Várostörténeti kincsek a Mojzerek ládájából

A „Mészárszékből a városbírói székbe” címet kapta a Wass Albert Könyvtár földszinti előadótermében berendezett tárlat, amely a Tapolca 18., 19. és 20. századi múltjához szervesen kötődő Mojzer család emlékeit, tárgyi relikviáit tárja közönség elé ez év október végéig. Dr. Nagy Endréné Berecz Katalin örömét fejezte ki, hogy a família dokumentumai, amelyek nehéz, küzdelmes időket, évszázadokat, véres háborúkat éltek túl, végül méltó helyükre kerültek.

A Mojzer Ferencről és feleségéről  készült korabeli portré is része a kiállításnak fotók: Töreky L.

Az Afrika Múzeum tulajdonosa, Dr. Nagy Endréné Berecz Katalin, mint a hajdani tapolcai Mojzer család leszármazottja, 2016. márciusában, egy faládában 290 tárgyból, köztük várostörténeti szempontból is fontos családi iratokból, korabeli fotókból álló gyűjteményt adományozott Tapolca város könyvtárának, illetve múzeumának.

A tapolcai mészáros céh 1821-ből származó, ma is jó állapotú ládája

Az, hogy a nem mindennapi adomány végül Tapolcára kerülhetett, nagy szerepe volt a nemesvitai Töreky András helytörténeti munkásságának, közvetítő tevékenységének. A vitai helytörténészt  Dr. Décsey Sándor könyvtárigazgató akkoriban egy  kiállítás létrehozására is megkérte, hogy emléket állítsanak egy letűnt kor Tapolcájának, a tapolcai mészáros céhnek, a városhoz sok szállal kötődő, annak fejlődésben jelentős szerepet betöltő Mojzer Ferencnek, illetve famíliájának .

Dr. Nagy Endréné, Töreky András, P. Miklós Tamás és  Dr. Décsey Sándor a kiállítás megnyitóján.

A tárlat a közelmúltban végleges formát kapott, megnyitóját pénteken tartották a könyvtárban. Dr. Décsey Sándor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az intézmény történetében, tudomása szerint nem volt példa ilyen nagyságrendű és értékű magánadomány érkezésére, ezért őszinte háláját fejezte ki Dr. Nagy Endrénének és Töreky Andrásnak. – Ez az anyag eszembe juttatta azt, hogy mennyi minden érték tud megmaradni egy családnál, ha tagjai féltő gonddal óvják múltjuk egy-egy tárgyi emlékét és azt is, hogy mindennek milyen jelentősége tud lenni, ha évtizedek, évszázadok múltán ezek a családi emlékek bekerülnek egy múzeumba, vagy közgyűjteménybe, ahol felismerik azok értékét és szakszerűen feldolgozzák azt. – Van itt 1848-49-es közlöny, 1749-es mesterlevél, a 20. század fordulójáról rengeteg családtörténeti dokumentum, illetve Tapolca városának történetével kapcsolatos relikviák. Ha megismerjük ezeket, átlátjuk, hogy milyen módokon kapcsolódnak egymáshoz a korabeli családok és a történelmi események-fogalmazott Dr. Décsey Sándor.

Balról, Töreky András nemesvitai helytörténész és P. Miklós Tamás a balatonfüredi helytörténeti gyűjtemény szakmai igazgatója

A kiállítást P. Miklós Tamás a Balatonfüredi Városi Helytörténeti gyűjtemény szakmai igazgatója nyitotta meg . Hangsúlyozta, hogy a Dr. Nagy Endréné által adományozott iratok, tárgyak és egyéb dokumentumok valóságos kincsek a város számára. – Kincs és nem csak azért mert régi, hanem mert tartalma és üzenete van. Valóságos gazdaságtörténeti kuriózum például a tapolcai mészáros céh 1821-ben készített ládája, vagy éppen a céh működését dokumentáló jegyzőkönyv, amely 1720-tól, 1854-ig tartalmaz bejegyzéseket- emelte ki a kiállítás egy szeletét Miklós Tamás, aki előadásban Mojzer Ferenc rendkívül színes és jelentős életútját is ecsetelte, kihangsúlyozva a család jelentős szerepét Tapolca gazdasági életében, közéletében és a város fejlődésében. Töreky András helytörténész a tárlat anyagát ismertette a jelenlévőkkel, hozzásegítve a laikus szemlélőt a kiállított tárgyak helyes szemléletéhez, azok megértéséhez. /Töreky László/