FELHÍVÁS

Parlagfű- és egyéb allergén növények gyommentesítésre

A gyomnövények és a parlagfű elleni védekezés kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) pontja előírja a föld tulajdonosának, illetve használójának, hogy minden év június 30-ig végre kell hajtania a védekezést, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania. Ahol június 30-át követően nem akadályozzák meg belterületi ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását, ott a 221/2008 (VIII.30) Korm.rendelet alapján az illetékes jegyző azonnali hatállyal – függetlenül attól, hogy ismert-e a földhasználó kiléte – külön értesítés nélkül elvégezteti az elmaradt védekezést. Az eljárás szabályai szerint a parlagfű elleni hatósági védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A közérdekű védekezés költségét a növényvédelmi bírságon felül, a tulajdonosnak, illetve a földhasználónak meg kell fizetnie. A költségek adók módjára behajthatók. A hatósági védekezés elvégzésével szemben halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
Ezúton felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan, az idén is kiemelt figyelmet fordítunk a gyomnövénnyel és parlagfűvel fertőzött területek felderítésére. Parlagfűvel fertőzött terület esetén a fent ismertetett módon eljárást indítunk, növényvédelmi bírság kiszabását kezdeményezzük.
A környezetvédelem mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, mindenki maradéktalanul tegyen eleget a parlagfű- és gyommentesítési kötelezettségének.
2015. június 10.
Ughy Jenőné
jegyző