Támogatják a foglalkoztatást

„Út a munkaerőpiacra” címmel tartottak munkáltatói fórumot Tapolca és  környék vállalkozói, foglalkoztatói számára a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolca Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársai.

Jobbról Dr. Vadlek Krisztina hivatalvezető, balról Zsadányiné Kovács Judit osztályvezető

A fórumon Dr. Vadlek Krisztina a Tapolcai Járási Hivatal vezetője azt hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják a személyes kommunikációt a munkáltatókkal, szeretnék első kézből tájékoztatni az érdekelteket az aktuális pályázati lehetőségekről. A hivatalvezető örvendetesnek tartotta, hogy az elmúlt időszakban a járás területén jelentősen csökkent az álláskeresők, az inaktívak és az eltartottak száma, ugyanakkor bővült a foglalkoztatottak köre.

A tapolcai fórum a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 európai uniós projekt keretében zajlott, amely program a munkáltatók számára nyújtható foglalkoztatási támogatások célcsoportjába tartozó álláskeresők elhelyezkedését segítette az elmúlt években, de az elkövetkező években is jelentős forrásokat biztosít a célra.

Zsadányiné Kovács Judit a járási hivatal foglalkoztatási osztályának osztályvezetője azokról az aktuális projektekről tájékoztatta a jelenlévőket, amelyek több hátrányos helyzetűnek mondható társadalmi csoporthoz tartozó munkaképes állampolgár munkához jutását segítheti. Az osztályvezető a GINOP 5.1.1,  Út a munkaerőpiacra elnevezésű projekt kapcsán elmondta, hogy az kifejezetten  a hátrányos helyzetű, tehát az alacsony iskolai végzettségű és a jelenleg közfoglalkoztatott fiatalok álláshoz jutását kívánja megkönnyíteni. Ennek érdekében – részben a munkáltatókra háruló terhek mérséklésének szándékával-  a program jelentős összegekkel támogatja az említett célcsoportokhoz tartozó dolgozók munkabérét, a bérköltséget, hozzájárul az munkába járás költségeihez, de a munkavállaló lakhatásához és a képzéséhez is segítséget nyújt. A 2021 októberéig tartó program 2018-as támogatásra fordítható összege 1000 millió forint.  A fórumon elhangzott, ez év március végéig  2867 főt már bevontak az említett rendszerbe, az év végéig újabb 5500 fő foglalkoztatását tűzték ki célul a szóban forgó uniós projekt keretében. A jelenlévők az említett program mellett megismerkedhettek egyéb hasonló célú támogatási projektekkel is, amelyekkel kapcsolatban több kérdés is elhangzott az illetékesek felé.  /X/  (Megrendelő: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály)