Érdekvédelmi munkáért járt az MH elismerése

A Magyar Honvédség 3-as számú Toborzó és Érdekvédelmi Központjának elismerésében részesült a napokban a Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület két tagja, Özv. Nádasdi Alajosné és Özv. Osváth Józsefné.

A veszprémi központ soros évértékelő beszámolóján adták át az erkölcsi elismerést jelentő okleveleket és tárgyi jutalmakat az érintetteknek. Nacsa Ferenc a Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke lapunknak elmondta, Magyarországon a honvédség idős gondozással is foglalkozik, ami gyakorlatilag a nyugdíjas katonaözvegyek, árvák, a fegyveres testülettől leszerelt polgári alkalmazottak érdekvédelmét jelenti. A Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület szerződéses formában segíti ezt a munkát. – Egyesületünk tagsága mindössze 89 fő, de 540 személy tartozik érdekvédelmi körünkbe Tapolcán és környékén. Nádasdi Alajosné az egyesület gazdasági vezetője és Osváth Józsefné elnökségi tagtársunk, nekünk Éva és Ilike, az elmúlt időszakban végzett áldozatos munkájuk eredményeként, mintegy 140 családot látogattak meg és készítettek feljegyzést életkörülményeikről. Két tagtársunk tehát megérdemelten vehette át Soós őrnagytól az elsősorban erkölcsi megbecsülést jelentő okleveleket és tárgyi jutalmakat- mondta Nacsa Ferenc.

A bajtársi egyesület elnökétől megtudtuk, több formában is segíti ( részben a Honvéd Bajtársi Egyesület ajánlásai alapján) az időseket a honvédség. –  A mi munkánk igaz nem látványos, nem kérkedünk, és nem dicsekszünk vele, de álláspontom szerint az a volt munkáltató, aki a nyugdíjasait gyógyíttatja, üdülteti, segélyezi, megérdemli a támogatásunkat. E tekintetben a veszprémi központ országosan a második helyen áll és  ehhez az eredményhez egyesületünk is szerényen hozzájárult. Azoknak a kollégáknak, volt katonáknak és polgári alkalmazottak, akik befejezik földi pályafutásukat, a honvédség 170.000.-Ft-ig a hozzátartozókat terhelő költségeit átvállalja, az özvegynek segélyt folyósít, eljár az özvegyi nyugdíj folyósításának ügyintézésében, és a végén méltó katonai végtisztességben részesíti az elhunytat- számolt be az érdekvédelmi munka egyéb részleteiről az egyesületi elnök. /Töreky László/