Közérdekű kategória bejegyzései

Sajtóközlemény – Szervezetfejlesztés

Európai uniós támogatás segítségével szervezetfejlesztést valósított meg TAPOLCA város önkormányzata
Tapolca Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjának keretében 22,00 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat szervezetfejlesztésére. A 2013. december 2. és 2014. december 31. között megvalósult projektet az Európai Unió az Európai Szociális Alapból 100%-ban támogatta.
Az „ÁROP-1-A-5-2013-2013-0007” számú „Tapolca Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című projekt lehetőséget teremtett Tapolca Város Önkormányzata számára, hogy – szem előtt tartva választópolgárainak igényeit – hatékonyan reagáljon a funkcionális és szervezeti változásokra. A projekt lehetővé tette a hatékonyabb szervezeti működést, a funkciók és magasabb szintű közszolgáltatások nyújtását, a lakosság véleményének, elégedettségének megismerését.
A hatékonyabb belső működés érdekében megtörtént a támogató infrastruktúra, a szerződéses kapcsolatok valamint az intézményirányítási modell felülvizsgálata.

Értékeltük a költségvetési helyzetet. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtése érdekében költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók és stratégiák kerültek kidolgozásra.

A projekt keretében optimalizáltuk az Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modellt, melynek során kiemelten kezeltük az üzemeltetési kérdéseket.

A lakosság körében 2 alkalommal átfogó felmérés és elemzés készült az ügyfélszolgálattal, a városüzemeltetéssel valamint a városfejlesztéssel kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, a városi intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott közszolgáltatások minőségének fejlesztése során beépítésre kerültek a lakossági igényfelmérés során kapott vélemények és fejlesztési javaslatok.

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban megtörtént a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei munkatársainak munkaköri és szervezeti besorolásának felülvizsgálata. Ennek kapcsán elemzésre került a szervezeti kapacitáskihasználtság.

A projekt során szerzett tapasztalatok átadására tudásmegosztási rendezvények keretein belül került sor.

Tájékoztató a magánfőzésről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-jétől módosításra kerül.

A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása több tekintetben változik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (Tapolca, Hősök tere 15.)
A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
A bejelentésről szóló nyomtatvány elérhető a www.tapolca.hu honlapon, az Ügyintézés – Letölthető dokumentumok között.

Ughy Jenőné jegyző