Pályázatok beadásáról döntöttek

Kovács Melinda – Először a gazdasági bizottság, majd a képviselő-testület tárgyalt rendkívüli ülésen csütörtökön reggel három, rövid határidejű pályázat beadásáról.

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására, ez utóbbi keretében pedig a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására. Az eddigi gyakorlathoz képest újdonság, hogy most lehetőség van a rendkívüli támogatással egy új, egyedi jogcímen arra, hogy a települések az önkormányzati tűzoltóságokkal kapcsolatos kiadásaik fedezésére igényelhessenek támogatást.
A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság köztestületi formában működik. Tapolca, valamint Gyulakeszi, Hegyesd, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Monostorapáti, Raposka, Sáska, Uzsa, Zalahaláp községek önkormányzatai lakosságarányosan, helyi adóbevételeik terhére biztosították a támogatást a tűzoltóságnak, a tavalyi évben például kilenc millió forintot meghaladóan. A belügyminisztériumtól a 2017-es esztendőre 31 millió 140 ezer forint támogatást várnak, ez azonban nem fedezi a személyi juttatások és a tervezetett dologi kiadások költségeit. Éppen ezért igen fontosnak tartotta a képviselő-testület, hogy éljen a pályázati lehetőséggel, hiszen annak pozitív elbírálása jelentős költségvetési könnyítés lenne az önkormányzatok és a Tűzoltóság számára is. A képviselők mindegyike egybehangzó igennel támogatta az előterjesztést.

Ugyanezen pályázat nyújt lehetőséget arra is, hogy azok a települések pályázhassanak rendkívüli szociális támogatására ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot. Ez a lehetőség csak vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható és kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható. Erről tárgyalt a testület a rendkívüli ülés második napirendi pontjában. A támogatás mértékét egyedi felülvizsgálat alapján a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter állapítják meg. Tapolca megfelel a kiírás feltételeinek, az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000,- Ft-ot, így a pályázat benyújtható. A helyi önkormányzati rendelet szerint a város lakói rendkívüli települési támogatásként a lakhatás költségeihez nyújtott támogatást, az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott támogatást, és a gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó támogatást igényelhetik. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat jelentősen tudná mérsékelni az említett támogatásokkal kapcsolatos kiadásait. Ezt mérlegelve ellenszavazat nélkül fogadta el a képviselő-testület az előterjesztést.

Harmadik napirendi pontban is egy pályázat beadásáról döntöttek. A vízgazdálkodásért felelős miniszter pályázatot hirdetett lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására. A pályázat elsődleges célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei, a víziközmű-szolgáltatás lakossági igénybevételéből származó árbevételt jelentősen meghaladják. Ezt a pályázatot is egybehangzó igennel támogatta a képviselő-testület.