A Batsányi Körről újra

Csaba Dezső – A Batsányi Kör 2015-ben azzal a céllal kezdte meg működését, hogy Batsányi János életével és korával részleteiben megismertesse az eziránt érdeklődőket. Mutassuk meg, hogyan érte el a költő azt, hogy a magyar irodalom egyik megkerülhetetlen, hatásos része legyen.

batsanyiplakett

Meg akartuk ismerni és ismertetni a kort, amelyben élt, azokat a társadalmi és emberi viszonyokat, amelyek a sorsát és nem utolsó sorban a személyes jellemzőit alakították.
Az elmúlt több mint egy év alatt olyan beszélgetéseket folytattunk, amelyek a környezetét mutatták be.
Megtudtuk, hogy mit jelent szabadkőművesnek lenni. Ez a ma is élő mozgalom a 18. század elején indult. Batsányi és több segítője is tagja volt. A témát Dr. Sáry Gyula főorvos úr taglalta.
Majd megismerkedtünk a történelmi korral. Magyarország és a magyar társadalom szerkezetével és összetételével. Megtudtuk, mit jelent az, hogy valaki honorácior lett, hiszen Batsányi élt azokkal a jogokkal, amelyeket ez az állapot biztosított számára. A témát Riba Erzsébet tanárnő fejtette ki.
Azt a Tapolcát, ahová a költő született és kisgyermek korát élte Kertész Károly ny. könyvtárigazgató úr mutatta be. Itt Német István Péter költő a Batsányi szülők munkájával ismertetett meg minket. Szó került arról is, hogy a különböző támogatók segítségével milyen tanulmányokat folytatott és milyen eredménnyel.
Németh István Pétertől tudtuk meg Batsányi és Baumberg Gabriella zenei kapcsolatait. Jó tudni, hogy Gabriella három költeményét a kor legnagyobb zeneszerzői zenésítették meg. Tudjuk, hogy Batsányi költeményeivel a 20. század neves zeneszerzői foglalkoztak, köztük Kodály Zoltán is.
Szót ejtettünk a kassai környezetéről. Ez a világ nagyon különbözött attól ahonnan elindult. Olyan körökben forgott, amelyek segítették beilleszkedését a kor felső társadalmi rétegébe.
Eddig jutottunk, és sajnos, a nagy érdektelenség miatt kénytelenek voltunk leállni. A nyár és az ősz folyamán –egyéb okok miatt is – szüneteltettük a működést.
Most érkezett el az idő, hogy újra elkezdjük az összejöveteleket. Az eddig megszokott havi rendszerességgel folytatnánk a foglalkozásainkat. November 10-én 16,30 órakor jönnénk össze ismét a VOKE Batsányi J. M.O.K-ban. Mostani beszélgetésünknek témája a „hogyan tovább?” kérdés megválaszolása lenne. Az biztos, hogy a következőkben Batsányi költészetével és prózájával szeretnénk foglalkozni, természetesen beleágyazva a kor irodalmi és történelmi életébe.
Néhány szervezési kérdést is meg kell beszélnünk az első alkalommal.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki jobban meg szeretné ismerni Batsányi Jánost és munkásságát. Biztosan szeretné tudni, hogy kiről van szó minden év májusának első hetében.
Cs.D.