel ismerte el a borlovagrend tevékenységét, amelyet a helyi borkultúra érdekében fejtett ki az elmúlt három évtizedben. /tl/