Tavaszköszöntő kórushangverseny

Szép idő, jó hangulat, nagy érdeklődés kísérte a pénteki tavaszköszöntő kórushangversenyt.

A rendezvénynek a Járdányi Pál Zeneiskola udvara adott helyszínt, amely kitűnő akusztikájával járult hozzá a Tapolcai Kamarakórus és a zeneiskola közös produkciójának sikeréhez. A szép számmal megjelent közönséget előbb Péni Béla, a zeneiskola igazgatója köszöntötte, majd Török Attiláné karnagy tett hasonlóképpen a koncert kezdete előtt. A hangverseny első részében az érdeklődők madrigálokat hallhattak a Tapolcai Kamarakórus előadásában, majd az együtteshez a járdányis tanárokból összeállt férfiszólam is csatlakozott. A taps nem maradt el, sőt annak intenzitása egyre fokozódott. Ez a blokk a “Trubadúrmollban” című darabbal zárult.

A kórusmuzsikát követően a Járdányi tanárai léptek színpadra. Előbb Zavaczkiné Fehér Éva és Tóth-Rompos Partrícia fuvolázott, majd egy remek fúvóskvartett következett, ahol Schmidt János és tanítványai mutatkoztak be, majd utána a két ütős, Tóth Péter és Fazekas Ádám kápráztatta el a közönséget.

A hangszeres számok után magyar művek hangzottak el, Kodály Zoltántól, Bárdos Lajostól, Ligeti Györgytől, valamint Vavrinecz Béla népdal feldolgozásaiból. A kamarakórus repertoárjának összeállításában – amint azt Török Attiláné  el is mondta köszöntőjében – mindig kiemelt szerepet kapnak a magyar szerzők művei.  A hosszan zúgó vastaps okán ráadásként, stílusosan Schubert Májusi bordalát énekelték el a hölgyek. A hangversenyen a több műben is megszólaló zongorakíséretet Ludmány Jánostól hallhatták a megjelent vendégek.