Repülőtér és turizmus

Szijártó János – A város képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy Tapolcán IV. kategóriájú repülőtér (leszállópálya) üzemelhessen a gazdasági fejlődés, az idegenforgalmi vonzerő és ismertség növelése érdekében.

legi_99

Több más mellett ez is elhangzott a legutóbbi nyilvános ülésen a Tamási Áron Művelődési Központban. A megszavazott előterjesztés alapján a testület meghatalmazta a polgármestert, hogy a folyamat előmozdítása érdekében kezdeményezze Tapolca Város Önkormányzata jogi személy tagként való felvételét a Tapolcai Repülő Egyesület tagjai sorába. Az önkormányzati elképzelésekkel egybeeső egyesületi célok támogatására, az engedélyezéshez és üzemeltetéshez szükséges környezeti előzetes vizsgálati dokumentáció (és a NATURA 2000 hatásbecslés) elkészíttetéséhez legfeljebb bruttó 1 millió 507 ezer forint összegű támogatást, továbbá egyesületi tagdíj címén huszonnégyezer forintot biztosítanak a költségvetésből az általános tartalék, működés terhére.
A testület döntése felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés aláírására. Ezzel együtt felkérik Dobó Zoltánt, hogy kezdeményezze egy stratégiai fejlesztési, üzemeltetési megállapodás megkötését a tapolcai „repülőtér” vonatkozásában az érdekeltek ( a tulajdonostársak, az üzemeltető gazdasági társaság, a „BognAir”
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., és az együttműködő helyi civil szervezet, a Tapolcai
Repülő Egyesület) között.
Az ülésen számos egyéb napirendi pontról is tárgyaltak a képviselők, több más mellett a helyi adókról szóló rendelet módosításáról, a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a 2016-17-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, a Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározásáról. A beiratkozás 2016. április 20-21-én 9 és16 óra között lesz, az óvoda a nevelési évben hétfőtől péntekig 6 és 17 óra között lesz nyitva.