ÉGETÉSI FELHÍVÁS

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint az avar és kerti hulladék égetésének legfontosabb szabályai a következők: A kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött cselekvőképes személy által, vagy felügyelete mellett végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával. Tilos az égetés a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom és a füstköd-riadó időtartama alatt. Kerti hulladékot a város belterületén
a) október 15. és december 15. közötti időszakban hétköznap 09 és 17 óra között,
b) február 15. és március 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 17 óra között,
c) április 1. és május 31. közötti időszakban hétköznap 9 és 20 óra között,
d) az a-c) pontokban foglalt időszakokban szombatonként 09 és 15 óra között lehet égetni.
Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.
Tilos az égetés az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
A rendeletben meghatározott szabályok megsértése legfeljebb 150 ezer forintos közigazgatási bírsággal sújtható. Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető! Az észlelt tüzet a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Dobó Zoltán polgármester sk.