Infrastruktúra kategória bejegyzései

110 éves a vasútvonal, Tapolcára érkezett az öreg 424-es

Az idén lett 110 éves a Tapolca-Székesfehérvár vasútvonal. 1906-ban kezdték meg a tervezését, amely az állam segítségével valósult meg a mai Pusztaszabolcs és Tapolca között. 1909-ben átépítették a helyi állomást, meghosszabbították a vágányokat és az állomás épületet, új vontatási telep és fűtőház, továbbá fordító épült Tapolcán. A megnyitót 1909.  július nyolcadikán tartották- hangzott  el Dr. Décsey Sándor a városi könyvtár és múzeum igazgatójának szájából  az ünnepi évforduló kapcsán a város vasútállomására érkező nosztalgia gőzös érkezését követő megemlékezésen.

A Kelenföldről induló legendás 424-es gőzmozdony és a hozzá kapcsolt nosztalgia szerelvény utasait és az alkalomra érkezett érdeklődőket Dobó Zoltán polgármester köszöntötte, méltatva azt a Kossuth Ferenc miniszterségéhez köthető döntést, amely Tapolcát bekapcsolta az ország vasúti vérkeringésébe és ezzel elindította a további fejlődés útján az elmúlt évszázad elején. A vasútvonal történetéről Dr. Décsey Sándor a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója beszélt. …- 110 éve, 1909. július nyolcadikán, a különvonattal érkező budapesti delegációt Szerényi József államtitkárral az élen ovációval fogadták az állomáson. Marton Gyula akkori községbíró üdvözlő beszédében elmondta, régi vágya teljesült a vasútvonal megnyitásával, amely ” a vidéket a szép fővárossal” egyenes vonalban köti össze… Később Sárvári Piroska a MÁZ Zrt. üzemeltetési főigazgatója és Dobó Zoltán polgármester megkoszorúzta Kossuth Ferenc emléktábláját, majd vasúttörténeti kiállítás nyílt “Megy a gőzös” címmel a VOKE Batsányi János Művelődési Központban. Nehéz György magángyűjtő kiállított vasúttörténeti relikviái között távírók, jegykiadók, jármű azonosító táblák, fotók, lámpák, vasutas öltözékek árulkodtak a hazai vasúti élet hajdani gazdagságáról és különleges világáról. /tl/

Nagy teljesítményű aprítógép a város szolgálatában

Új, 36 lóerős, alacsony zajszinten működő ágaprítógépet állított munkába a napokban a város parkfenntartásáért felelős munkacsoportja. Az apríték hasznos, értékes alapanyag, abból kertészeti talajtakaró, illetve  komposzt  lesz a jövőben egy környékbeli céggel kötött,  kölcsönösen előnyös együttműködésnek köszönhetően.

Kozma Henrik alpolgármester: “A gép takarékos, biztonságos és csendes.”

A gép kézi adagolású, gazdaságos dízel motoros meghajtású, gyakorlatilag a város közterületein álló fák levágott ágaiból állít elő komposztálásra alkalmas nyesedéket. Amint azt a munkacsoport vezetőjétől, Kozma Henrik alpolgármestertől megtudtuk, a jövőben nem kell a levágott ágakat, gallyakat kisteherautókra rakni, majd gyakori fordulókkal elszállítani, hiszen a gép segítségével helyben fel tudják dolgozni azokat. Ráadásul környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházásnak tekinthető a speciális gép munkába állítása, hiszen a faapríték hasznos anyag, fölöslegessé válik az égetés, ezáltal nem kerül szénmonoxid füst a levegőbe. – Az ősztől tavaszig tartó vegatációs időszakban levágott nagymennyiségű faágat eddig kisteherautókra kellett pakolni, onnan leszedni, tehát gazdaságtalanul volt csak szállítható, hiszen nagy térfogatot foglalt el a platón, sűrűn kellett fordulni. Erre nyújt megoldást ez az új gépünk, amely rendkívül biztonságos a vele dolgozók számára és 112 db-es zajszintjével kifejezetten csendesnek is mondható a kategóriájában. A felaprított faanyagot virágágyások, bokrok, fák tövéhez talajtakarójaként is felhasználjuk majd, de jelentős részéből komposzt készül- mondta el lapunknak az illetékes.

Mint megtudtuk, a város parkfenntartói további gépvásárlásokat is terveznek, például az utcaseprést is korszerűsítenék a jövőben, tekintettel többek között a munkaerő szinte állandó hiányára. /tl/

Megújuló kerékpáros hidak

Megújulnak a Szigliget és Balatonederics közötti kerékpárút patakhídjai. A munkálatok egy-két hete kezdődtek és hamarosan befejeződhetnek.

A kerékpárutat használók már évek óta kénytelenek voltak szembesülni a hidak egyre romló állapotával. Az érintett önkormányzatok javítgatták éveken keresztül a párás környezetben viszonylag gyorsan rothadó fenyőfa és OSB felépítményeket, ám a tartós megoldás elmaradt, gyakran kellett lezárni az átkelőket a gyakori beszakadás miatt, a súlyosabb balesetek elkerülése érdekében.

A toldozgatás-foldozgatás nem bizonyult tartósnak, újjáépítik a hidakat

Egy tavaly született rendelet alapján, a Magyar Közút Zrt. üzemeltetésébe kerültek a hazai külterületi kerékpárutak. A teljes Balatoni Bringakörút (42 települést érint és 204 kilométer) felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásban valósulhat meg. Korábban írtuk, a cég a teljes balatoni kerékpárút karbantartásához mintegy hárommilliárd forintot kapott a költségvetésből.

Továbbra is fa, tölgy és fenyő kerül a vas szerkezetre

A remények szerint, ezzel megoldódhat egy évtizedes probléma, amelyet a balatoni kerékpárút hálózat „gazdátlansága” okozott és az északi parti kerékpáros út sok szakaszon tapasztalható leromlásához vezetett. Ezúttal szerencsére időben, a kerékpáros szezon megkezdése előtt megtörténik a féltucatnyi patakhíd újjáépítése./tl/

Nyert a pályázat, megújulhat a helyi közlekedés és a buszállomás

300 millió forintot nyert el  nemrégiben a Hősök tere átalakítására és a városi buszpályaudvar környékének fejlesztésére Tapolca. A  belvárosok tehermentesítését célzó TOP-os pályázaton való sikeres részvételnek köszönhetően, várhatóan két év múlva megújul, átalakul a helyi közlekedés.    

A megelőző önkormányzati ciklusban intermoduális közlekedési csomópont kialakítására kétszer is pályázott a város önkormányzata, ám minkét esetben forráshiányra hivatkozva tartalékpályára állították a döntéshozók a tapolcai igényt.  (Akkoriban Balatonfüred kapta meg a lehetőséget a kivitelezésre.)  A következő önkormányzati ciklusban azonban megjelent egy felhívás a TOP-os (Terület és Település- fejlesztési Operatív Program) pályázatok körében, amely a városközpontok közlekedési tehermentesítését célozta. – Elővettük a régi terveket, hogy azok bázisán részben megvalósíthassuk a korábbi elképzeléseket- tájékoztatta lapunkat Lévai József alpolgármester.  – Nem kellett kiviteli terv, egy koncepciót kellett felvázolni, amelyet  benyújtottunk, akkor még egy magasabb pályázati összeggel. Első körben nem nyertünk, de 2017-ben egy csökkentett összegű igénnyel éltünk, amivel második körben már sikeres volt a pályázatunk- tette hozzá a város alpolgármestere.  A közeljövőben így mintegy 300 millió forintot költhet a város a Hősök tere és az autóbusz állomás fejlesztésre, egy új forgalmi rend kialakításra.

A megvalósítás előtt álló koncepció szerint,  kialakítanak egy Hősök tere körüli, tömbkerülő körforgalmat. Átkötik ennek érdekében az Ady Endre és a Deák Ferenc utcát, így gyakorlatilag lehetővé válik a tér körbejárhatósága. Lévai József elmondta,  a beruházás hozadéka, hogy  megújulhat, komfortosabbá, esztétikusabbá válik az autóbusz pályaudvar is. Ez utóbbi  az ÉNKK-val (Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt) kötött megállapodásnak, együttműködésnek lesz köszönhető. Az ÉNKK ugyanis vállalja, hogy a forgalmi épületet megújítja, a buszváró fölé esőtetőt épít és korszerű utastájékoztató rendszert épít ki városi beruházással egy időben saját forrásból. – A közös együttműködés kereteit a napokban fektettük le a közlekedési vállalattal- mondta el lapunknak Lévai József. Megtudtuk,  a beruházás 2020-ban indulhat el legkorábban, 2018 és  2019 az előkészítés, a helyi lakossággal történő megvitatás, egyeztetés, a tervek hatósági engedélyeztetésének időszaka lesz. A konkrét terveket jövő áprilisig kell letennie az asztalra a városnak, azok elfogadása után következhet a közbeszerzések lebonyolítása, majd a várhatóan néhány hónapig tartó gyakorlati kivitelezés. A remények szerint,  a beruházásnak köszönhetően többek között a balesetek szempontjából  biztonságosabbá  válik a megszépült buszpályaudvar, közlekedéstechnikailag pedig könnyen lezárhatóvá válik a Deák Ferenc utca és a Fő tér.  A  „tömbkerülő út” ugyanis a rendezvények idején gond nélkül  levezeti a forgalmat- állítják a terv készítői. A beruházás részleteit hamarosan lakossági fórumon is megismertetik a város lakosságával- tudtuk meg.     /Töreky László/

Megújult járdák és esővíz-elvezető rendszer

A nagyobb volumenű, látványos beruházások mellett – strand, vásárcsarnok- több kisebb, de sok szempontból fontos  infrastrukturális beruházás valósult meg az elmúlt hetekben, hónapokban. Ezeket viszont pályázati források hiányában, takarékos megoldásokkal, önerőből oldotta meg a városüzemeltetés- tudtuk meg Kozma Henrik alpolgármestertől.

Megújult a földalatti esővíz elvezető rendszer  a Batsányi utca és a Déli Városkapu Park találkozásánál. Korábban szűk volt keresztmetszet, eldugult, nagyobb esőzéskor kiöntött a csatorna. /fotók: tl/

Évek óta elhúzódó probléma volt, hogy nagyobb esőzések idején a városból lezúduló víz, Tapolca mélyebben fekvő pontjain a csatornafedeleket is megemelve, kisebb-nagyobb területrészeket árasztott el.  A megnövekedett talajvíz pedig újabb problémákat okozott, hiszen házak alapjait, lábazatait, pincéit vizesítette el a környéken.  A problémák egyik lehetséges okát, a Batsányi utca alján tönkrement, eldugult esővíz-elvezető rendszer cseréjével, újbóli kiépítésével oldották meg a közelmúltban mintegy 2 és fél millió forintból.

Csatorna tisztítónyílás a patak és a Batsányi utca között félúton

A beruházás eredményeképpen a város magasabb részeiről ideérkező víz  akadálytalanabbul folyhat a patakba. Korábban a patakmeder hetven centiméteres mélyítésével és a déli elkerülő út alatti beszűkült áteresz tisztításával is erre az akut problémára reagáltak az illetékesek.

Kitisztított áteresz, mélyített patakmeder a déli elkerülőnél.

Kozma Henrik alpolgármester elmondta, járdák javítására, építésére is költöttek az elmúlt időszakban. Az Egry utcában például önerőből, a városüzemeltetés saját dolgozóinak munkájával megújult 100 méternyi járdaszakasz mindössze 800 ezer forintból.  Az alpolgármester szerint, korábban ennek az összegnek a sokszorosára kapott árajánlatot az önkormányzat.  Elkészült a Kazinczy tér 1 és 3-as ház közötti gyalogút is nemrégiben.

Megújult járda az Y-házak között /fotó: DZ/

Az előbbinél a múltban  túl közel és sűrűn ültetett japán akácokat egyéb facsemetékkel váltja ki ősszel az önkormányzat. Borítékolható ugyanis, hogy a fák gyökerei tönkreteszik a járdát- mondta el lapunknak Kozma Henrik. Egyelőre – a célra rendelkezésre álló anyagi források hiányában- nem valósultak meg a tervezett Dobó lakótelepi járda javítások, de a déli városrész egyes rossz állapotú útjai is javításra, felújításra szorulnának – tudtuk meg. /Töreky László/