Elfogadták a költségvetés végrehajtását

A tapolcai képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a pénteki nyilvános ülésen.

A Tamási Áron Művelődési Központban Dobó Zoltán foglalta össze a leglényegesebb tudnivalókat és ismertette a főbb sarokszámokat. A polgármester elmondta, a város fő feladata 2018-ban is a közszolgáltatások és közfeladatok ellátására irányult. – A korábbi évek feladatellátásához hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, újak megvalósítása, az intézményhálózat, a gazdasági társaságok hatékony működtetése, valamint a sport és a kulturális élet támogatása – hangsúlyozta.
Mint elhangzott, az önkormányzat bevételi főösszege bruttó 7 milliárd 738 millió 461 ezer forint, a kiadási főösszege pedig 6 milliárd 785 millió 150 ezer Ft volt. A működési bevételek között szerepel 902 millió forint állami támogatás. A helyi adókból tavaly 1 milliárd 21 millió forint folyt be. Ingatlanértékesítésből a város legjelentősebb bevétele (452 millió Ft) a badacsonytördemici terület (kemping) eladásából származott, ezt a bevételt tartalékként kezelik. Az önkormányzati kiadások egy részét a költségvetési szervek működtetése teszi ki (Közös Hivatal, Óvoda, Könyvtár), melyre 713 millió forintot költöttek 2018-ban. Kiemelt feladat volt a pályázati lehetőségek kutatása, melyek révén több projekt is elindulhatott, illetve megvalósulhatott Tapolcán (szennyvíz-projekt, gimnázium felújítása, turistaszálló fejlesztése).

A testület döntött az 1. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadásáról is, mivel dr. Dorner Mária gyermekorvos nyugállományba vonul. Ezért írta az önkormányzat számára benyújtott kérelmében, hogy 2019. július 31-i hatállyal az 1. számú gyermekorvosi körzet működtetését át kívánja adni dr. Susanna Strecke doktornőnek, aki a körzetet vállalkozói formában kívánja ellátni 2019. augusztus 1-től. A doktornő – mint azt az ülésen is elmondta – nem vonul vissza teljesen a gyógyítástól, csak egy kicsit kevesebbet vállal, mint eddig. Dr. Susanna Strecke doktornő arról szólt, hogy nagy örömmel és lelkesedéssel vállalja a tapolcai munkát. Dobó Zoltán mindkettőjüket virággal és a város borával köszöntötte.  Dr. Dorner Mária 44 éves gyógyító tevékenységét a város nevében külön megköszönte, dr. Susanna Strecke doktornőnek pedig eredményes munkát kívánt a jövőre vonatkozóan.
Az ülésen több más mellett döntöttek az alapítványok 2019. évi közművelődési támogatásáról, az önkormányzat tulajdonában lévő sport- és turistaszálló fejlesztéséről, valamint véleményezték a Szász Márton Általános Iskola intézményvezetői pályázatát.