Közérdekű kategória bejegyzései

TÁJÉKOZTATÁS – VADGESZTENYEFÁK PERMETEZÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tapolca város közigazgatási területén a vadgesztenyefák aknázómoly első generációja elleni permetezése várhatóan 2019. május 6-19. között kerül elvégzésre.

Ideális időjárási viszonyok mellett a munkálatok elvégzése kettő napot vesz igénybe. A permetezésre az esti, éjszakai órákban kerül sor. A permetezés ideje alatt az ablakokat be kell csukni.
A permetezés során felhasznált hatóanyagok sem az emberi, sem az állati szervezetre nem jelentenek veszélyt, a gépjárműveket nem károsítják. A permetszerrel való közvetlen érintkezés a konyhakerti növények letakarásával elkerülhető. A permetezett fa 10 méteres körzetében a permetszerrel közvetlenül érintkező élelmiszer növényeket legalább 30 nap elteltével javasolt elfogyasztani.
A vadgesztenyefák permetezésével kapcsolatban további információt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál lehet kérni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a (87) 511-150 telefonszámon.

Cselle-Ház Kft.                                    Dobó Zoltán polgármester

Vigyázat, csalók!

Naponta több bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez (NBSZ NKI), miszerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbáltak megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat. A csalók repertoárja egyre szélesebb, már nemcsak e-mailben, hanem SMS-ben, sőt, élő telefonhívással is próbálkoznak.

A NAV informatikai fejlesztései révén már nagyrészt elektronikusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják ki, s megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A NAV nevében írt adó-visszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, SMS-ek olyan nyelvi fordulatokat tartalmaznak, például tegező megszólítást, szándékos, ugyanakkor a megtévesztésre tökéletesen alkalmas megnevezéseket, melyeket a hivatal nem szokott.

A csaló email- és az SMS-értesítések általában egy linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlaphoz, honlaphoz vezeti. Az űrlapon a csalók általában az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat, valamint a bankkártyák hátlapján található háromjegyű szám, az úgynevezett CVV/CVC kód megadását kérik. Ha valaki megadja a bankkártyaadatait, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le számlájáról.

Az ügyfélkapus adatokat pedig mindenki csak a megfelelő oldalon (nav.gov.hu, magyarorszag.hu) adja meg, ugyanis a csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arculati elemeiben is rendkívül jól utánozzák a legitim bejelentkezési felületeket, azonban a webcím ebben az esetben árulkodó lehet.

A NAV soha, semmilyen körülmények között nem kér bankkártyaadatokat!

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis Ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az ügyfeleket a többletként megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu címen található.

A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasznos tanácsokért látogasson el az NBSZ NKI honlapjára.

https://govcert.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/ado-visszateritesre-hivatkozik-a-nav-nevevel-visszaelo-uj-adathalasz-kampany/                     

 

 

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Nagy teljesítményű aprítógép a város szolgálatában

Új, 36 lóerős, alacsony zajszinten működő ágaprítógépet állított munkába a napokban a város parkfenntartásáért felelős munkacsoportja. Az apríték hasznos, értékes alapanyag, abból kertészeti talajtakaró, illetve  komposzt  lesz a jövőben egy környékbeli céggel kötött,  kölcsönösen előnyös együttműködésnek köszönhetően.

Kozma Henrik alpolgármester: “A gép takarékos, biztonságos és csendes.”

A gép kézi adagolású, gazdaságos dízel motoros meghajtású, gyakorlatilag a város közterületein álló fák levágott ágaiból állít elő komposztálásra alkalmas nyesedéket. Amint azt a munkacsoport vezetőjétől, Kozma Henrik alpolgármestertől megtudtuk, a jövőben nem kell a levágott ágakat, gallyakat kisteherautókra rakni, majd gyakori fordulókkal elszállítani, hiszen a gép segítségével helyben fel tudják dolgozni azokat. Ráadásul környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházásnak tekinthető a speciális gép munkába állítása, hiszen a faapríték hasznos anyag, fölöslegessé válik az égetés, ezáltal nem kerül szénmonoxid füst a levegőbe. – Az ősztől tavaszig tartó vegatációs időszakban levágott nagymennyiségű faágat eddig kisteherautókra kellett pakolni, onnan leszedni, tehát gazdaságtalanul volt csak szállítható, hiszen nagy térfogatot foglalt el a platón, sűrűn kellett fordulni. Erre nyújt megoldást ez az új gépünk, amely rendkívül biztonságos a vele dolgozók számára és 112 db-es zajszintjével kifejezetten csendesnek is mondható a kategóriájában. A felaprított faanyagot virágágyások, bokrok, fák tövéhez talajtakarójaként is felhasználjuk majd, de jelentős részéből komposzt készül- mondta el lapunknak az illetékes.

Mint megtudtuk, a város parkfenntartói további gépvásárlásokat is terveznek, például az utcaseprést is korszerűsítenék a jövőben, tekintettel többek között a munkaerő szinte állandó hiányára. /tl/

FELHÍVÁS

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletével elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről döntött.

Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása céljából Tapolca Város Polgármestere évente egy alkalommal felhívást tesz közzé. Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:
– a Képviselő – testület tagjai,
– a Képviselő – testület bizottságai,
– társadalmi szervezetek, helyi közösségek, intézmények,
– Tapolca város polgárai.
A felhívásra 2018. november 20. napjáig várjuk az indokolással ellátott javaslatokat, melyeket a Képviselő – testület szakbizottságai véleményeznek, és javaslatot tesznek a Képviselő – testületnek az elismerő cím vagy kitüntetés adományozására.
Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozásának részletes szabályait a 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a www.tapolca.hu honlapon az Önkormányzat / Döntéshozatal, ülések / Hatályos rendeletek cím alatt megtalálható.
A részletes felhívás elérhető a www.tapolca.hu oldalon, valamint megtalálható a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Információ kérhető a 87/510-126-os telefonszámon.
Tapolca, 2018. október 18.
Dobó Zoltán polgármester

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Városi Sport- és Szabadidőcentrum látogatóit, hogy 2018. október 29-én megkezdődik a sporttelep élőfüves center-pályája felújítása, ennek első lépéseként a teljes talajfelület fertőtlenítése.


A centerpálya teljes felülete vegyszeres permetezést kapott, emiatt a pályát használni a továbbiakban tilos és veszélyes.
A pálya teljes területét (munkaterületet) a helyszínén szalagokkal megjelöltük és a helyszínén feliratok kihelyezésével tájékoztatjuk az érintetteket. Kérjük a felivás, a helyben történő figyelmeztetések betartását!

Tapolca, 2018. október 29.

Tapolca Kft – üzemeltető

Önkéntes munkával a temető tisztaságáért

A régi temető elhanyagolt sírjainak rendbetételéhez kérte önkéntesek segítségét a város polgármestere a napokban. A felhívásra helyi civil szervezetek tagjai és  önkormányzati képviselők is aktivizálták magukat a pénteki nap délelőttjén.

A városi köztemető egyes részei, különösen a gazdátlan sírok és azok közvetlen környékének teljes gyommentesítése, rendbetétele komoly feladatot jelent, gyakran meghaladja a helyi parkfenntartó csoport kapacitását. A Halottak Napja, illetve a Mindenszentek ünnepe azonban a temető maradéktalan tisztasága, rendezettsége nélkül szinte elképzelhetetlen.

A nőklub a város talán legaktívabb szervezete, vezetőjük Varga Károlyné kérésére sokan eljöttek, hogy segítsenek

Ottjártunkkor a helyi  Városszépítő Egyesület nőklubjának és a tapolcai kistérségi nyugdíjas szervezet tagjai mellett, több ismert önkormányzati munkatárs és képviselő is segítette a munkát.

Fenti képen Tölgyes Zsolt,  a helyi polgárőr szervezet vezetője gyomirtást végez, az alsó képen a temetői takarítás ötletgazdái,  Bertalan Csaba és Pass Sándor képviselő 

Az önkéntes munkában tevékenyen résztvevő Dobó Zoltán polgármester a helyszínen lapunknak elmondta, a meghirdetett önkéntes temetőtakarítás keretében a síremlékekről eltüntetik az elszáradt virágokat, koszorúkat, mécsesek maradványait, továbbá gazolják a sírokat és környékét.

– Azokat a helyeket rakjuk rendbe legfőképpen, ahol tudjuk, hogy a rokonok, családtagok nincsenek már az élők sorában, vagy fizikailag távol élnek ahhoz, hogy rendszeresen gondozni tudják a sírokat. Társadalmi összefogással,barátainkkal, civil szervezeteink segítségével most helyettük végezzük el ezt a munkát. Nagyon sok a tennivaló, mi pedig megpróbáljuk a tőlünk elvárhatót megtenni, hiszen rengeteg, több mint nyolcezernyi sírhelynek akár a negyede is érintett lehet – mondta el lapunknak Dobó Zoltán . /tl/

Járdát építenek közösségi összefogással 

Magántámogatásból, önkormányzati dolgozók, városvezetők közreműködésével, társadalmi munkájával közösségi járdaépítés kezdődött a Kertvárosi ABC mögött szerda délelőtt.  Az érintett üzlettulajdonosok  később kamerákat is kihelyeznek ugyanoda, hogy biztonságosabb, tisztább, nyugodtabb legyen a városnak ez a része. 

 A kép előterében balról, Buzás Gyula képviselő, Lévai József alpolgármester és Pass Sándor képviselő önkormányzati dolgozókkal karöltve a térköves gyalogútszakasz helyét alakítják ki

Ottjártunkkor éppen felszedték a régi beton járólapokat, bontották az ABC-hez vezető lépcsőt, kijelölték a nyomvonalat, kialakították az új térkő burkolat alapját és elszállították a kitermelt törmeléket. A gyalogos út, amely az Ady Endre utcai Kertvárosi ABC-hez és a szomszédos  italbolthoz vezet, viszonylag nagy forgalmat bonyolít. A gond, hogy mindez méltatlan körülmények között zajlik, italozó életmódot folytató emberek deviáns viselkedésükkel gyakran zavarják a közelben lakók és az ott közlekedők nyugalmát – tudtuk meg a munkálatokban résztvevő tapolcai polgármestertől.

Dobó Zoltán elmondta, munkatársaival, kollégáival elbontják a lépcsőt, hogy az idősek és a kisgyermekes anyukák számára is akadálymentes felület létesüljön a helyén, továbbá elhagyják a szegélyezést is. Ez utóbbit azért, hogy fűnyíró traktorral könnyen, rövid idő alatt, kevesebb zajhatással karbantartható legyen a terület. A felszedett betonlapok sem vesznek kárba, azokat is hasznosítják a helyszínen. A megegyezés szerint, az üzlettulajdonosok több kamera kihelyezésével járulnak hozzá a későbbiekben a terület közbiztonságának és rendezettségének megteremtéséhez. A város polgármestere hozzátette, az említett kamerákat a város kiépülőben lévő kamerarendszerére kötik rá.  A hamarosan elkészülő gyalogút egyéb költségeinek anyagi fedezetét Tarr János, a Tarr Kft. vezetője biztosította a város számára. /tl/

„Olyan megnyugtató magukat látni”

Korábban,  a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjeként is az volt a véleménye, hogy egy településen feltétlenül szükség van a polgárőrökre. Jelenleg Tölgyes Zsolt a helyi  polgárőr szervezet, a Tapolca Városőrség Polgárőr Egyesület vezetője. Munkatársaival azon dolgozik, hogy szerény lehetőségek mellett is elvégezhessék azokat a feladatokat, amelyekre  sajnos kevés  jelentkező akad Tapolcán.  

Balról: Csiszár István, Tölgyes Zsolt, Csécs Zoltán és Kövesdi Ferenc

Én a klasszikus polgárőrség híve vagyok – mondja Tölgyes Zsolt. – A polgárőr azért lesz polgárőr, mert szeretne tenni valamit annak a településnek a közbiztonságáért, azért a szűkebb és tágabb közösségért ahol ő és családja él.  Teszi mindezt a megélhetést nyújtó munka mellett, szabadideje terhére. Vannak központi faladatok, amelyeket kérésre, illetve kölcsönösségi alapon ellátunk akár más településeken is, de véleményem szerint, a polgárőr helyben legyen polgárőr, itt segítse a rendőrök munkáját – vallja.  Szerinte egyébként Tapolcán általánosságban jónak mondható a közbiztonság.  –  Nem csak szerintem, a rendőrség szerint is az.  A jónak mondható tapolcai közbiztonsági helyzet azonban nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Számos olyan jelenség van városunkban, amely a lakosság soraiban megbotránkozást kelt. Ilyen többek között a gyakori illegális szemétlerakás, a nyílt színi drogozás, amely agyatlan zombivá változtatja a fiatalokat, de „a tóparton élő” masszív alkoholisták jelenléte is, amely nem csak látványában nem szép, de gyakran undorkeltő viselkedéssel, cselekedetekkel társul. Városunk legszebb része, turisztikailag legfrekventáltabb helye a tópart. Mi azt szeretnénk, hogy ez továbbra is nyugalom és pihenés szigete lenne a helyiek és a turisták számára egyaránt- mondja. Sokan támogatják, mások ellenzik a város számos pontjának kamerás megfigyelését. A tapolcai polgárőrvezető szerint, a kamera ma az egyik leghatékonyabb fegyver a közrend fenntartóinak kezében.  – Aktív rendőrként korábban volt szerencsém megtekinteni azt a rendszert, amely Budapest VIII. Kerületében építettek ki. A több száz működő kamera megtette a hatását, a bűnözés döbbenetes mértékben visszaszorult, gyakran előbb értek ki a rendőrök a helyszínre, mint ahogy a bűncselekmény befejeződött volna. Mi hasznosnak tartjuk és a magunk részéről szorgalmazzuk Tapolca számos pontjának kamerával történő ellátását, ez jó irány- állítja Tölgyes Zsolt. A tapolcai polgárőrség hasonlóan egyéb városok egyesületeihez, létszámbeli problémákkal küzd, amely számos okból például a falvakban nem annyira jellemző probléma.

Esti őrjárat.  Jobbról: Puha Viktória és Supka Károly Mihály

Jelenleg húsz aktív tagja van a szervezetnek (köztük több ismert városvezető, képviselő is) de egyöntetű a vélemény, több kellene.  Megtudtuk, a legtöbb esetben mindössze heti, kéthetenkénti egy-két órai egyenruhás szolgálatról van szó.  Egy bővebb taglétszám sokkal hatékonyabb munkavégzést, fokozott egyenruhás járőrözést tenne lehetővé.

Gazdaságos megoldás a robogós járőrözés

A szervezet eszközparkja jónak mondható, minőségi egyenruha, gazdaságosan működtethető segédmotor-kerékpárok, kerékpárok és egyéb technikai eszközök segítik a munkájukat, de azért lenne hova fejlődni. Többek között elkelne egy saját iroda, de nagyobb probléma, hogy a közelmúltban a polgárőr autó váltóhibája lehetetlenné tette a gépjárművel történő szolgálatteljesítést. Szerencsére mára eljutottak odáig, hogy szerelőnél van a gépjármű, hamarosan egy bontott váltó kerül a régi rossz helyére. Tölgyes Zsoltot – mint azt lapunknak elárulta- igazából mindig is a rendőri munka vonzotta. A legalsó szinten kezdett,  lépett egyre feljebb, de az élet és a rendőrség állományát is érintő politikai döntések, változások, személyes döntései végül más irányt szabtak számára. Tapasztalatait azonban – ez a vele folytatott beszélgetés során egyértelműen kiderült – továbbra is a közösség javára igyekszik fordítani azokkal az emberekkel egyetemben, akik hozzá hasonlóan elkötelezettek és tettre készek. Az elismerés pedig mindenki számára fontos visszajelzés. Például úgy, ahogy azt a napokban egy idősebb, kutyáját sétáltató hölgy mondta az egyenruhás polgárőrök felé fordulva:  „ Olyan megnyugtató magukat látni”.    /tl/

Járdajavítások, aszfaltozások városszerte

Sok száz négyzetméternyi járdaszakasz javítása készült el az elmúlt napokban Tapolcán- tájékoztatta lapunkat Dobó Zoltán polgármester.

-A rossz állapotú járdaszakaszok kijavítását már a nyár elején egy helyi vállalkozó bevonásával megkezdtük, jelenleg az aszfaltozási munkák második üteme zajlik.  Célunk a gyalogosforgalom akadálymentességének megőrzése, biztosítása, a balesetveszély megszüntetése, a télre való felkészülés- mondta el a polgármester.

Előzetesen felmérték, hogy melyek azok a szakaszok, amelyek valóban felújításra szorulnak.  Gyakorlatilag a Dobó lakóteleptől a város központi részein keresztül,  az Y házakig zajlottak és zajlanak jelenleg is aszfaltozások. Több mint 600 négyzetméternyi járdafelületet javítása történt meg az elmúlt időszakban. /tl/