Népszerű idegen nyelvi klubok a Kazinczyban

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a felsős diákok körében az idei tanév szeptemberében indított idegen nyelvi klubok, melyeket a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének idegen nyelvet tanító pedagógusai szerveznek tanítványaik részére. A megyei szinten egyedülálló kezdeményezés azért született, mert mind a normál, mind pedig a magasabb óraszámban angolt vagy németet tanuló gyerekek körében igen nagy érdeklődés mutatkozik az országismereti témák iránt, melyekre a tanórákon viszonylag kevés idő jut, ezért a nyelvtanárok szerettek volna lehetőséget biztosítani az érdeklődő tanulók számára ahhoz, hogy ismereteiket gyarapíthassák, erősítve ezzel a tanulók nyelvtanulás iránti motivációját.

Az első foglalkozás

Az English Club havi rendszerességgel megrendezésre kerülő összejöveteleit az iskola angol szakos tanárai, Czeinerné Krakker Zsuzsanna, Komjáthyné Trunka Ildikó és Markovits Melinda szervezik. Ezeken a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek vidám társaságban, jó hangulatban, játékos tevékenységek közben szerezhetnek még több ismeretet az angolszász országok kultúrájáról, szokásairól, hagyományairól, miközben szókincsüket és nyelvtudásukat is tovább fejleszthetik.  Már első alkalommal közel ötven tanuló volt jelen a Nagy-Britannia történetéről, a királyi családról, az etikettről és a teázás hagyományáról szóló interaktív bemutatón, majd ezt követően – angoltanáraik meghívásának eleget téve – közös teázáson vehettek részt a gyerekek. Az English Club októberi, második foglalkozását a korábbinál is nagyobb érdeklődés kísérte. A Halloween jegyében zajló, két órás program tartalmas, változatos és szórakoztató időtöltést biztosított a diákok számára. Ügyességüket és a témában való jártasságukat „szellemes, kísértetiesen jó” feladatokat tartalmazó csapatversenyekben is összemérhették. A tizenegy, egyenként öt főből álló csapat közül a legjobbak jutalomban részesültek. Külön jutalmat kaptak a legötletesebb töklámpással érkezők. Természetesen nem maradhatott el a tánc, illetve a Halloween partik egyik legnépszerűbb játéka, az apple bobbing (almahalászat) sem, a legügyesebb almahalászok szintén jutalmat kaptak.

Októberben a német nyelvi klub keretében a müncheni „Oktoberfest”-hez kapcsolódóan vehettek részt a tanulók egy játékos délutáni rendezvényen. A programot Grünceiszné Józsa Zsuzsanna és Döme Éva tanárnők szervezték. A diákok az általuk készített országismereti bemutatót követően vidám, a témához kapcsolódó játékos feladatok által bővítették ismereteiket München városáról és az ott megrendezett népszerű fesztiválról. A foglalkozás végén bajor specialitásokat kóstolhattak meg: virslit mustárral, bajor zsemlét, bajor snacket, és hozzá habzó üdítőitalt ihattak. A gyerekek örömmel vettek részt a klubdélutánon, aktív részvételükért jutalmul Euro csokiérméket vihettek haza.

A tanulók egyértelműen pozitív visszajelzési megerősítették a szervezőket abban, hogy a gyerekek szabad idejükben igénylik a hasonló jellegű programokat, s bár a résztvevők magas létszáma miatt a tevékenységek szervezése nem kis kihívást jelent, a tanárok lelkesen készülnek a következő klubfoglalkozásokra, és a témaválasztásokkal, változatos tevékenységi formákkal igyekeznek fenntartani diákjaik érdeklődédét.

A tanév előrehaladtával tovább sorakoznak azok az ünnepek, események, hagyományok, amelyeket az idegen nyelvi klubok tüzetesebben megismernek, programjukba felvesznek. Legutoljára a hálaadás napjáról emlékeztek meg az English Club keretében.

Hálaadás