Újabb lépés a naperőműpark felé

Naperőműpark létesítéséhez szükséges terület biztosításáról is tárgyalt a képviselő-testület mai nyilvános ülésén a Tamási Áron Művelődési Központban.

A testület már tavaly decemberben rendkívüli ülésen tárgyalta azt a napirendet, amelynek eredményeként arról döntött, hogy a beruházáshoz szükséges ingatlanokat három cégnek, 30 év időtartamra bérbe adja, a bérleti díj összegét pedig 70 ezer Ft/év összegben állapítja meg azzal a kiegészítéssel, hogy öt évenként felül kell vizsgálni a bérleti díj összegét. Ezzel együtt felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződések aláírására. A Veszprém Megyei Kormányhivatal viszont jelezte, hogy a bérleti szerződések megkötésének módja ellentétes az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati rendelettel, így azt a testület május 15-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén visszavonta, s döntött az új bérleti szerződések megkötésével kapcsolatban.  Az ingatlant bérlő három cég, a Mező Solar Invest Kft., a Mező Solar Projekt Kft., továbbá a SolaryB 8888 Napelempark Snow Kft. az ingatlanokon tereprendezési
munkálatokat folytattak és kinyilvánították azon szándékukat, hogy a Kormányhivatal útmutatása alapján lefolytatott eljárást követően továbbra is szeretnék naperőműpark létesítése céljából bérbe venni a tárgyban érintett 5 ingatlant.
A mostani ülésen elfogadott határozat szerint első lépésként a képviselő-testületnek ki kell jelölnie hasznosításra az ingatlanokat, majd a hasznosítás lehetőségét közzé kell tennie. Az ingatlan hasznosításra kijelölését, majd a hasznosítási lehetőség közzétételét követően lesz lehetősége a három cégnek bérbe venni az ingatlanokat. A cégek megjelent képviselői tudomásul vették a döntést, Tapolca pedig joggal reménykedhet a beruházás megvalósulásában.
Az ülés további részében több más mellett megszavaztak a képviselők 5 millió forint sporttámogatást, a nyári gyermekétkeztetés saját forrásból történő biztosítását, valamint döntöttek a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének újbóli megbízásáról.