Természettudományos tárgyakból mérték össze tudásukat

  1. alkalommal rendezte meg a gimnázium a Cselling versenyt, november 13-án, délután.
Idén 13 csapat mérte össze tudását a Cselling versenyen.

13 három fős csapat jelentkezett a versenyre, akik nyolcadikos diákokból tevődtek össze. Előzetes feladat volt plakátokat készíteni az ember és a víz kapcsolatáról, egymás munkáit a rajzteremben tekinthették meg. A vetélkedőn három feladatcsoportot kellett megoldani, földrajz, biológia-kémia, és fizika tantárgyakhoz kötődően. Tudásukat, rátermettségüket változatos feladatokon keresztül bizonyíthatták, például kísérletek, filmrészletek megfigyelése, azok magyarázata. A verseny rendkívül szorosan alakult, a következő eredmények születtek. Első helyen a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének egyik csapata végzett, melynek tagjai Varga László, Muzsi Ferenc, Peresztegi Botond. Másodikak a Batsányi Tagintézmény diákjai lettek, Herczeg Réka, Virágh Tünde, Illés Petra. A harmadik helyen a kazinczysok végeztek: Világos Péter, László Simon, Szarka Levente.