FELHÍVÁS

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletével elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről döntött.

Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása céljából Tapolca Város Polgármestere évente egy alkalommal felhívást tesz közzé. Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:
– a Képviselő – testület tagjai,
– a Képviselő – testület bizottságai,
– társadalmi szervezetek, helyi közösségek, intézmények,
– Tapolca város polgárai.
A felhívásra 2018. november 20. napjáig várjuk az indokolással ellátott javaslatokat, melyeket a Képviselő – testület szakbizottságai véleményeznek, és javaslatot tesznek a Képviselő – testületnek az elismerő cím vagy kitüntetés adományozására.
Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozásának részletes szabályait a 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a www.tapolca.hu honlapon az Önkormányzat / Döntéshozatal, ülések / Hatályos rendeletek cím alatt megtalálható.
A részletes felhívás elérhető a www.tapolca.hu oldalon, valamint megtalálható a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Információ kérhető a 87/510-126-os telefonszámon.
Tapolca, 2018. október 18.
Dobó Zoltán polgármester