Szép tárlat felajánlásokból

Az elmúlt két évben beérkezett tárgyanyagból nyílt kiállítás a Wass Albert könyvtár földszinti aulájában a napokban.

– A tárgyak nagy része ajándékozás útján került intézményünkbe, összesen harminc adományozó jóvoltából 2017-ben és 2018-ban – mondta dr. Décsey Sándor igazgató beszédében. Majd hozzátette, hogy közülük huszonheten mintegy 400 tárgyat ajánlottak fel a tapolcai múzeum részére.
– Van még három nagyobb tárgyegyüttes, amelyekről mindenképpen szót kell ejteni, ám ezek nincsenek itt kiállítva, részben a még folyamatban lévő feldolgozottság okán. Másrészt úgy gondoljuk, hogy ezek mindegyike egy-egy önálló tárlatot is megérdemel annak témája és “számossága” miatt. Konkrétan a Batsányi Gimnáziumtól kapott, az egykori postaforgalmi szakképzésben használt oktatási, valamint fizikai, kémiai kísérletekhez alkalmazott eszközökről, dr. Kovács András, az egykori Kossuth utcai bőröndös és szíjártó műhelyből származó ajándékáról, illetve Töreky Ferenc képzőművész hagyatékáról van szó. Ezen kívül van még egy olyan különleges tárgy, egy szép falióra, amely a kiállítás plakátján látható. Lovász Gábor ajándéka egykor a polgári leányiskola tanári szobájában függött a falon. 1917-tól a hatvanas évekig szolgált ez az óra, 2018-tól pedig már itt van a múzeumban – mondta dr. Décsey Sándor, külön kiemelve a városi múzeum háláját az adományozók felé, hiszen a helyi emberektől, a helyi intézménybe érkező tárgyak jelentős szerepet töltenek be közös múltunk jobb megismerésében, az egykori élettér, a feledésbe merülő mindennapok bemutathatóságában.


A kiállított tárgyakat Hangodi László főmuzeológus mutatta be az érdeklődők számára. – Az adományozók itt látható “dísznévsora” azt bizonyítja, hogy a tapolcai múzeumügy egyre komolyabb társadalmi beágyazottságnak örvend városunkban, amely a jövőre nézve is biztató. Öt műtárgy csoportból rendeztük be jelen kiállításunkat, amelyet mostantól egészen május végéig tekinthetnek meg az érdeklődők. Az egyik műtárgycsoport iskolatörténetet tár elénk, a másik a két világháború közti időszak Tapolcájának mindennapjait villantja fel, a harmadik szintén e korszakot a helyi kézműiparra fókuszálva. A másik két műtárgycsoport a történelmi (világháborús) és a közelmúltbeli (90-es évekből) hadifelszerelést mutatja meg – sorolta fel ismertetőjében a főmuzeológus. Itt Hangodi László külön kitért Hegyi Gyuláék felajánlására, arra a “pompás”, 1861-es osztrák-magyar gyalogtiszti kardra, amely a múzeum gyűjteményében egészen különleges helyet foglal el immár. A tárlat nívóját érdekes fali tablókkal és egy régi, szintén felajánlásból származó “Singer” varrógéppel emelte a házigazda intézmény.