Laktanyai ingatlanokat értékesítettek

Laktanyai ingatlanok adásvétel útján történő értékesítéséről döntött a tapolcai képviselő-testület a mai rendkívüli ülésen.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében az ülés előtt a bizottságok is tárgyalták a témát, amely egyik pontja előkészítettségét tekintve több, vitára okot adó anomáliát is generált. Abban mindenki egyet értett, hogy a fejlesztésre szükség van, de annak körülményeit pontosítani szükséges. Ennek módjára több verzió is felmerült, még az előterjesztés visszavonása, újbóli kidolgozása is. A tárgyalt napirend hadi parkra vonatkozó része zöld utat kapott, a pályázati kiírás alapján a Tapolca, 4507/3. hrsz-ú ingatlanra Vitárius György győri lakos tett ajánlatot 30 millió forint értékben. Tervei szerint látogatóközpontot alakít ki az ingatlanon, ahol az érdeklődők haditechnikai eszközöket, fegyverzeti és felszerelési tárgyakat ismerhetnek meg.
A vitás helyzetet a másik projekt okozta, de itt sem maga a fejlesztés ténye volt a probléma. A város által kiírt pályázat, a tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számok, és a beruházókkal történt megállapodás nem voltak szinkronban egymással. A felvetett problémák orvoslása, a szükséges módosítások, pontosítások elvégzése igényével fogadta el végül a testület többsége a napirendet, amely több épület és a hozzájuk tartozó terület eladását tartalmazza a két jelentkező vállalkozás számára, természetesen az általuk tervezett gazdasági hasznosítás ígéretével.
A pénteki rendkívüli ülésen tárgyaltak még az önkormányzati tulajdonú tapolcai sport- és turistaszálló modernizációjáról, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról.