Egyeztetések a munkaerőhiány enyhítése érdekében

A helyi gazdaság egyre égetőbb munkaerő problémáira keresték a megoldási lehetőségeket a legnagyobb tapolcai vállalkozások részvételével, igényeik meghallgatásával, felmérésével egy minapi egyeztető fórumon.  A város által szervezett eseményen az oktatás és az iparkamara képviselői segítették az egyeztetés folyamatát. 

Balról: Tornai Tamás a megyei kereskedelmi és iparkamara alelnöke, Dobó Zoltán polgármester és Szabó Csaba oktatási főigazgató /fotók.tl/

Térségünkben a vendéglátás, az építőipar és az ipari termelés területén egyre égetőbb gond a szakképzett munkaerő hiánya. A probléma ma már a termelés biztonságát, a helyi gazdaság és a város jövőjét, fejlődését is közvetlenül érinti. Az  okok közismertek, jelentős munkaerő-kiáramlás, versenyképtelenség a nyugat-európai bérekkel, alacsony szakmunkás presztízs és tanulói létszámhiány, fiatalok növekvő egzisztenciális, anyagi elvárásai. Az eseményen a fiatalok szakképzésében, a felnőttképzésben, átképzésekben rejlő további lehetőségekről, a munkáltatók és az iskola eddiginél szorosabb együttműködéséről, illetve egy helyi munkásszálló létesítésének lehetőségéről, programjáról is szó esett.

Az immár harmadik alkalommal összehívott, a helyi gazdaság lehetőségeivel és problémáival foglalkozó fórumot Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg. Röviden felvázolta az összejövetel célját és előzményeit, majd átadta szót a rendezvény kiemelt előadójának Szabó Csabának, aki a helyi Széchenyi iskolát is fenntartó Baptista Szeretetszolgálat oktatási főigazgatója. Többek között az oktatás területén is jelentős munkát végző Baptista Szeretetszolgálatnál jelenleg 1500 pedagógus dolgozik negyven hazai intézményben, amelyekben közel 5000 tanuló folytat tanulmányokat. Tizennyolc intézményükkel vesznek részt a hazai szakképzésben, hagyományosan leginkább a vendéglátóipari, illetve a „csöves szakmákban” képeznek ki fiatalokat. Szabó Csaba elmondta, az állam, illetve a szakállamtitkárság  elvárása, hogy iskoláik a helyi igényekre koncentrálva alakítsák ki a képzéseket, együttműködésben a munkáltatókkal. – Tudjuk, hogy a vállalkozásoknak ma leginkább a profiljukba vágó, specializáltabb szakos képzésekre van szükségük. Ez pedig csak úgy működhet, ha a gyakorlati képzést ott tudjuk megvalósítani, ahol majd a végzettek munkát is kapnak. Ezért is fontos, hogy most leülünk az érintett vállalkozásokkal, hiszen így közvetlenül tőlük tudhatjuk meg, hogy milyen szakképzettségre van szükségük, hogyan képzelik el a vállalkozásuk jövőjét, hol, milyen téren tudunk számukra segítséget nyújtani- fogalmazta meg az együttműködésben rejlő rugalmas lehetőségeket az oktatási főigazgató. /tl/