Emléktáblát kapott a bányaigazgató, akinek a vállalat és  város fejlődése egyaránt fontos volt

Emléktábla őrzi a mai naptól Kanizsai Józsefnek a Bakonyi  Bauxit- bánya Vállalat hajdani igazgatójának emlékét a tóparti pantheonfalnál. A Nyári József tapolcai mester által készített, vésett emlékművet ünnepélyes keretek között leplezték le a helyszínen.

(Nagyításhoz kattintás a fotókra!)

bányász 2

Benács Lajos az emléktábla létrejöttét szorgalmazó Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke méltatta a 2002-ben elhunyt Kanizsai József munkásságát és a város fellendülésében betöltött vitathatatlan szerepét.

bányász 1

– Kanizsai Józsefnek kulcsszerepe volt a bányavállalat központjának Tapolcára telepítésében és így közvetve Tapolca 1966-os várossá válásában is. Nagyszámú bányászcsalád Tapolcára vonzásával hozzájárult a város lakásépítéseinek felgyorsításához, a városi infrastruktúra megteremtéséhez. Elévülhetetlen érdemei voltak a régi strand, a sportpálya, a mai TÁMK és más közhasznú létesítmények felépítésében. A gazdasági munka mellett betöltött egyéb fontos tisztségeiben is mindvégig Tapolca és az ország gazdasági életében nagy súlyú vállalat érdekeit képviselte-fogalmazott beszédében Benács Lajos, aki köszönetet mondott a város képviselő testületének és az emléktábla ügyét felkaroló, támogató egyéb városi civil szervezeteknek, hogy Kanizsai József méltó emléket kaphatott. A városszépítők helyi elnöke külön megemlítette Nyári József sírkőkészítő nevét, aki az egyesület tagjaként ingyenesen vállalta az emléktábla elkészítését, felszerelését.

bányász 9

Orbán Tibor a Tapolca és Vidéke Bányászati Hagyományőrző Egyesület Elnöke méltatta Kanizsai József életútját. – Az emléktábla egy olyan ember nevét fémjelzi, aki egész munkáséletében a bányászatnak élt, de a város fejlődésében is főszerepet vállalt. Irányításával a bányavállalat több mint kétmillió tonna bauxitot termelő nagyvállalattá fejlődött, így a magyar alumíniumipar meghatározó szereplőjévé vált. A gazdasági tárgyalások során keményen kiállva, mindig ráirányította a figyelmet az infrastrukturális és szociális háttér megteremtésére, amelyből végül kinőtt Tapolca város- állapította meg  Orbán Tibor, akit hajdan az igazgató vett fel a céghez, egyike volt Kanizsai József legrégebbi mérnök munkatársainak. Az emlékező beszédeket követően Kanizsai József fia, Kanizsai László és Benács Lajos leleplezték az emléktáblát.

bányász 5

A táblánál koszorút helyezett el a Kanizsai család, a város részéről Dobó Zoltán polgármester és Rig Lajos a térség országgyűlési képviselője,  a Tapolcai Városszépítő Egyesület nevében Süle Zoltán és Varga Károlyné.

bányász 4

bányász 3

A szakmai szervezetek közül az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület tapolcai csoportja nevében Podányi Tibor koszorúzott. A Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományőrző Egyesület nevében Orbán Tibor, a Bányász Szakszervezet nevében pedig Székely Jenő helyezett el koszorút. A Tanúhegyek Egyesülete megemlékező koszorúját Rohonczi Gyula és Balázsné Kiss Éva helyezte el a pantheonfalnál. Az ünnepség fényét Tölgyes Réka a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulójának és Novák Istvánnak egy-egy szép szavalata emelte. A megemlékező ünnepség és emléktábla avató méltó zárásaként a jelenlévők a bányász himnuszt is elénekelték  az immár 14 éve a tapolcai új temetőben nyugvó Kanizsai József tiszteletére.

bányász 7