Olvasóinktól kategória bejegyzései

Nemzetközi tanácskozás az Európai Unió perspektívájáról

A Magyar Páneurópa Unió Egyesület küldötteiként kétnapos nemzetközi konferencián vettünk részt Horvátország fővárosában, Zágrábban, melyet a Nemzetközi-és a Horvát Páneurópa Unió szervezett. A konferencia témája ”Száz évvel az első világháború után: történelmi örökség és az Európai Unió perspektívái”. Helyszíne,a Várban,a felsővárosba lévő történelmi nevezetességű Városháza épületében található patinás konferenciaterem volt.
A Magyar Páneurópa Unió Egyesület Elnökének felkérésére delegációnk tagjai voltak:
Molnár Erika a Magyar Páneurópa Unió Egyesület Tapolcai Szervezetének Elnöke, Belényesi Csaba a szervezet titkára, Budapestről Nyárádyné Belényesi Gabriella közgazdász, Nyárády István villamosmérnök, szervezetünk pártoló tagjai, angol nyelvű tolmácsaink.

A konferenciát Alain Terrenoire a Nemzetközi Páneurópa Unió Elnöke nyitotta meg. Ezt követően nyolc ország páneurópai szervezetének küldöttei, vezetői fejtették ki a konferencia témájával összefüggő véleményüket. A felszólalásokban beszéltek Európa történelmi örökségéről, Európa jelenéről, a kontinensen jelenlévő migrációs problémákról, Európát érintő perspektívákról.
Aba Béla Magyar Páneurópa Unió elnökének üzenetét, egyben szervezetünk állásfoglalását rövid köszöntőnk után Nyárády István Úr angol nyelven ismertette a konferencia második napján, melyekben összefoglalóan a következők is elhangzottak:
-„Mi Magyar Páneurópások a polgáraink véleményének figyelembevételével a kulturális hagyományainkat; a nemzet, a család fontosságát, a zsidó-keresztény gyökerek megőrzését, és ebből eredően a nemzetek Európáját, unióját tartjuk a legfontosabb értékeinknek.
-Európa jelenének legnagyobb kihívása a migráció, melyet szerintünk – ahogy Magyarország jelenlegi kormánya is teszi – megállítani kellene, nem „helyesen kezelni”. Ezen már hosszú évek óta vitatkozgatnak politikusaink, miközben nem tesznek semmit, azaz halogató magatartásukkal a migrációt tehetetlenséget színlelve egyre csak tovább engedik.
-Mi, a MPUE tagjai bízunk az unió fennmaradásában és támogatunk minden kezdeményezést, mely azt erősíti, de ehhez a bírálatokra nem az a helyes válasz, hogy aki nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, arra azt mondjuk, hogy az uniót támadja. Meg kell inkább hallani a kritikákat, az emberek véleményét és ennek alapján a problémákkal való őszinte szembenézés volna szükséges.”
A felszólalás megosztó véleményeket generált, a velünk hasonlóan gondolkodóak egyetértően gratuláltak. A résztvevők többsége a szolidaritás elvét hangsúlyozva fejtették ki álláspontjukat, azaz lényegében nem mondtak semmi konkrétumot. A német Páneurópa elnöke – aki egyben az Európa Parlament képviselője – elég erőteljesen adott hangot egyet nem értésének, beszédében többször hangsúlyozta, hogy az Európa Parlamentben minden rendben.
Minden ország képviselője hangsúlyozta, hogy várakozással tekint a jövő évi, döntő erejű Európa parlamenti választások elé.
Mi, Páneurópa tagok bizakodóak vagyunk, és mindent megteszünk azért, hogy országunk, családjaink, gyermekeink, unokáink biztonságát, létét, kultúránkat, nemzetközi kapcsolatainkat megőrizhessük, tovább építve ezzel az európai egységhez vezető utat!

                 Molnár Erika

(MPUE Tapolcai Szervezetének Elnöke  – MPEU Magyarországot képviselői delegáció  vezetője)

Szép csillagászati sikertörténet

Világra szóló csillagászati eredmény született a badacsonytördemici obszervatóriumban Slíz-Balogh Judit csillagász, a Batsányi gimnázium egykori tanulója, kutatásai nyomán. ELTE-s kutatók igazolták a Kordylewski-porhold létezését.

Az ég a Föld-Hold rendszer L5 Lagrange pontja környékén 2017. augusztus 19-én éjjel

A közös tömeg-középpontjuk körül keringő két nagy égitest gravitációs mezőjében Euler 1767-ben fedezett föl három, Lagrange pedig 1772-ben további két olyan egyensúlyi pontot, amelyikbe egy harmadik kis tömegű testet helyezve, az a két égitesttel szinkronban együtt keringve nem változtatja meg relatív helyét. Ezeket a pontokat nevezték Lagrange-féle egyensúlyi pontoknak. A csillagászok több ezer kis égitestet találtak a Nap-Jupiter, Nap-Mars, Nap-Neptunusz kettős rendszerek Lagrange-féle egyensúlyi pontjaiban. A Föld-Hold rendszerben is található ilyen Lagrange-féle egyensúlyi pont.
Amióta 1961-ben Kazimierz Kordylewski lengyel csillagász két fényes foltot észlelt a Föld-Hold rendszer Lagrange-pontja környékén, azóta e képződményt Kordylewski-porholdnak hívják. De ő ezt az úgynevezett porholdat nem tudta lefotózni. Sok csillagász kétségbe vonta e porhold létét, mondván, hogy ha össze is gyűlne ott bolygóközi anyag, akkor a Nap, a nap-szél és a többi bolygó gravitációs hatása gyorsan kisöpörné onnan. Egy képalkotó polariméterrel fölszerelt földi távcsővel ELTE-s kutatók – Slíz-Balogh Judit, Barta András és Horváth Gábor – most új, polarizációs bizonyítékot találtak a Föld-Hold rendszer Lagrange-pontja körüli porhold létezésére. A magyar kutatók a Monthly Notices of the Royal Society folyóiratban megjelent kétrészes cikkükben úgy vélik, hogy a porhold polarimetriai észlelése rehabilitálja Kordylewski méltatlanul elfeledett és sokak által megkérdőjelezett, 1961-es úttörő megfigyelését.

A kutatók számítógépes modellezést is végeztek, és a modellezéssel kapott részecskeeloszlás hasonló szerkezetet mutat, mint ami a Kordylewski-porhold jeleiből ki-olvasható. így ez a modellezés is alátámasztja a Kordylewski-porhold létezését.
A polárszűrőkkel fölszerelt távcsövekkel vizsgálható például a Föld légköre, a napkorona, a Naprendszer bolygóinak és holdjainak felszíne. A kutatók röviden a következőket nyilatkozták: „Képalkotó polarimetriával közel 90 fokos fázisszög mellett sikerült észlelnünk a Kordylewski-porhold polarizációs lenyomatát a Föld-Hold rendszer egyik Lagrange-pontja körül. A poron szóródó napfény az elmélet szerint részlegesen lineárisan polárossá válik, a polarizációirány pedig merőleges a Nap, a földi megfigyelő és a porhalmaz közép-pontja által meghatározott síkra. E megjósolt polarizációirányt mértük α polarizációfok mintázatán.
Ez az egyik legerősebb bizonyítéka annak, hogy az általunk mért poláros napfény nem a Föld légkörén, hanem távolabbi égitesten szóródott. A porhold keletkezésének és szerkezetének, azaz részecskesűrűség-eloszlásának számítógépes modellezésével nyert eredményeink is megerősítik, hogy valóban a Kordylewski-porholdat észleltük” – magyarázta Horváth Gábor egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Fizika Tanszék Környezetoptikai Laboratóriumának vezetője.
„A háromdimenziós négytest probléma (Nap, Föld, Hold, porrészecske) csak numerikusan oldható meg. A számítógépes szimulációval azt vizsgáltam, van-e esély egyáltalán bármennyi anyagot is találni az L5 Lanrans-pont környékén Szimulációim arra vezettek, hogy a részecskék mozgása kaotikus, a Föl-Hold rendszer L5 pontja pedig képes több éven át is jelentős mennyiségű anyagot megtartani. Ezen anyagfelhő alakja folyamatosan változik, pulzál és örvénylik. Képalkotó polarimetriai vizsgálataimat három, egymáshoz képest 120 fokkal elforgatott lineáris polárszűrővel fölszerelt, hűtött CCD-kamerával végeztem 180 másodperces expozíciós idővel” – mondta a méréseket és megfigyeléseket folytató Slíz-Balogh Judit, az ELTE csillagásza.
Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a porhold elhelyezkedésének ismerete fontos az űrhajózás szempontjából az űrbalesetek elkerülése végett. A felfedezésről, azonnal több mint 20 nyelven és több mint 200 tudósítást jelentettek meg az internetes hírközlő csatornák. A megjelenés óta számos külföldi interjú is készült a kutatókkal.
Balogh Judit középiskolai tanulmányait a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban végezte, 1975-ben kitűnő eredménnyel érettségizett. Még ebben az évben sikeres felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetemre. 1980-ban a Gépész-mérnöki karon matematikus-mérnöki szakon szerzett diplomát. 2005-ben iratkozott be az ELTE csillagászati tanszékén meghirdetett másoddiplomás csillagász képzésre, amit kitűnő eredménnyel végzett el, ezután beiratkozott az ELTE-n működő fizika Doktori Iskolába csillagász doktori képzésre. Ekkor kiépített Tördemicen egy csillagvizsgálót maga részére. A doktori képzés során találkozott a Biofizika Tanszék Környezetoptikai Laborjának a polarimetriás méréseivel, és a laborvezető professzor, Horváth Gábor javaslatára kezdett a Föld-Hold Lagrange pontjaiban a Kordylewski lengyel csillagász által 1961-ben észlelt, nagyon halvány „porhold” keresésébe. Ezeket a porholdakat eddig senkinek sem sikerült rögzítenie, csak „látták”. Juditnak sikerült egy különleges, a Horváth professzor által kifejlesztett képalkotó polarimetriás méréssel kimutatni ezt a  porholdat az egyik Lagrange-pontja körül. Mindez csaknem 12 évi kitartó munka eredményeként született meg, világszerte szenzációt keltve a tudományos körökben.

             Farkas Gyula
            ny. középiskolai tanár, Tapolca

Tapolca és belvárosa egy vendégkönyv bejegyzéseiből

Kisvárosunk Tapolca legszebb, leggyönyörűbb mediterrán jellegű Fő terén egy társasházban élek 1971. óta. Szálláshely-üzemeltetéssel is foglalkozom. Erkélyeinken hosszú évek óta kora tavasztól őszig a 3 színben élő virágaink (piros, fehér, zöld) a magyar trikolórt jelképezik a külföldi, de a magyar turisták számára is. A minden évben égő-piros színű muskátlijaink egyrészt szerintem igazi magyarságunk kezdetére, az 1848/49-es magyar szabadság-harcra, az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharcot követő 1957. májusra emlékez-tetőnek, ma is megkönnyezve a hontalanná válni kényszerült magyar testvéreinkre, szüleinkre, barátainkra gondolva szántuk. Továbbá a magyar turista vendégeink és minden tapolcai igaz magyar ember számára.


„Holdfényes májusok,
Muskátlis ablakok,
Hozzátok száll minden álmom,
Ott ahol él anyám,
Ott van az én hazám
Ott lennék boldog csupán”
Honvágy… bár tudjuk hogy a karhatalom visszacsalogató da-la volt, de nekünk mást jelentett.
Tapolca Fő terének minősítésé-re a következő néhány vendég-könyvbe bejegyzett őszinte vélemény szolgáljon:
2018.05.19-20
„A kisváros hangulata számunkra felülmúlhatatlan. Bár már élethivatásszerűen nem itt élünk hiányzik Tapolca. Jó volt kicsit nosztalgiázni, a rokonokkal barátokkal. Az erkélyen a virágok gyönyörűek!”
2018.06.17.
„A virágok gyönyörűek! Szívből ajánljuk mindenkinek az apartmant Tapolcán.”
2018.07.17-19.
„Mindennel meg voltam elégedve. A saját párnámat sem kellett használnom, kényelmesen éreztem magam anyával az apartmanban. A WIFI is tökéletes volt.”
2018.07.27.
„Nagyon jól éreztük magunkat itt. Köszönjük a tippeket is. Tapolca gyönyörű város!”
2018.07.30.
„Gyönyörűek az erkélyen lévő virágok és a lakás nagyon tiszta.’
2018.08.05.
„A virágok nekünk is nagyon tetszettek.”
2018.08.11.
„De jó volt itt, biztonságban figyelni. Gyönyörű a barlang, a tóvendéglő, szép a Fő tér.
2018.09.02
„A város gyönyörű!”
02.09.2018-07.09.2018
„Alles super! DANKE!”
Írásomat ajánlom barátaimnak: Mezőssy Zoltának, Borbély Tamásnak, Rédli Károlynak, Takács Lászlónak, Vörös Bélának, Szijártó Jánosnak, akik családtagjaikkal együtt nem keveset tettek kis városunk, fesztiválunk országos, ma már Európa nemzetei által is ismerté, elismertté válása tétele érdekében.
Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit,aki e sorokat mint „mementót” olvassa.

                                                                                   Belényesi Csaba

SZEM-PONT/ Meddig állhat valaki a tilosban?

Hosszú hónapok óta áll egy szakadt  Golf III-as személygépkocsi a Szent György utca alján a tilosban- jelezte egy olvasónk.

 A gépjármű valóban ott van, leszakadt, félig az aszfaltra lógó hátsó lökhárítója nagyfokú elhanyagoltságról árulkodik. Beazonosíthatósága a hatóság számára bizonyára könnyű, hiszen rendszámtáblája  van, tehát egész biztosan tulajdonosa és üzembentartója is.  A kocsi ráadásul egy megállni tilos tábla hatálya alatt, közforgalmi úton parkol.

Hogyan lehetséges ez, amikor néhány másodperces megállás egy hasonló helyen már sok ezer forintos rendőrségi büntetést von maga után?  Látszólag, vagy valóságosan elhagyott autókat több helyen láthat az ember a városban, de azt, hogy tiltott helyen várakozzon valaki, ráadásul  ilyen hosszú ideig,  arra kevés példa akad. Kérdés az is, vajon miért nem szállítják el onnan az autót, ha már a gazdája azt valamiért nem teszi, vagy nem teheti meg?  Amennyiben a megállni tilos tábla valóban indokoltan van kihelyezve a szóban forgó útszakaszon, akkor nyilván balesetveszélyes ott megállni, vagy egyéb más, de mindenképpen alapos indoka van a tiltó tábla jelenlétének. Valaki tudja a válaszokat? /Töreky László/

Medve a parton, de aggódni felesleges

„Unatkozik? Vásároljon mosómedvét!”  Az első rácsodálkozást követően, Menzel Sörgyári capricció című filmjének elhíresült gondolata jutott eszembe, amikor egy ismerősöm  facebook bejegyzésében,  ormányos medvét láthattam a malomtónál.  

Ritka látvány: ormányos medve a tóparton (fotó: Cseh Balázs)

Nálam csak a jószágot szemtől-szembe megpillantó Cseh Balázs a Wass Albert Könyvtár és Múzeum munkatársa lepődhetett meg jobban, amint annak hangot is adott fotókkal illusztrált bejegyzésében.  Jogos  a kérdés, hogyan került Tapolcára az említett ormányos medve? A nagyjából tacskó méretű, Dél-Amerikában őshonos, a mosómedvék családjába tartozó fajt hazánkban háziállatként is tartják néhányan- tudtam meg a világhálón kutakodva. Még egy viszonylag friss hirdetést is találtam, ahol 60000 forintért kínálták a nálunk egzotikusnak számító állatot. A mi esetünkben is  egy kedvtelésből tartott példány kóborolt el egy közelben élő gazditól-derült ki később.   Mindenesetre, ha meglátjuk valahol, nem kell tőle félni. A fajt jól ismerők szerint, egy kifejezetten értelmes állatról van szó, amely a táplálkozási láncban kettővel az ember alatt van, kedveli a bogyókat, gyümölcsöket, gombákat, rágcsálókra vadászik, de a dögöt sem veti meg. Természeténél fogva, könnyen bizalmába fogadja az embert, ezért is tartható háziállatként. Tehát félni semmi esetre sem kell tőle, de az önkormányzatot, vagy egy közeli állatkertet azért ildomos felhívni, ha szabadon látjuk kóborolni. Információink szerint, a tóparton feltűnt példány végül hazakerült a gazdihoz, mostanában aligha találkozhatunk vele.  /Töreky László/

SZEM-PONT/Őrjítő éjszakai téves riasztások

A bűnözők, a betörők ellen találták ki a mozgás, illetve hőérzékelővel ellátott riasztókészülékeket. Ugyanakkor leginkább a környékbeli lakók életét keserítik meg az elhanyagolt, vagy eleve hanyagul kiépített bolti riasztókészülékek Tapolcán is.

/ fotóillusztráció/

Egy USA-ban az elmúlt években végzett felmérés szerint, a riasztások 94.4 százaléka téves.  Bizonyára nálunk sem más a helyzet. Kisgyermekes olvasónk nem is olyan régen a város központi részén,  éjszaka, illetve a kora hajnali órákban hallgatta családjával gyakori rendszerességgel a Deák Ferenc utcai  „Wollák”  ABC felől érkező  fülsértő hanghatást, amelyről a rendőrség kiérkezése után, minden esetben kiderült, hogy téves riasztás következménye volt. A betörő hiányában, akár egy egér, vagy pók mozgásától is aktivizálódó riasztókat érthető okokból az ember a pokolba kívánja éjnek idején. Olvasónk szerint, nem igaz, hogy nincs rá valamiféle korrekt megoldás, hogy ne kelljen családjának és a környékbeli lakóknak szenvedni tőle! Utána néztünk,  van megoldás.

A rovarvédelemről a riasztó telepítőjének, később a tulajdonosának kell gondoskodnia. Megtudtuk, a mozgásérzékelőkbe csak szerelési gondatlanságból adódóan kerülhet állatka, például ha a kábelfurat tömítetlen,  különböző rovarok juthatnak be az infra házába.  A rovarvédelemről ugyanakkor a riasztóberendezés tulajdonosának is gondoskodnia kell.  Az infra körül rendszeresen, ha szükséges, akkor naponta le kell takarítani a pókhálókat. Egy általunk megkérdezett szakember szerint, a pókháló eltávolítása már csak azért is fontos, mert az a portól megvastagodva már egy kisebb huzattól is mozgásba jön, és azonnali riasztást okoz. Eszerint olvasónk panasza jogos, hiszen van megoldás.  Persze,  csak ha a tulajdonos is hajlandó tenni érte, hogy legyen! /Töreky László/

Egy felmondás margójára

Olvasónk elmondta, -a nagy gépzajban-  egy  félreértett szó miatt tért ki a hitéből a munkavezető, és anélkül, hogy érdemben engedte volna, vagy akarta volna tisztázni a félreértést, trágár hangnemben megalázó helyzetbe hozta a munkatársak előtt. A dolgozó zaklatott állapotában felmondott, de történetével üzenni  akar azoknak, akiknek Magyarországon az ember nem számít.   

A legtöbben a magasabb fizetés, a több szabadság, a könnyebb munka, a munkakörülmények vagy az előrejutás, a karrier reményében váltanak munkát, munkahelyet. Sajnos sokan vannak azok is, akik az utóbbi évtizedekre jellemző módon, külföldön keresnek jobb fizetést, biztosabb megélhetést. Részletezni nem kell senkinek, hogy ez utóbbi miért rossz a hazai vállalkozásoknak és Magyarország gazdaságának egyaránt. Szerkesztőségünket a napokban felkereste egy olvasónk, aki itthon, vidékünkön képzelte el boldogulását, ezért fizikai dolgozóként egy környékben működő vállalatnál helyezkedett el.   Elmondása szerint, munkájára nem volt panasz, közösségi ember lévén munkatársaival is kifejezetten jó kapcsolatot ápolt. Talán ezért is rázta meg munkahelyének gyors elvesztése, amely – mint mondta- korántsem egyedi eset az említett cégnél.  Olvasónkat egyébként nem rúgták ki, maga mondott fel, miután egy középvezető minősíthetetlen, személyeskedő hangnemben ripakodott rá, durva kontextusban emlegetve panaszosunk édesanyját. Nem csoda, hogy emiatt önérzetében súlyosan sértve, kis híján a fizikai erőszakhoz folyamodott.  Mindenki szerencséjére végül nem került sor tetlegességre. A dolgozó szerint, a munkavezető egy -a nagy gépzaj miatt- félreértett mondat miatt tért ki a hitéből és anélkül, hogy engedte volna tisztázni a félreértést, megalázó helyzetbe hozta a munkatársak előtt. A felmondás csak azok után következett be, hogy igazára és a szerencsétlen esetet tisztázni akaró erőfeszítéseire nem voltak kíváncsiak a szóban forgó cégnél főnökei…Teljes biztonsággal nehéz megítélni, hogy olvasónk valóban kifejtette- e az igazság minden részletét, ahogy a sajtóetika sem tűri, hogy egy  megvádolt fél ne kaphasson megszólalási lehetőséget. Sőt, azt sem állíthatjuk, hogy a munkahelyeknek a demokrácia otthonaivá kellene válniuk, hiszen a speciális, jól felépített munkahelyi hierarchia hatékonyságot, eredményességet is jelent egyben, ahogy persze a jó munkahelyi légkör is hasznos kelléke a termelékenységnek. Ma már általános érvényű igazság, egyfajta evidencia, ( legalábbis annak kellene lennie), hogy a dolgozó, a családjáért küzdő ember: érték. Senkinek nincs joga hatalmi pozícióból őt, – sem testileg, sem lelkileg-  meggyötörni!  A fizetésért kötelezően elvégzett munka mennyiségét és minőségét számon lehet kérni a dolgozón, de csak a kulturált tekintély-, és nem a trágár, fenyegető, megalázó hatalom hangján. Az alap megélhetésre is gyakran szűkös fizetés mellé ennyi minimum jár a hazai dolgozónak. Gyakran azok a munkáltatók siránkoznak, akik nem csak béremelésre, de emberséges viselkedésre sem képesek.  Később pedig gyakran ők panaszkodnak a legjobban, hogy nincs épkézláb munkavállaló, aki itthon akarna dolgozni!   /Töreky László/

Környezet/Málna a barackfán, de hogyan lehetséges?

A természet normál menete emberi tevékenység útján megváltoztatható. A kertészek például a jól ismert oltás technikájával képesek elérni, hogy egy bizonyos fán akár több gyümölcsfajta is megteremjen. Van olyan is, mikor a kertész hibázik és a fa egyik fele a nemkívánatos faj termését hozza, míg a másik a célzott átoltás gyümölcsét. Na de, hogy egy barackfán málna teremjen?

Hajgató István,  édesanyja tapolcai házának kertjében fényképezte le az elmúlt napokban ezt a termetes kajszibarack fatörzset. Érdekesség, hogy a fa odvából egy hamarosan termőre forduló málnabokor növekszik már egy jó ideje. A tulajdonos kezdetben a néhány centis oda nem illő növényt megpróbálta eltávolítani, de az olyan erősen gyökeret vert a gazdafában, hogy azt csak lenyesni lehetett volna. Jogos lehet a kérdés, hogy miként  lehetséges ez a jelenség? Valamiképpen málnamag került a mélyedésbe és ott némi tápanyagra lelve, gyökeret növesztett és most részben korhadékon él? Esetleg más a helyes megfejtés?  Ki tudja?

SZEM-PONT/ Előbb vagy utóbb, de próbálkozik a behajtó 

Tapolcai hölgy olvasónk nem akart hinni a szemének, amikor egy állítólag 2006 óta kifizetetlen, mintegy  41 ezer forintnyi tartozást és nagyjából hatezer forint egyéb költséget kért rajta számon egy behajtó cég a közelmúltban.

Ha záros határidőn belül nem fizet -állt a magát nemes egyszerűséggel „ behajtás szakértőként” aposztrofáló cég felszólító levelében- úgy a tartozás még súlyos ezrekkel gyarapodhat.  A követelt összeg, továbbá a hitelező pénzintézet neve  ennyi idő távlatából is ismerős volt a  címzett számára. Amit viszont kizártnak tartott olvasónk , hogy azt ne fizette volna vissza akkor, amikor kellett.

A csekket 2006-ban adták fel a tapolcai nagypostán. /fotók: Töreky L./

A hajdani adóst ezúttal a hivatalos dokumentumok iránt tanúsított ösztönös pedantériája mentette meg a „szívinfarktustól”, hiszen nem dobta ki a régi csekkszelvényt, pedig tíz év után -azt hisszük-   senki sem róhatta volna meg érte. Egyik fiókja mélyéről sikerült előhalásznia a mára már kissé megfakult, de a hajdani befizetést minden kétséget kizáróan igazoló csekket. Számos kérdés, gyanú megfogalmazódik az emberben, ha ilyen történetet hall.  Csak egy kérdés a sok közül, hogy   vajon jogos-e, etikus-e,  hogy tíznél évig nem értesítik az adóst, majd váratlanul, hosszú-hosszú évek múlva pénzt követelnek tőle? …Tanulság, hogy ne dőljünk be egy pénzügyi felszólításnak, különösen, ha bármi kétségünk felmerül afelől, hogy az nem jogos.  Befizetéseink igazolásait pedig lehetőleg halálig őrizzük, ki tudja mikor lesz szükség rá!?  Viszont az is tanulság, hogyha régről mégis tartoznánk egy pénzintézetnek és azt hisszük, hogy megúsztuk, néha tévedünk.   Előbb vagy utóbb, de valaki megpróbálja „benyújtani a számlát” !  /Töreky László/

SZEM-PONT/ Veszélyes táblák?

A világon talán mi vagyunk a legjobban, de legalábbis a legsűrűbben kitáblázott ország. Táblák, táblák hátán, amelyek figyelmeztetnek, útba igazítanak, veszélyt jeleznek, köteleznek, tiltanak, vagy éppen megengednek valamit. Megtanultunk együtt élni velük, megszoktuk őket, hallgatunk rájuk, merthogy általános vélekedés szerint, jelenlétük a garancia a biztonságra. Ritkább, de sajnos a táblarengeteg miatt egyre inkább előforduló jelenség, hogy a tábla nem veszélyt jelez, hanem az a veszély maga.

Veszélyes kereszteződés. Olvasónk szerint,  a kép középpontjában  látható elferdült  KRESZ tábla gyakran kitakarja a szembejövőket.

Merthogy kitakar egy részletet a gyalogos, vagy gépjármű forgalomból, vagy éppen olyan forgalmi, parkolási szituációt engedélyez, ami önmagában is balesetveszélyes.  Ez utóbbira példa a Kisfaludy utca- Ady Endre utca kereszteződése, ahol a kirándulóbuszok számára fenntartott parkolóhelyeken álló magas járművek miatt, gyakorlatilag beláthatatlanná válik a kereszteződés. Egy tapolcai úr,  viszont a Bem utca, Juhász Gyula utca kereszteződésére hívta fel a figyelmünket, ahol a zebra melletti kiépített terelőszigeten áll egy nagyjából fél embermagasságú KRESZ tábla. (Jelenlegi elhajlott állapota a meglehetősen szűk keresztmetszetű forgalmi helyzet meglétének látványos bizonyítéka.) Ez a tábla maga képes arra, hogy bizonyos magasságból és helyről szemlélve, észrevétlenné tegyen közlekedőket. Például kitakarja a Zalahaláp irányából érkező és az Y- házak irányába lefordulni szándékozó autós számára az alulról, szemből érkezőket -tapasztalta olvasónk.   Érdemes lenne valamilyen módon biztonságosabbá tenni ezt a helyet, ezt a közlekedési szituációt!- hangzik a jó szándékú tanács.  /Töreky László/