Elismerték Török Attiláné munkáját

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – a KÓTA – a Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is kitüntette a hazánkban (és határon túl is) a magyar kóruséneklésben és zenetanításban eredményesen tevékenykedő szakembereket.

Török Attiláné karnagy (balra) a Tapolcai Kamarakórussal 2013 szeptemberében, egy kórustalálkozón a Tamási Áron Művelődési Központ színpadán

A díjátadó ünnepséget a közelmúltban rendezték meg a budapesti Szent Imre Gimnáziumban. Megyénkből “tanári kategóriában” Török Attiláné Dolinka Erzsébet (Zsóka néni) kapott kitüntetést, aki a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének nyugalmazott ének tanára és kórusvezetője, valamint a Tapolcai Kamarakórus karnagya.
Az elismerésre Erdélyi Ágnes karnagy (a KÓTA országos választmányának tagja, Veszprém Város Vegyeskarának karnagya) terjesztette fel sokak “Zsóka nénijét”, míg az ünnepsége elhangzott méltatást, a szintén nyugdíjas iskolaigazgató, a korábbi kolléga, Keszler József állított össze. Török Attilánéval beszélgettünk.
– Nem szeretem, ha túl nagy a felhajtás körülöttem. Végzem a dolgom, lelkiismeretem szerint. Természetesen annak örülök, ha elismerik a munkámat, de tudom, hogy az eredmények sok-sok “munkatársam”, gyerekek és támogató kollégák, áldozatos munkájának is köszönhető. Hálás vagyok, hogy gyermek és ifjú éveim során is példamutató pedagógusok irányítása mellett nevelkedhettem – mondta, majd némi rábeszélés után megtudtam néhány fontos részletet kezdetekről, illetve későbbi pályájáról.
A veszprémi lány 1970-ben kapott matematika-énekzene tanári diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskolán, és ebben az évben került Tapolcára az akkori 1. számú Általános Iskolába, ahol pedagógusi pályája végéig dolgozott, ahogy Keszler József írta a méltatásban, “minden igyekezetével a rábízott gyerekekkel és értük”.
A Népművelési Intézetben felsőfokú kórusvezetői tanulmányokat fplytatott, és “A” kategóriájú karnagyi minősítést szerzett. Hittel vallja ma is a Kodályi eszmét. Zene és művészetek nélkül silány az élet. Akkor, kezdőként sokan nem értettek egyet vele. Néha később sem. Elveit következetesen megtartva gyakran szembeszállt a múló divatos áramlatokkal.
– Az ének-zene, a művészetek szeretete határozta meg eddigi életemet és ez már nem fog változni. Vallom, hogy csak akkor számíthatunk igazi teljesítményre, ha hajlandók vagyunk érte komoly erőfeszítéseket tenni, néha bizony lemondások árán is. De ez az élet minden területére igaz. Minden igyekezetemmel arra törekedtem az iskolában, hogy a gyerekek szeressék és műveljék a zenét, a művészeteket. Erre a tanórán kívül jó alkalom a közösség összekovácsolását is szolgáló kóruséneklés. Ami a felnőtteket illeti, 1991-ben alapítottuk meg a Tapolcai Kamarakórust, amely ma is meghatározó része a város kulturális életének. Több száz fellépés van már az együttes háta mögött, az évek során hatalmas repertoárt “gyűjtöttünk össze” – mondta Török Attiláné.
Az iskolai évekről szólva ki emelni, hogy olyan gyermekkórust szervezett az iskolában, amely bárhol megállta a helyét. Ő kezdeményezte és neki köszönhető többek között, hogy az iskola felvette Bárdos Lajos zenepedagógus nevét. Keszler József méltatásából az is kiderül, hogy kórusával tevékeny résztvevője volt mindig a Bárdos Iskolák kórustalálkozóinak és az Ifjúsági kórusmozgalomnak. Minősítő hangversenyeken rendre kiváló eredményt ért el gyermekkórusával. Többször kapták meg az „Év kórusa” elismerést. Kiemelkedő esemény volt Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány című meseoperájának bemutatása a szerző jelenlétében.
Ötletgazdája és lelkes szervezője Tapolcán a templomi hangversenyeknek. A hagyománnyá vált Cecília-napi és karácsonyi hangversenyeket ő indította el. Több kitüntetés tulajdonosa, a városában végzett kulturális, művészeti munkáját 2012-ben díszpolgári kitüntetéssel ismerték el. Tapolca zenei, művészeti életének meghatározó egyénisége ma is. Tapolcán Ő a Zsóka néni.