Tapolcai feladatok, pályázatok

Az ősz adta feladatokról, az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előrehaladásról, a tanuszoda kérdéséről tájékoztatta lapunkat Dobó Zoltán polgármester.

A hosszú, meleg ősz, a kedvező időjárás sokak számára örömteli, és valóban, turisztikai szempontból nagyon kedvező városunk számára is. A szokatlanul meleg idő miatt viszonylag későn lehullott falevelek eltakarítása folyamatos feladatot ad a városüzemeltetési munkacsoportunknak. A kollégák igyekeznek helytállni, de emellett a számos más feladatuk is van a városban. Köszönöm a lakosság együttműködését, példaértékűek azok a lakóközösségek, akik maguk is tesznek azért, hogy ősszel is tiszták legyenek a város utcái, területei. Szintén köszönet illeti meg azokat a civileket is, akik csatlakoztak a Mindenszentek előtti önkéntes temetőtakarításunkhoz. Sokaknak, akik ritkán jutnak el szeretteik sírjához jólesett, hogy rendezett körülményeket találtak. Ezen kívül sajnos egyre több az olyan sír, amelyet nem gondoz senki, mert kihaltak a hozzátartozók, vagy messzire kényszerültek a megélhetésért. Ezek iránt is felelősséget érzünk, és a következő időszakban is igyekszünk ezekre jobban odafigyelni. Európa nyugati felén már életforma, hogy önkéntes munkát vállalnak az emberek. Talán ez a jó gyakorlat nálunk is meghonosodni látszik, hiszen korábban a Csobánc utcai Keszler háznál, aztán pedig a „sümegi abc” mögötti kis parkban végeztünk önkéntesekkel, a lakóközösséggel, az ottani vállalkozókkal, valamint az önkormányzattal összefogva komoly parképítő munkát. Hasonló, a város érdekében végzett önkéntes munkákat a jövőben is tervezünk.
Tárgyalásokat kezdeményeztem a Magyar Postával, hiszen számos megkeresés érkezett hozzám a helyiektől, főként a kismamáktól és idősektől, hogy babakocsival, bottal, járókerettel nehezen jutnak be a főposta épületébe. A tárgyalások során felvetettem, hogy a postaépület külső homlokzata is hagy maga után kívánni valót, hiszen miközben egyik homlokzat a másik után szépül meg a városban, ez az épület a négy évtizeddel ezelőtt megálmodott arculatát mutatja a mai napig is. Utóbbival kapcsolatban nem sok biztatást kaptam, de a feljáró megépítésében partnereink lehetnek. Az ügy előremozdítása érdekben felajánlottam számukra, hogy az építéshez a város területét szabadon felhasználhatják, hogy a nehezen közlekedők is könnyebben be tudjanak jutni a postára.
Az utóbbi időben eljutottak hozzám olyan kritikus hangok, hogy önkormányzatunk nem nyújt jó teljesítményt a pályázatok tekintetében. Bízom a pályázatíró csapat szakértelmében és a város iránti lojalitásában, hiszen pontosan ugyanaz a pályázatíró csapat dolgozik most a hivatalban, aki a korábbi ciklusok idején is megállta a helyét. Továbbra is keményen dolgoznak azon, hogy minden olyan pályázatot felkutassanak, megírjanak és beadjanak, ami Tapolca fejlődését szolgálja. A döntések nem rajtuk és rajtunk múlnak.
A korábbi ciklusban, amikor a városvezetés, a megyei vezetés, az országgyűlési képviselő és a kormány is egy párthoz tartozott, Tapolca 939 millió forintot nyert pályázatokon. Ezt már sikerült túlszárnyalnunk mostanra, mindenféle politikai hátszél nélkül. Az elnyert pályázatok mindegyikében sikerült már előrelépnünk. A projektek állását érintő kritikák, észrevételek a valódi tények ismerete nélkül azonban némi helyreigazítást igényelnek.
A gimnáziumra elnyert 290 millió forint, az előzetes árajánlatok alapján, nem fogja fedezni azokat a célokat, amelyekre elnyertük a pályázatot. A 2016 nyarán beadott projekthez kapcsolódó támogatási szerződést csak 2017 novemberében tudtuk aláírni. A közben eltelt másfél év alatt a munkaerőhiány, a munkabérek emelkedése, az építőanyagok árnövekedése, a forint euróval szembeni nagymértékű gyengülése miatt a beruházási költségek drasztikusan növekedtek. A szerződéskötés után az előkészítő munkákat azonnal megkezdtük, viszont az hamar kiderült, hogy a kormányzati szervek ilyen szintű késedelme, és az említett okok az önkormányzatunkra jelentős többletterhet rónak. Csökkenteni kényszerültünk a pályázat műszaki tartalmát, hozzá fogjuk tenni a jelentős önerőt, és végre fogjuk hajtani a 60 éven át nem fejlesztett, elavult, elhanyagolt, az oktatás színvonalához nem méltó épületet.
A Tapolcát a Balatonnal összekötő kerékpárút megépítéséhez a pályázatot városunk nem egyedül, hanem négy településsel közösen, konzorciumi együttműködés keretében adta be Raposka vezetésével. Ennek a projektnek a támogatási szerződését idén szeptemberben írták alá. A 10 km-nyi szakasz megépítéséhez 414 millió Forintot nyert el Szigliget, Hegymagas, Raposka és Tapolca. A kerékpárút 1/3-a érinti Tapolcát. A költségek a korábban említett gimnázium-projekthez hasonlóan alakultak. Elindult a műszaki tartalom és a nyomvonal optimalizálása, de így is óriási önerő vállalást kíván az önkormányzatoktól a megvalósítás. Polgármester társaimmal azon vagyunk, hogy megvalósulhasson végre a régen várt, turizmus szempontjából nagyon fontos kerékpárút, amelyet az itt élők már hosszú évek óta joggal sürgetnek. Ez nem új keletű probléma, nem igazán értem, hogy korábban jóval kedvezőbb gazdasági, politikai helyzetben miért nem került sor erre a beruházásra. Hiszen Tapolca 7-8 évvel ezelőtt is elsősorban a turizmusra támaszkodott, másrészről akkor az építőipari cégek, vállalkozók sorban álltak a megrendelésért, ezért a mostani költségek töredékéért tudtak volna kivitelezni egy jó minőségű, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő kerékpárutat. Ugyanez igaz a gimnázium felújítására is.
A tanuszodával kapcsolatban sok kérdést kapok. A tanuszoda létesítése nem benyújtott pályázat eredménye, hiszen arról első körben a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet; második körben pedig az 1926/2017. (XII. 8.) sz. Kormányhatározat döntött, hogy mely településeken, járási székhelyeken épít tanuszodákat az állam. Konkrétumokat a kivitelező Magyar Államtól, pontosabban a Nemzeti Sportközpontoktól én is szívesen hallanék annak tekintetében, hogy mikor kezdődnek a munkálatok, mikor számíthatunk az átadásra. Önkormányzatunk mindenben partner volt, hiszen a projekt megvalósításáért felelős Nemzeti Sportközpontok kérésére helyszínt kerestünk, majd újbóli kérésükre azt módosítottuk, a területet (Egry utca) pedig a rendelkezésükre bocsátottuk. A telekalakítás, a tervezés és a megvalósítás már az ő feladatuk. Figyelemmel kísérve a tanuszodákkal kapcsolatos állami beruházásokat, van bennem egy kis aggodalom, számos példát látok példa arra, hogy a tervezetnél sokkal lassabban készülnek, jelentős késéssel vehetik birtokukba azokat a települések lakói.
Úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy a kormány vagy a minisztérium feladatai-e a fent említett fejlesztések, hanem hogy a város érdekeit, az itt lakók igényeit szem előtt tartva megoldjuk a felmerülő problémákat.

Dobó Zoltán polgármester