A polgármester válasza ingatlanügyben

(A polgármester válasza a Kérdések egy ingatlaneladás kapcsán című írásunkban elhangzottakra)

Császár Lászlónak és csapatának támadása beillik abba a sorba, amibe Erzsi néni lakásügye, a pályafüvesítés, a játszótér, virágosítás kérdése vagy a kocsmatúrás szórólap. Csupán ugyanazt csinálják, mint eddig: vádaskodnak és rágalmaznak, jellemzően olyan ügyben, amelyért 16 év alatt a kisujjukat sem mozdították. Bognár Róbert polgármester-jelölt 2019. szeptember 30-i sajtótájékoztatójában felvetett ingatlan-értékesítési üggyel kapcsolatban két gondjuk lehet mindössze: nem a haverjaik kezébe került vagy nem családtagjaik kaparintották meg.

Dobó Zoltán  (A kép egy korábbi sajtótájékoztatón készült)

Mutyi? Tapolca Város Önkormányzata csak független értékbecslő által megállapított értékbecslés alapján értékesít bármilyen, a tulajdonában álló ingatlant, ahogy ez történt a 685-ös helyrajzi számú ingatlan esetében is. Visszautasítom Bognár Róbert azon kijelentését, miszerint titokban történt az adásvétel. Önkormányzatunk minden egyes ingatlanértékesítés esetében a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán kifüggesztve, Tapolca város hivatalos honlapján, a Városi Televízióban, illetve a Tapolcai Újságban közzétéve a határidő lejártáig) teszi közzé minimum 30 nap időtartamra az aktuálisan tervezett ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot. A nyilvános pályázati felhívást a kérdéses esetben 2018. október 29-én függesztettük ki.
Miért szándékoztunk értékesíteni a területet? „Magyarázkodás és mentegetőzés” helyett a tények közlésére szorítkozom. A vevő 2017. november 28-án vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be, ezután került sor az értékbecslés megrendelésére, illetve a pályázati kiírás kifüggesztésére. A város számára hasznos, munkahelyteremtő, idegenforgalmi bevételt generáló beruházást kívánt megvalósítani, egy már 30 éve kihasználatlanul, üresen álló területen. A vevővel folytatott megbeszélés tényét a 2018. szeptember 21-i nyilvános testületi ülésen tárgyalt, a tárgyalásaimról szóló napirendi pontban feltüntettem. Akkor ahhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.
Titokban? Lezsírozva? Ezek a szavak hangzottak el Bognár Róbert szájából. A korábban említettek szerint a tervezett eladás nyilvános volt. A vevő a jogi képviselője által elkészített szerződés tervezetet hozott, amelyet az önkormányzat ügyvédje átvizsgált, és jogi kontroll mellett jóváhagyott azzal, hogy az az önkormányzat számára megfelelő.
Miért hagytam figyelmen kívül a korábbi önkormányzati kötelezettséget? – tette fel a kérdést Bognár Róbert. Mert sajnálatos módon 2014. szeptember 26-án úgy fogadta el a Császár László vezette testület az önkormányzat vagyonrendeletét, hogy annak vagyonkataszteri mellékletében a 685-ös helyrajzi számú ingatlan forgalomképes üzleti vagyonként szerepel, tehát eladható. Az egységes szerkezetbe foglalt rendeletet 2014. szeptember 29-én hirdették ki. A téves adattal elfogadott rendelet volt az alapja annak, hogy az értékesítés folyamata egyáltalán elindulhatott.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda ügyintézője 2019. április 4-én kelt feljegyzésében tájékoztatott engem és jegyző asszonyt arról, hogy „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt része a kérdéses terület, amelyet a fenntartási időszak végéig önkormányzati tulajdonban kell tartani. Amint az ügyben magam is tájékozódtam, azonnal megkezdtem a tárgyalásokat a vevővel, az eredeti állapot visszarendezése érdekében. Utoljára 2019. szeptember 26-án találkoztunk, az ott elhangzottakról jegyzőkönyvet vettünk fel. A dokumentumok előkészítése folyik.
A fenti ügy ismét iskolapéldája annak, hogy hogyan tereljük el a figyelmet az olyan, nagyságrendekkel fontosabb, mindenkit érintő problémákról, mint a Kórház ügye- melyre Császár László nemes egyszerűséggel csak annyit reagált, hogy „lerágott csont”. Fentiek alapján úgy gondolom, hogy sokkal, de sokkal körültekintőbben fogunk eljárni minden ügy esetében, és kitüntetett figyelmet fognak kapni a szekrényből töretlenül kihulló csontvázak, mint például a Mereszjev pálya értékesítése.

Dobó Zoltán polgármester