Ülésezik a képviselő-testület

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 20-án (péntek) 8.20
órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme Az ülés helye:
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetésről és a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének
elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

6) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7) Döntés a Tapolca 0110/2 és 0106/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8) A 1683/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé minősítése és értékesítése

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

9) Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

11) Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) összeállításának
állásáról

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

13) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) munkájáról, a
települési értéktár bizottság tagjainak újraválasztása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

14) A polgármester szabadságtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

15) A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK – KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK