Határokon át – A kábítószerről

“Határokon át” – Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum modellprogramja.

Az alábbi programunk a KAB-KEF-17-C-26093 számú szerződés támogatásával valósult meg.

Az országos tapasztaltok, aktuális „trendek” megismerése mellett betekintést nyertünk a szomszédos országban (Szlovákia) működő programokba, ellátórendszerbe. Tapolca „testvérvárosként” már együttműködik Poszony – Ružinov kerületi önkormányzatával, ezt kiterjesztjük a drogprobléma kezelésében működő szervezetek között.

Pozsonyi intézménylátogatás

A tapolcai KEF képviselői a magyarországi konferencián résztvevő szakemberek intézményeit látogatták meg. Az együttműködés keretében Tapolca (Magyarország) és Pozsony (Szlovákia) drogproblémáinak feltérképezése történik meg, ami a drogfogyasztás megelőzésének lehetőségeit érinti.

Látogatást tettünk Pozsony város kiemelten droggal érintett negyedében, ahol komplex szociális problémakört figyelhettünk meg. Megjelenik a drogfogyasztás, a prostitúció, hajléktalanság, egyéb deviáns viselkedési attitüdök, kisebbségek csoportosulása.

(Ružinov, Tapolca szakemberei)

Rendőri kíséret mellett megismertük az helyszínen elérhető beavatkozási pontokat (utcai szociális munka, hajléktalan ellátás, rászoruló gyerekek nappali ellátása). Megtekintettük a pozsonyi hajléktalanellátó intézményt, ahol szintén összetett szociális problémák összpontosulnak. Tapasztalatunk szerint a Szlovák hajléktalanellátás kevésbé struktúrált mint Magyarországon.

(DePaul Slovensko  hajléktalanszálló, szakemberek)

A szakmai út további részében két drogrehabilitációs központot tekintettünk meg. Az egyik egy zárt közösségben, vallási alapokra épülő gyógyítási folyamatot mutatott be. A másik, állami fenntartású drogrehabilitációs intézményrendszer, ahol specifikus, széleskörű bio-szicho-szociális segítségnyújtás folyik szer és viselkedési addikciókban szenvedőknek. Kiemelve:

 • orvosi segítségnyújtás,
 • tesztek,
 • egyéni pszichés tanácsadás,
 • kiscsoportos foglalkozások,
 • methadone program,
 • bentlakásos rehabilitáció.


(Centrum pre liečbu drogových závislostí – drogrehabilitációs centrum)

Izgalmas kérdésként merült fel a fiatalok droggal kapcsolatos attitűdjének, nézeteinek, szokásainak a hasonlósága illetve  különbözősége a két európai városban.

További kérdésként merül fel, hogy kikből tevődik össze a fiatalok szociális hálója településenként, kihez (milyen szervezetekhez)  fordulnak probléma esetén a tapolcai, illetve a pozsonyi fiatalok.

Együttműködésünk alapjai

 1. Az együttműködő szervezetek a pályázati programban foglaltakat megismerik, annak megvalósításában együttműködnek,
 2. a két település megismeri az országosan és helyi szinten alkalmazott szakmai irányelveket, drogpolitikát és jogszabályi hátteret,
 3. bemutatják a drogprobléma kezelésében megvalósuló helyi intézményeket és módszereket,
 4. szakmaközi párbeszéd elindítását és fenntartását,
 5. a két város különböző drogmegelőzéssel, – kezeléssel foglalkozó szervezetek képviselői megismerkednek egymással, kialakítanak egy személyes kapcsolatot, amely fenntartható és szakmailag előremutató,
 6. tapasztalatot cserélnek a két város szociális hálóját illetően, valamint megismertetik azokat a szervezeteket akikhez drogprobléma esetén fordulhatnak az érintett személyek,
 7. együttesen kidolgozzák a szervezetek közötti szakmai munkafolyamatokat, megalapozzák annak fenntarthatóságát,

Jövőbeni tervek

A magyarországi Tapolca város és a szlovákiai Pozsony együttműködésével megvalósított találkozások, tapasztalatcserék mind egy fenntartható együttműködés és továbbfejlődés mentén zajlanak, hiszen a gondok, kihívások közösek, a megoldást célzó együttműködés pedig elindult.

Tapolca városában az új pszichoaktív szerek okoznak egyre nagyobb problémát, azonban jelenleg nincs intézményi háttér és kialakult kezelési eszköz ennek a jelenségnek a visszaszorítására. Droghasználat kezelésében a modellprogram tapasztalatai alapján, az érintett európai városok (Tapolca és Pozsony) bevonásával, a szerzett ismeretek segítségével kialakíthatóak a megfelelő társadalompolitikai megoldások, jó gyakorlatok ismeretében az érintett önkormányzatok nagyobb hangsúlyt és jelentősebb eredményeket érhetnek el.

“Én – Kép – Tér” Szociális és
Mentálhigiénés Alapítvány