Elfogadták az idei költségvetést

Elfogadták a város 2018-as költségvetését a pénteki nyilvános képviselő-testületi ülésén, amely összegszerűségét tekintve hasonló lesz az előző évihez, ám néhány lényeges változást is tartalmaz.

A 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 4 milliárd 364 millió 147 ezer Ft, amelyből a költségvetési bevételek összege 3 milliárd 165 millió 147 ezer Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 milliárd 199 millió Ft. A költségvetés főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, amelynek összege 803 millió 249 ezer Ft.
Markáns változások a városüzemeltetésben lesznek, ugyanis a takarékosság és az ellenőrizhetőség jegyében saját gépparkot kíván működtetni a város, saját szakemberekkel. Ez a téma generált legtöbb kérdést is a képviselők részéről. A kezdeményezés létjogosultságát kevésbé vonták kétségbe a felszólalók, ám a végrehajthatóság, a működés, a finanszírozás kapcsán merültek fel kérdések. Volt, aki az üzleti tervet hiányolta, más a telephely, vagy éppen a foglalkoztatottak tervezett létszáma iránt érdeklődött. A válaszok alapján a városvezetés bízik abban, hogy a lehető legkisebb ráfordítással, a legjobb minőségben tudják elvégezni majd a feladatokat. Azt sem szabad elfeledni, hogy a munkaerőhiány is negatívan hat a városüzemeltetésre, így az önkormányzati kézben működő társaság e tekintetben is garantálja a biztonságos feladatellátást. Viszont, mint minden, ez is pénzbe kerül. Egy év múlva többet tudunk erről, mint az a tavalyelőtt megnyitott strand esetében is történt. Saját gépparkra mindenesetre 63,6 millió forintot terveztek a költségvetésben.
A városi strand üzemeltetéséről a tavalyi év már adott egy átfogó képet, így az idénre elég pontos költségkerettel tudtak számolni a tervezet előkészítése során. Ez alapján 46,5 millió forinttal tervezik támogatni a létesítmény fenntartását 2018-ban. A helyi járatú autóbusz közlekedést szintén saját kézbe veszi ebben az esztendőben az önkormányzat. A változás a várakozások szerint közép- és hosszútávon is anyagi előnnyel jár a korábbi konstrukciókhoz képest.
26 millió Ft előirányzatot terveztek közművelődési, és 4 millió Ft-ot sportfeladatokra. Ebből a keretből a Tamási Áron Művelődési Központ által szervezett rendezvények, illetve a Csermák József Rendezvénycsarnok városi rendezvényeinek lebonyolításához,
valamint sportfeladatok ellátásához szükséges forrásokat biztosítja az önkormányzat megbízási szerződés alapján. Nő a sporttámogatás is, erre 21 millió forint szerepel a költségvetésben.
Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely eddigi támogatását márciustól bruttó 600 ezer forinttal növelték meg, így az éves költség 3,6 millió helyett 4,2 millió forint lesz.  A polgármesteri keret 2018-ban 6 millió forint, a képviselői keret 300 ezer Ft/fő.
A Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácstermében még számos más napirendben is döntött a képviselő-testület. Egyebek között módosították a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet, megállapították a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjait, elfogadták a Településképi Arculati Kézikönyvet és településképi rendeletet, valamint megválasztották az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjait és póttagjait.