Drog, csapadék, adomány

Tizenegy napirendet tárgyaltak meg, ám számos egyéb kapcsolódó kérdéssel is foglalkoztak a képviselők a péntek reggel kezdődő nyilvános testületi ülésen.

A Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácstermében napirend előtt külön köszöntötték Hargitai Ottó tanárt abból az alkalomból, hogy éppen 65 évvel ezelőtt szerezte tanári diplomáját.

A polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól szóló beszámoló elfogadása előtt több más mellett a Malomtó megfogyatkozott halállományának pótlásáról, illetve a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal összefüggésben érdeklődtek a polgármestertől. Dobó Zoltán kifejtette, hogy a halak visszatelepítése várhatóan még az ősszel megvalósul Tapolcán. A kábítószer-problémáról annyit mondott, hogy muszáj ezt helyi szinten is fokozott figyelemmel kísérni, s tenni ellene. Sajnos nem jók az előrejelzések, hiszen ezek az úgynevezett dizájner drogok olcsók, azaz bárki számára hozzáférhetők, ráadásul nagyon pusztítók. A város közterületein, egyes részein időnként látható használók, akik azon túl, hogy saját egészségüket tönkreteszik, megbotránkoztatják a többségi társadalmat, úgy a helyieket, mint a turistákat. Ugyanez igaz az alkoholizmus szabadtéri megnyilvánulásaira is, tette hozzá a polgármester, azzal a kiegészítéssel, hogy dolgoznak a jelenség visszaszorításán.

A nagy mennyiségű csapadék okozta gond többször is szóba került. Kozma Henrik alpolgármester ehhez kapcsolódóan kifejtette, hogy a déli elkerülő út lezárja a víz útját, jó lenne ebben változást elérni.
A képviselő-testület tavaly februárban nyilvános ülésen tárgyalta a Tapolcai Rendőrkapitányság részére átadott bútorokról szóló előterjesztést. Az idei évben örvendetes módon Sándor László, az IPA tagja és Rig Lajos országgyűlési képviselő baráti kapcsolatainak köszönhetően ismét egy nagyobb mennyiségű, jó minőségű irodabútorokból álló szállítmány érkezett külföldről a városba, amelyeket ezúttal is a Tapolcai Rendőrkapitányságon helyeztek el. A szabályszerű tulajdonba adáshoz szükséges a képviselő-testület határozata.
Az ülés további részében elfogadták a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről szóló beszámolókat, döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról. Tárgyaltak még a Tapolcai Tanuszodához történő ingyenes terület átadásról, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum haditechnikai eszközeinek – elsősorban hatástalanított harcjárművek – térítésmentes átvételével, s meghallgatták a Széchenyi István Baptista Középiskola szakmai beszámolóját.