Fejlesztések, intézményvezetői pályázat, névhasználat elutasítása

Elindulhat a Batsányi Gimnázium energetikai felújítása, elfogadták az idei közbeszerzési tervet, pályáztatják a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pozícióját. Több más mellett ezekről a témákról is tárgyalt a tapolcai képviselő-testület a pénteki nyilvános ülésen a Tamási Áron Művelődési Központban.

A város önkormányzata 2016. június 29-én benyújtott pályázatát a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője a 2017. szeptember 15. napján kelt támogatói döntés alapján 289 millió 908 ezer 173 Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt első mérföldkövének megvalósítása részeként, a felújítás kivitelezési költségeinek csökkentése céljából, módosított kiviteli tervdokumentáció készült. Az ezután indított közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. február 25-én az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft-t hirdették ki az eljárás nyerteseként. A vonatkozó szerződést március 13-án írták alá. A közbeszerzési ajánlat bruttó 354 millió 205 ezer 852 forint, amely az eredetileg elnyert összeghez képest a város tavalyi és idei évi önrészével (23.306.660 Ft és 25.000.000 Ft) értendő, amelyhez még hozzáadódik 39.072.219 Ft, a 17/2017. Kormányrendelet alapján igényelhető költségnövekmény támogatási összeg. Ez utóbbiról, azaz a “ráemelési igény” benyújtásáról szavazott a testület ezúttal.
Elfogadta a testület az önkormányzat idei közbeszerzési tervére vonatkozó javaslatot is. Eszerint a 2019-re tervezett közbeszerzések között egy szolgáltatás-megrendelés és négy építési beruházás szerepel. Ebbe a körbe belterületi utak felújítása, mélyépítési munkák kivitelezése, a Csobánc Kultúrház energetikai megújítása és a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása tartozik.
A tapolcai önkormányzat fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatójának intézményvezetői megbízása 2019. augusztus 31. napján lejár, így a testület a feladatok ellátására pályázatot ír ki. Ennek részletei megtekinthetők a város honlapján, a mostani testületi ülés vonatkozó előterjesztésében, a benyújtás határideje pedig a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő közzétételtől
számított 30 nap.
A pénteki ülésen még számos más témában is döntöttek a képviselők, ám egy névhasználati kérelem kapcsán kisebb iszapbirkózás alakult ki a politikailag szemben álló felek között. Az Egységben Tapolcáért Egyesület névhasználatát kifogásolta Császár László (Fidesz), illetve a vele egy platformon lévő képviselők. Szerintük ugyanis a szervezetnek kifejezetten politikai céljai vannak, jobbikos és mszp-es tagokkal, így nem indokolt a Tapolca név használata. Dobó Zoltán (Jobbik) polgármester szerint viszont volt már ehhez hasonló példa, szerveződés a másik térfélen is korábban, és szerinte sem törvényi, sem etikai akadálya nincs egy ilyen névvel jegyzett egyesület működésének. A pro és kontra érvek elhangzása után a képviselő-testület 6 igen, 5 nem és 1 tartózkodással nem támogatta az egyesület kérelmét.