Évet zárt a zeneiskola

A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem egyben számvetés is. Megállunk, ünneplőbe öltözünk, hogy valóban ünnepelhessünk.

E szavakkal köszöntötte a növendékeket, hozzátartozókat, érdeklődőket Péni Béla igazgató a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola keddi tan-évzáróján.

– Azt vallom, hogy az iskola két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek meg-felelő összhangban kell lennie. Ezt az összhangot úgy gondolom, sikerült megtalálni az idei tanévben is. Nekünk az a dolgunk, hogy a ránk bízott tanulókkal elsajátítassuk az adott tananyagot, nevelést pedig minden pillanatban, minden tettünkkel végzünk. A személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek, a szociális érzékenység, a tisztelet egymás és önmagunk iránt, a kultúrára, művészetre, szépre és jóra való fogékonyság, olyan értékek, amelyek átadása ugyan-olyan fontos, mint a tananyag oktatása – hangsúlyozta beszédében az intézmény vezetője.
Ebben a tanévben 381 tanuló járt a tapolcai zeneiskolába. A napi oktató-nevelőmunkát 24 pedagógus látta el, tevékenységüket egy iskolatitkár, egy könyvtáros, egy hangszer-karbantartó és két takarító segítette. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, négy tanszakkal működött az iskola. A zongora tanszak Mózner Miklós vezetésével dolgozott, 107 tanulóval. A szolfézs és ének tanszakot (11 ének főtárgy, 16 fő előképző) Szigecsánné Freund Teréz irányította, a vonós tanszakot Román Iván. Itt 30 hegedűs, 18 csellista, 2 nagybőgős és 34 gitáros tanult ebben a tanév-ben. A fúvós, ütő tanszakot Haga Kálmán vezette, ide 41 fuvolista, 9 fafúvós, 48 furulyás, 23 rézfúvós és 36 ütős járt.


Péni Béla elköszönt a nyugdíjba vonuló Mózner Miklóstól, majd jutalomkönyvek átadása mellett gratulált a legeredményesebb növendékeknek.

Az ütős Márkus Ferenc igazgatói dicséretben részesült (tanára Faze-kas Ádám), hegedűn és szolfézsban nyújtott teljesítményéért Király Emőke tantestületi dicséretet kapott (tanára Román Iván és Szigecsánné Freund Teréz).
Az „Év Tanulója” idén a zeneszerzésben is remekelő Varga Eszter lett, (tanára Kovács Adrienne).