Közérdekű kategória bejegyzései

Útépítési közösségek, gyermekorvosi rendelő, kerékpárút  

A közösségi útépítés megnyíló lehetősége, a Tapolca-Szigliget kerékpárút pályázati sikere és nyitott kérdései, valamint egy új gyermekorvosi központ kialakítása, fejlesztése volt a három fő témája Dobó Zoltán hétfői, a polgármesteri hivatalban megtartott sajtótájékoztatójának.

A Barackos lakóparkban élők közlekedési problémáira reflektálva, „útépítési közösségek” létrehozását tette lehetővé egy közelmúltban megszületett tapolcai önkormányzati rendelet. A rendelet szerint az önkormányzat engedélyezi azoknak a közösségeknek az útépítést, amelyek az érintett utcákban élők 75 százalékának támogatásával bírnak és a költségek 80 százalékát magukra vállalják- hangzott el a város polgármesterének sajtótájékoztatóján.

Dobó Zoltán kiemelte, az útépítés költségeit nem vállaló, kisebbségben maradtak számára is kötelezővé tette a rendelet a lakók háromnegyede által vállalt költségrész befizetését, hiszen az ingatlanok értéknövekedése, és az ott élők életminőségének, komfortérzetének pozitív változása ezt anyagi és erkölcsi értelemben is indokolja. – Bízom benne, hogy lesznek olyan közösségek a Barackos lakóparkban élőkön kívül is, akik kedvet kapnak, megszervezik magukat, létrehozzák az útépítési közösséget, majd az önkormányzat ellenőrzése, irányítása, műszaki felügyelete alatt, annak anyagi segítségével létrehozzák a tervezett közműveket.

TOP-os pályázat keretében, mintegy 411 millió forintot nyert Tapolca, Hegymagas, Raposka és Szigliget által alapított konzorcium a Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítására. A napokban megszületett pályázati siker számos kérdést vet fel és komoly feladatot is jelent a közeljövőben az érintett önkormányzatoknak- hangsúlyozta Dobó Zoltán.  A legnagyobb kérdés az, hogy elég lesz-e a pályázatban elnyert 411 millió forint az építési költségek fedezetére, ha nem, mekkora lesz az-az önrész, amelyet a településeknek vállalniuk kell a cél érdekében. Amit ismerünk, azok a hivatalos állami statisztikák adatai. Eszerint, egy kilométernyi szilárd útburkolattal ellátott kerékpárút bekerülési költsége jelenleg 120-140 millió forint.  Erre és egyéb nyitott kérdésekre együtt keressük a megoldásokat az érintett polgármesterekkel, képviselőkkel. Az első ilyen közös megbeszélésre a napokban kerül sor- tájékozatta a sajtó képviselőit a tapolcai polgármester.

A fotón látható Berzsenyi utcai társasház teljes földszinti terét kihasználva alakítja ki az önkormányzat az új gyermekorvosi központot a közeljövőben  /fotók:tl/

A belvárosi gyermekorvosi rendelő állapota, elavultsága, mérete több éves gond a városban. Most a gyermekorvosokkal, a tapolcai kisgyermekes családokkal, illetve a műszaki kollégákkal egyeztetve úgy döntött az önkormányzat, hogy a Berzsenyi utcába költözteti az intézményt, ahol három helység összevonásával egy gyermekorvosi központot hoznak létre. –  Pályázati lehetőségek hiányában, illetve a korábban elutasított 70 milliós pályázati igény következményeként a teljes beruházást a város önkormányzata vállalja magára. Jelenleg a tervpályázatok eredményét várjuk. Ha minden jól megy, akkor legkésőbb 2019 őszére átadható lesz a megújult gyermekorvosi rendelő, amely a kialakításra vonatkozó összes törvényi előírást képes lesz teljesíteni, jó megközelíthetőséggel, parkolási gondok nélkül működhet majd. Egy korábbi jótékonysági rendezvényen összegyűlt egymillió forintnyi adományt a rendelő műszaki eszközfejlesztésre fordítjuk – tájékoztatott Dobó Zoltán.

Újságírói kérdésre válaszolva a polgármester a gimnázium felújításról is szót ejtett. Elmondta, az előzetes, nem hivatalos árajánlatokat megkapták a lehetséges kivitelezőktől, ezek között van olyan, ami figyelemre méltó, ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdi a város önkormányzata. Reményeik szerint ősszel eredményt is tudnak hirdetni az ügyben.   /Töreky László/

Határokon át – A kábítószerről

“Határokon át” – Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum modellprogramja.

Az alábbi programunk a KAB-KEF-17-C-26093 számú szerződés támogatásával valósult meg.

Az országos tapasztaltok, aktuális „trendek” megismerése mellett betekintést nyertünk a szomszédos országban (Szlovákia) működő programokba, ellátórendszerbe. Tapolca „testvérvárosként” már együttműködik Poszony – Ružinov kerületi önkormányzatával, ezt kiterjesztjük a drogprobléma kezelésében működő szervezetek között.

Pozsonyi intézménylátogatás

A tapolcai KEF képviselői a magyarországi konferencián résztvevő szakemberek intézményeit látogatták meg. Az együttműködés keretében Tapolca (Magyarország) és Pozsony (Szlovákia) drogproblémáinak feltérképezése történik meg, ami a drogfogyasztás megelőzésének lehetőségeit érinti.

Látogatást tettünk Pozsony város kiemelten droggal érintett negyedében, ahol komplex szociális problémakört figyelhettünk meg. Megjelenik a drogfogyasztás, a prostitúció, hajléktalanság, egyéb deviáns viselkedési attitüdök, kisebbségek csoportosulása.

(Ružinov, Tapolca szakemberei)

Rendőri kíséret mellett megismertük az helyszínen elérhető beavatkozási pontokat (utcai szociális munka, hajléktalan ellátás, rászoruló gyerekek nappali ellátása). Megtekintettük a pozsonyi hajléktalanellátó intézményt, ahol szintén összetett szociális problémák összpontosulnak. Tapasztalatunk szerint a Szlovák hajléktalanellátás kevésbé struktúrált mint Magyarországon.

(DePaul Slovensko  hajléktalanszálló, szakemberek)

A szakmai út további részében két drogrehabilitációs központot tekintettünk meg. Az egyik egy zárt közösségben, vallási alapokra épülő gyógyítási folyamatot mutatott be. A másik, állami fenntartású drogrehabilitációs intézményrendszer, ahol specifikus, széleskörű bio-szicho-szociális segítségnyújtás folyik szer és viselkedési addikciókban szenvedőknek. Kiemelve:

 • orvosi segítségnyújtás,
 • tesztek,
 • egyéni pszichés tanácsadás,
 • kiscsoportos foglalkozások,
 • methadone program,
 • bentlakásos rehabilitáció.


(Centrum pre liečbu drogových závislostí – drogrehabilitációs centrum)

Izgalmas kérdésként merült fel a fiatalok droggal kapcsolatos attitűdjének, nézeteinek, szokásainak a hasonlósága illetve  különbözősége a két európai városban.

További kérdésként merül fel, hogy kikből tevődik össze a fiatalok szociális hálója településenként, kihez (milyen szervezetekhez)  fordulnak probléma esetén a tapolcai, illetve a pozsonyi fiatalok.

Együttműködésünk alapjai

 1. Az együttműködő szervezetek a pályázati programban foglaltakat megismerik, annak megvalósításában együttműködnek,
 2. a két település megismeri az országosan és helyi szinten alkalmazott szakmai irányelveket, drogpolitikát és jogszabályi hátteret,
 3. bemutatják a drogprobléma kezelésében megvalósuló helyi intézményeket és módszereket,
 4. szakmaközi párbeszéd elindítását és fenntartását,
 5. a két város különböző drogmegelőzéssel, – kezeléssel foglalkozó szervezetek képviselői megismerkednek egymással, kialakítanak egy személyes kapcsolatot, amely fenntartható és szakmailag előremutató,
 6. tapasztalatot cserélnek a két város szociális hálóját illetően, valamint megismertetik azokat a szervezeteket akikhez drogprobléma esetén fordulhatnak az érintett személyek,
 7. együttesen kidolgozzák a szervezetek közötti szakmai munkafolyamatokat, megalapozzák annak fenntarthatóságát,

Jövőbeni tervek

A magyarországi Tapolca város és a szlovákiai Pozsony együttműködésével megvalósított találkozások, tapasztalatcserék mind egy fenntartható együttműködés és továbbfejlődés mentén zajlanak, hiszen a gondok, kihívások közösek, a megoldást célzó együttműködés pedig elindult.

Tapolca városában az új pszichoaktív szerek okoznak egyre nagyobb problémát, azonban jelenleg nincs intézményi háttér és kialakult kezelési eszköz ennek a jelenségnek a visszaszorítására. Droghasználat kezelésében a modellprogram tapasztalatai alapján, az érintett európai városok (Tapolca és Pozsony) bevonásával, a szerzett ismeretek segítségével kialakíthatóak a megfelelő társadalompolitikai megoldások, jó gyakorlatok ismeretében az érintett önkormányzatok nagyobb hangsúlyt és jelentősebb eredményeket érhetnek el.

“Én – Kép – Tér” Szociális és
Mentálhigiénés Alapítvány

Hamarosan megépülhet a Tapolca- Szigliget bringaút

Jó hír a tapolcaiaknak, a környékben élőknek és a térségbe látogató kerékpáros turistáknak egyaránt, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetően a közeljövőben elkezdődhet a Tapolcát Szigligettel összekötő bringaút kiépítése.

A balatoni bringaút Balatonederics-Szigliget közötti szakasza hamarosan Tapolca irányába is elágazik majd  /fotó:tl/

Tapolca Raposkával, Hegymagassal és Szigligettel közösen 2016. márciusában 411 millió forintos pályázatot nyújtott be egy Tapolca-Szigliget kerékpáros út létrehozására. A pályázat akkor a jogosultsági kritériumoknak megfelelt, ám annak kedvező elbírálására mostanáig várni kellett. A napokban hivatalosan is zöld utat kapott a vágyott fejlesztési elképzelés.  Mint megtudtuk, a beruházás nem igényel önrészt az érintett települések részéről, az teljes összegben a „TOP-3.1.1-15-VE1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés kiírásban, a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút kiépítése” címen elnyert pályázati forrásból valósulhat meg.  /tl/

Parkosítás a kórházporta helyén

Gépi és kézi bontási munkálatokat tapasztalhattak azok, akik mostanában a kórház környékén jártak.  Mint megtudtuk, az egészségügyi intézmény parkjának része lesz a lebontott régi portaépület és rendelő területe.

Parapatics Tamás,  a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője lapunk kérdésére elmondta, a munkálatok az ütemezésnek megfelelően július közepén fejeződhetnek be. A beruházás részeként teljes egészében elbontják a rossz állapotú épületet és a kerítést, továbbá az előírásoknak megfelelően megszüntetik az épülethez tartozó közműveket, majd  új bejáratot alakítanak ki az ügyeleti rendelővel szemben. A beruházás mintegy 12 millió forintba kerül, amelynek ötven százalékát a város, másik felét a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázati támogatása biztosítja. Korábban felmerült, hogy a város számára hasznosabb, bevételt is  jelentő vendéglátó, illetve ajándék üzlet létesülne a portaépület helyén, ám az elképzelés meghiúsult.  /tl/

Nyert a pályázat, megújulhat a helyi közlekedés és a buszállomás

300 millió forintot nyert el  nemrégiben a Hősök tere átalakítására és a városi buszpályaudvar környékének fejlesztésére Tapolca. A  belvárosok tehermentesítését célzó TOP-os pályázaton való sikeres részvételnek köszönhetően, várhatóan két év múlva megújul, átalakul a helyi közlekedés.    

A megelőző önkormányzati ciklusban intermoduális közlekedési csomópont kialakítására kétszer is pályázott a város önkormányzata, ám minkét esetben forráshiányra hivatkozva tartalékpályára állították a döntéshozók a tapolcai igényt.  (Akkoriban Balatonfüred kapta meg a lehetőséget a kivitelezésre.)  A következő önkormányzati ciklusban azonban megjelent egy felhívás a TOP-os (Terület és Település- fejlesztési Operatív Program) pályázatok körében, amely a városközpontok közlekedési tehermentesítését célozta. – Elővettük a régi terveket, hogy azok bázisán részben megvalósíthassuk a korábbi elképzeléseket- tájékoztatta lapunkat Lévai József alpolgármester.  – Nem kellett kiviteli terv, egy koncepciót kellett felvázolni, amelyet  benyújtottunk, akkor még egy magasabb pályázati összeggel. Első körben nem nyertünk, de 2017-ben egy csökkentett összegű igénnyel éltünk, amivel második körben már sikeres volt a pályázatunk- tette hozzá a város alpolgármestere.  A közeljövőben így mintegy 300 millió forintot költhet a város a Hősök tere és az autóbusz állomás fejlesztésre, egy új forgalmi rend kialakításra.

A megvalósítás előtt álló koncepció szerint,  kialakítanak egy Hősök tere körüli, tömbkerülő körforgalmat. Átkötik ennek érdekében az Ady Endre és a Deák Ferenc utcát, így gyakorlatilag lehetővé válik a tér körbejárhatósága. Lévai József elmondta,  a beruházás hozadéka, hogy  megújulhat, komfortosabbá, esztétikusabbá válik az autóbusz pályaudvar is. Ez utóbbi  az ÉNKK-val (Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt) kötött megállapodásnak, együttműködésnek lesz köszönhető. Az ÉNKK ugyanis vállalja, hogy a forgalmi épületet megújítja, a buszváró fölé esőtetőt épít és korszerű utastájékoztató rendszert épít ki városi beruházással egy időben saját forrásból. – A közös együttműködés kereteit a napokban fektettük le a közlekedési vállalattal- mondta el lapunknak Lévai József. Megtudtuk,  a beruházás 2020-ban indulhat el legkorábban, 2018 és  2019 az előkészítés, a helyi lakossággal történő megvitatás, egyeztetés, a tervek hatósági engedélyeztetésének időszaka lesz. A konkrét terveket jövő áprilisig kell letennie az asztalra a városnak, azok elfogadása után következhet a közbeszerzések lebonyolítása, majd a várhatóan néhány hónapig tartó gyakorlati kivitelezés. A remények szerint,  a beruházásnak köszönhetően többek között a balesetek szempontjából  biztonságosabbá  válik a megszépült buszpályaudvar, közlekedéstechnikailag pedig könnyen lezárhatóvá válik a Deák Ferenc utca és a Fő tér.  A  „tömbkerülő út” ugyanis a rendezvények idején gond nélkül  levezeti a forgalmat- állítják a terv készítői. A beruházás részleteit hamarosan lakossági fórumon is megismertetik a város lakosságával- tudtuk meg.     /Töreky László/

Felhívás

Kérjük, hogy ne etessék a galambokat és a kóbor állatokat!

Városunk 21/2017. (X.9.) számú önkormányzati rendelete, amely a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szól, rendelkezik arról a jelenségről is, amely egyre gyakrabban tapasztalható Tapolcán, jelesül a kóbor állatok és a galambok etetéséről. Ennek a rendelkezésnek a 9. §, g) pontja szerint megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az, aki közterületen galambot, macskát etet.


A tavalyi évben szakmai segítséget kértünk ahhoz, hogy a belvárosból elűzzük a galambokat. Átmeneti sikert értünk csak el, mert sok esetben azt tapasztaltuk, hogy a közterületre, ablakpárkányokra kihelyezett etetőanyag miatt, a madarak visszatérnek. Sajnos az általuk hátrahagyott – sok esetben akár fertőző – ürülék megkeseríti a belvárosi lakók és az üzlettulajdonosok és – bérlők életét.
A Tóparton, de a keleti és nyugati városrész társasházas területein is gyakran tapasztalható, hogy ételmaradékot helyeznek ki (főként a hulladéktároló edények közelében) a kóbor állatok számára. Ezzel azonban sikerült beszoktatni a városba a rókákat, de érkezett már jelzés őzekről, sőt vaddisznóról is.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne etessék a galambokat, macskákat, kóbor állatokat, mert ezzel megsértik rendeletünket, valamint súlyos esetben akár közegészségügyi katasztrófát is okozhatnak, hiszen állatok által terjesztett, emberre is veszélyes fertőző betegségek jelenhetnek meg városunkban.
Aki az említett rendeletben fogalmazott szabályokat megsérti, az annak súlyosságától függően figyelmeztetésben részesül, de természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

Dobó Zoltán
polgármester

Lomtalanítás lesz Tapolcán

Tapolca Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2018. április 16., 17., 18., 19. és 23. napján Tapolca városban lomtalanítási napot szervez.


A lomtalanítási hulladékot az alábbi helyszíneken kihelyezett 7 m3-es és 30 m3-es konténerekben lehet elhelyezni:

2018. április 16-án Dobó város-rész és Nyugati városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Május 1 utca 1. szám alatti üres területen – 30m3
– Alkotmány utca 11. szám alat-ti élelmiszerbolt mellett – 30m3
– Május 1. utca 8/A. társasház alatt – 30m3
– Lesence utca 12. társasház mellett – 30m3
– Viszló utca 3. társasház előtt – 30m3
– Sümegi út, Baross Gábor utca 18. társasház mellett – 30m3
– Stadion utca elején – 7m3
– Keszthelyi út és Ipar utca kereszteződése, volt leánykollégium udvarában – 7m3
Ezen a napon a Dobó városrész, Keszthelyi út, Strand út, Süme-gi út. Liszt F. u, közötti város-rész kerül lomtanításra.

2018. április 17-én Dél-nyugati városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Ősz utca közepén – 30m3
– Fazekas utca és Árpád utca sarkán – 30m3
– Városi Mozi előtt – 30m3
– Zrínyi utcában – 30m3
– Hősök tere 8. szám előtti volt buszváró öbölben – 30m3
– Bartók Béla utca és Ady Endre utca kereszteződésében – 30m3
– Köztársaság téri parkolóban – 7m3
– Nagyköz utcai parkolóban – 7m3
Ezen a napon a Keszthelyi út, Déli elkerülő út, Batsányi János utca, Fő tér, Iskola utca, Köztársaság tér, Ady Endre utca, Honvéd utca közötti városrész, valamint a Téglagyár és Paptelep kerül lomtalanításra.

2018. április 18-án Kertvárosi városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Véndeki utca és Fenyves utca sarkán – 30m3
– Bajcsy Zsilinszky utca parkolóban – 30m3
– József Attila utca és Haraszt utca sarkán – 30m3
– Bartók Béla utca és Vajda János utca sarkán – 30m3
– Pacsirta utca közepén – 30m3
– Darányi utca és Víztorony utca kereszteződésében – 30m3
– Erkel Ferenc utca és Béke utca sarkán – 7m3
– Géza fejedelem utca közepén – 7m3
Ezen a napon a Sümegi út, Ady Endre utca, Halápi úttól észak-ra lévő városrész kerül lomtalanításra.

2018. április 19-én Keleti és Déli városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Halápi út és Móricz Zsigmond utca sarkán – 30m3
– Kossuth Lajos utca és Vörösmarty utca sarkán – 30m3
– Bem Apó utca és Juhász Gyula utca sarkán – 30m3
– Juhász Gyula utca 43-45. tár-sasházak között a parkolóban – 30m3
– Csányi László utca és Cso-bánc utca sarkán – 30m3
– Kiss János utca és Kinizsi utca kereszteződésében – 30m3
– Szent György utca 41. szám előtt – 7m3
– Bem Apó utca és Vörösmarty Mihály utca sarkán – 7m3
Ezen a napon a Juhász Gyula utca, Berzsenyi Dániel utca, Sallay Misi utca, Déli elkerülő út, Martinovics Ignác utca, Batsányi tér, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Kisfaludy Sándor utca, Bem Apó utca, Vörösmarty Mihály utca, Halápi út közötti városrész kerül lomtalanításra.

2018. április 23-én Keleti városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Egry József utca 60. szám előtt – 30m3
– Egry József utca, 2-es Posta mellett – 30m3
– Kazinczy tér 11-17 közötti területen, az ovális parkolóban – 30m3
– Berzsenyi Dániel utcai gyógyszertár előtt a parkolóban – 30m3
– Kazinczy tér 3-5. előtt – 30m3
– Radnóti utca és Bányász utca kereszteződésénél, a szelektív sziget mellett – 30m3
– Kazinczy tér 7-9. mögött, a fű-tőmű mellett – 7m3
– Kossuth Lajos utca 60-62. tár-sasházak között – 7m3
Ezen a napon az Egry József ut-ca, Barackvirág utca, Berzse-nyi Dániel utca, Kossuth Lajos utca, Radnóti Miklós utca, Veszprémi út közötti városrész és Barackos városrész kerül lomtanításra.
A konténerek kihelyezése reg-gel 8 órakor, beszállítása este 18 órakor történik.
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
– bútorok, fából készült használati tárgyak;
– szőnyegek, textil, ruhanemű;
– műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagy darabos műanyag játékok;
– kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumi-abroncsok;
– háztartási kis- és nagygépek;
– távközlési berendezések;
– számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
– elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
– világítótestek;
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
– vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok;
– zöldhulladék;
– háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, akkumulátorok;
– inert hulladékok (építési, bontási munkákból származó törmelékek, anyagok);
– szelektíven gyűjthető üveg, papír, műanyag hulladékok;

Az átvett nagy darabos hulladék mennyisége maximum az egy háztartásban egy év alatt keletkezett mennyiség lehet, gumiabroncs maximum 4 darab/ingatlan.
A lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos. Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.
Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!

Tapolca Város Önkormányzata
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Kisfilm az ittas vezetés megelőzéséért

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kisfilmet készített a húsvét jegyében az ittas járművezetés ellen.

Így is lehet, nem kell minden történet végére „csattanó”!
Húsvét jegyében kisfilmmel kampányol a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság az ittas járművezetés ellen.
Húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátások időszaka. A korábbi évek tapasztalatai alapján az ünnep ideje alatt a forgalom
növekedésével kell számolni az utakon, valamint ebben az
időszakban jellemzően az átlagosnál több sofőr hagyja figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés veszélyeit. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet szentel a közlekedési balesetek megelőzésére és az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére.
Fontos hangsúlyozni, hogy az ittas vezetés és a bódító szer hatása
alatt való járművezetés negatív hatást gyakorol a közlekedés
biztonságára és a vezetés minőségére. Már egy pohár szeszes ital
fogyasztás hatására is növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok. Ittas állapotban a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, melyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.
Az ittas járművezetés elkövetésével a járművezető nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait és a közlekedés más
résztvevőit is. Kérjük, hogy a húsvéti ünnepek során még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, szeszes ital fogyasztást követően járművet ne vezessenek, ittasan is cselekedjenek józanul!

Balesetmentes ünnepeket kíván a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság!

Évértékelő és kitüntetések Tapolca Város Napján

Számos városi kitüntetés, köztük egy díszpolgári cím is méltó gazdára talált a Tamási Áron Művelődési Központban rendezett városnapi ünnepségen március 23-án, pénteken.

A minden évben nagy érdeklődéssel övezett rendezvény, Tapolca újbóli várossá nyilvánításának jeles dátumához kötődik, ennek 52. évfordulóját ünnepelte most a város. A megelőző évek rendezvényeinek forgatókönyvétől némileg eltérve, idén Tapolca neves és közkedvelt sportolójának, olimpikonjának tragikus halála miatt elmaradt hagyományos újévköszöntő, évértékelő gondolatait is elmondta Dobó Zoltán. A tapolcai polgármester beszédében elsősorban az elmúlt időszak eredményeiről, megoldásra váró céljairól, feladatairól beszélt a helyi sport, a kultúra, a gazdaság és a közélet területeit is érintve. A beszédben az új strandfürdő, a városi piac és vásárcsarnok, a ravatalozó modernizálása, a laktanya hasznosítása körüli kérdések és eredmények éppen úgy prioritást kaptak, mint a helyi vállalkozásfejlesztés, a tömegközlekedés új alapokra helyezése, a Tapolcán működő cégek helyzete, a velük folytatott együttműködés hasznai, eredményei, a TAO pályázatokból megvalósuló intézményfelújítások, fejlesztések és a helyi civil szervezetek helyzete, munkája.

A város kitörési pontjai között,  Dobó Zoltán a kultúra és az idegenforgalom területét említette, ahol Tapolca próbál és képes újat, maradandót, vagy többet nyújtani, mint a „versenytársak”, köztük Balatonfüred, Keszthely és Héviz. – Itt kell felszínen maradnunk, tennünk valamit, amivel fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet. Úgy gondolom, ez a cél sikeresen megvalósult, hiszen városunkban számos olyan vállalkozó él, akik nem restek gondolkozni és tenni, akik érdemesek a város támogatására is. Ilyen vállalkozók segítségével működnek sikertörténeteink, többek között a tapolcai expo, az ünnepi napok és borhét, a hadi kulturális fesztivál, a pisztrángfesztivál, a minden második alkalommal Tapolcán rendezett Ikarus- találkozó, az újévi vigasságok programjai- hangsúlyozta Tapolca életének számos egyéb területét is érintve a polgármester, majd dr. Németh Mária Anita jegyzővel, Lévai József és Kozma Henrik alpolgármesterekkel  átadta a város által adományozható kitüntetéseket az arra érdemeseknek.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Kovács  András urológus szakorvos, nyugalmazott osztályvezető főorvos részére magas szakmai színvonalú gyógyító tevékenységéért, tudományos munkássága elismeréséül Tapolca város díszpolgára kitüntető címet adományozott. Hangodi László történész, főmuzeológus  helytörténet-kutatási, oktatási, muzeológusi tevékenysége, számtalan könyv, cikk, tanulmány megírása, kiállítás megszervezése, Tapolca és környéke történetéve kapcsolatos ismereteinek átadása, szaktudása elismeréséül Tapolca Városért kitüntetést vehetett át.  Paréj József sakkedző, volt szakosztályvezető részére sportszervezői tevékenysége, továbbá az utánpótlás kutatás és nevelés, továbbá versenyek lebonyolítása területén elvégzett munkássága elismeréséül szintén Tapolca Városért kitüntetést adományozott a város. Tapolca Képviselő-testülete az „Ács János Emlékérem” kitüntetést idén   Dusan Pekárnak, Pozsony Ruzsinov városrész polgármesterének adományozta. A Tamási Áron Művelődési Központ dolgozói közössége, a város kulturális életének megszervezése, a lakosság életminőségnek javítása érdekében végzett tevékenységét Tapolca Közművelődéséért kitüntetéssel ismerték el.  Gáspár Györgyné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményének óvodapedagógusa pedagógiai és óvodateremtő munkája, aktív közéleti tevékenysége elismeréséül Tapolca nevelésügyéért kitüntetést vehetett át.

Zöldy Andrásné a Szent Erzsébet Óvoda intézményvezetője, az óvoda létrejöttének kezdetétől végzett  példamutató szervező tevékenységéért, továbbá vezetői és pedagógiai munkája elismeréséül Tapolca nevelésügyéért kitüntetést vehetett át a polgármestertől.

Gál Attila a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezető¬helyettese, székhelyintézmény-vezetője az általános iskolai nevelés-oktatás területén kifejtett  tevékenysége,  valamint tagintézményvezető- helyettesi és székhelyintézmény-vezetői feladatainak minőségi  ellátásáért kapta meg a Tapolca nevelésügyéért kitüntetést. Dr. Farnady László, a Deák Jenő Kórház főorvosa közel negyven éves megbízható szakorvosi munkája, a város és környéke lakosságának érdekében végzett gyógyító tevékenysége elismeréséül Tapolcai Egészségügyért és  Szociális ellátásért kitüntetést vehetett át.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklubja részére  Tapolcai közszolgálatért kitüntetést adományozott. Gelencsér Olivér r. törzsőrmester, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Közrendvédelmi Alosztálya járőrvezetője, többek közöttTapolca város közrendjének és közbiztonságának megteremtése érdekében végzett munkája elismeréséül vehette át az Az év tapolcai rendőre kitüntetést.  Ifj. Mezőssy Zoltán és Végh Tamás vendéglátós szakemberek részére Az év vállalkozása kitüntetést adományozta a város.

Az ünnepség színvonalas jazz produkcióját Őri Jenő, Román Iván és Tóth Péter zenei triója biztosította.

 

Az esemény Rig Lajos országgyűlési képviselő pohárköszöntőjével, majd svédasztalos fogadással folytatódott a TÁMK aulájában. /Töreky László/  További fotók az eseményről és minden kitüntettről a  Tapolcai Újság facebook oldalán tekinthetők meg!