Közérdekű kategória bejegyzései

Felhívás

Kérjük, hogy ne etessék a galambokat és a kóbor állatokat!

Városunk 21/2017. (X.9.) számú önkormányzati rendelete, amely a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szól, rendelkezik arról a jelenségről is, amely egyre gyakrabban tapasztalható Tapolcán, jelesül a kóbor állatok és a galambok etetéséről. Ennek a rendelkezésnek a 9. §, g) pontja szerint megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az, aki közterületen galambot, macskát etet.


A tavalyi évben szakmai segítséget kértünk ahhoz, hogy a belvárosból elűzzük a galambokat. Átmeneti sikert értünk csak el, mert sok esetben azt tapasztaltuk, hogy a közterületre, ablakpárkányokra kihelyezett etetőanyag miatt, a madarak visszatérnek. Sajnos az általuk hátrahagyott – sok esetben akár fertőző – ürülék megkeseríti a belvárosi lakók és az üzlettulajdonosok és – bérlők életét.
A Tóparton, de a keleti és nyugati városrész társasházas területein is gyakran tapasztalható, hogy ételmaradékot helyeznek ki (főként a hulladéktároló edények közelében) a kóbor állatok számára. Ezzel azonban sikerült beszoktatni a városba a rókákat, de érkezett már jelzés őzekről, sőt vaddisznóról is.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy ne etessék a galambokat, macskákat, kóbor állatokat, mert ezzel megsértik rendeletünket, valamint súlyos esetben akár közegészségügyi katasztrófát is okozhatnak, hiszen állatok által terjesztett, emberre is veszélyes fertőző betegségek jelenhetnek meg városunkban.
Aki az említett rendeletben fogalmazott szabályokat megsérti, az annak súlyosságától függően figyelmeztetésben részesül, de természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

Dobó Zoltán
polgármester

Lomtalanítás lesz Tapolcán

Tapolca Város Önkormányzata és az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2018. április 16., 17., 18., 19. és 23. napján Tapolca városban lomtalanítási napot szervez.


A lomtalanítási hulladékot az alábbi helyszíneken kihelyezett 7 m3-es és 30 m3-es konténerekben lehet elhelyezni:

2018. április 16-án Dobó város-rész és Nyugati városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Május 1 utca 1. szám alatti üres területen – 30m3
– Alkotmány utca 11. szám alat-ti élelmiszerbolt mellett – 30m3
– Május 1. utca 8/A. társasház alatt – 30m3
– Lesence utca 12. társasház mellett – 30m3
– Viszló utca 3. társasház előtt – 30m3
– Sümegi út, Baross Gábor utca 18. társasház mellett – 30m3
– Stadion utca elején – 7m3
– Keszthelyi út és Ipar utca kereszteződése, volt leánykollégium udvarában – 7m3
Ezen a napon a Dobó városrész, Keszthelyi út, Strand út, Süme-gi út. Liszt F. u, közötti város-rész kerül lomtanításra.

2018. április 17-én Dél-nyugati városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Ősz utca közepén – 30m3
– Fazekas utca és Árpád utca sarkán – 30m3
– Városi Mozi előtt – 30m3
– Zrínyi utcában – 30m3
– Hősök tere 8. szám előtti volt buszváró öbölben – 30m3
– Bartók Béla utca és Ady Endre utca kereszteződésében – 30m3
– Köztársaság téri parkolóban – 7m3
– Nagyköz utcai parkolóban – 7m3
Ezen a napon a Keszthelyi út, Déli elkerülő út, Batsányi János utca, Fő tér, Iskola utca, Köztársaság tér, Ady Endre utca, Honvéd utca közötti városrész, valamint a Téglagyár és Paptelep kerül lomtalanításra.

2018. április 18-án Kertvárosi városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Véndeki utca és Fenyves utca sarkán – 30m3
– Bajcsy Zsilinszky utca parkolóban – 30m3
– József Attila utca és Haraszt utca sarkán – 30m3
– Bartók Béla utca és Vajda János utca sarkán – 30m3
– Pacsirta utca közepén – 30m3
– Darányi utca és Víztorony utca kereszteződésében – 30m3
– Erkel Ferenc utca és Béke utca sarkán – 7m3
– Géza fejedelem utca közepén – 7m3
Ezen a napon a Sümegi út, Ady Endre utca, Halápi úttól észak-ra lévő városrész kerül lomtalanításra.

2018. április 19-én Keleti és Déli városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Halápi út és Móricz Zsigmond utca sarkán – 30m3
– Kossuth Lajos utca és Vörösmarty utca sarkán – 30m3
– Bem Apó utca és Juhász Gyula utca sarkán – 30m3
– Juhász Gyula utca 43-45. tár-sasházak között a parkolóban – 30m3
– Csányi László utca és Cso-bánc utca sarkán – 30m3
– Kiss János utca és Kinizsi utca kereszteződésében – 30m3
– Szent György utca 41. szám előtt – 7m3
– Bem Apó utca és Vörösmarty Mihály utca sarkán – 7m3
Ezen a napon a Juhász Gyula utca, Berzsenyi Dániel utca, Sallay Misi utca, Déli elkerülő út, Martinovics Ignác utca, Batsányi tér, Arany János utca, Kossuth Lajos utca, Kisfaludy Sándor utca, Bem Apó utca, Vörösmarty Mihály utca, Halápi út közötti városrész kerül lomtalanításra.

2018. április 23-én Keleti városrész:
Konténer kihelyezési pontok:
– Egry József utca 60. szám előtt – 30m3
– Egry József utca, 2-es Posta mellett – 30m3
– Kazinczy tér 11-17 közötti területen, az ovális parkolóban – 30m3
– Berzsenyi Dániel utcai gyógyszertár előtt a parkolóban – 30m3
– Kazinczy tér 3-5. előtt – 30m3
– Radnóti utca és Bányász utca kereszteződésénél, a szelektív sziget mellett – 30m3
– Kazinczy tér 7-9. mögött, a fű-tőmű mellett – 7m3
– Kossuth Lajos utca 60-62. tár-sasházak között – 7m3
Ezen a napon az Egry József ut-ca, Barackvirág utca, Berzse-nyi Dániel utca, Kossuth Lajos utca, Radnóti Miklós utca, Veszprémi út közötti városrész és Barackos városrész kerül lomtanításra.
A konténerek kihelyezése reg-gel 8 órakor, beszállítása este 18 órakor történik.
A gyűjtőpontokon leadható hulladékok:
– bútorok, fából készült használati tárgyak;
– szőnyegek, textil, ruhanemű;
– műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagy darabos műanyag játékok;
– kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumi-abroncsok;
– háztartási kis- és nagygépek;
– távközlési berendezések;
– számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
– elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
– világítótestek;
TILOS a gyűjtőpontokon elhelyezni:
– vegyes települési hulladék, tehergépjármű és munkagép gumiabroncsok;
– zöldhulladék;
– háztartási elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, akkumulátorok;
– inert hulladékok (építési, bontási munkákból származó törmelékek, anyagok);
– szelektíven gyűjthető üveg, papír, műanyag hulladékok;

Az átvett nagy darabos hulladék mennyisége maximum az egy háztartásban egy év alatt keletkezett mennyiség lehet, gumiabroncs maximum 4 darab/ingatlan.
A lomtalanítási hulladékot közterületre kihelyezni tilos. Aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen helyezi el, vagy nem a Közszolgáltató NHSZ Tapolca Nonprofit Kft dolgozóinak adja át a kihelyezett gyűjtőpontokon, az szabálysértést követ el.
Kérjük együttműködésüket a környezetünk tisztaságának megóvása érdekében!

Tapolca Város Önkormányzata
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Kisfilm az ittas vezetés megelőzéséért

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kisfilmet készített a húsvét jegyében az ittas járművezetés ellen.

Így is lehet, nem kell minden történet végére „csattanó”!
Húsvét jegyében kisfilmmel kampányol a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság az ittas járművezetés ellen.
Húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátások időszaka. A korábbi évek tapasztalatai alapján az ünnep ideje alatt a forgalom
növekedésével kell számolni az utakon, valamint ebben az
időszakban jellemzően az átlagosnál több sofőr hagyja figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés veszélyeit. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet szentel a közlekedési balesetek megelőzésére és az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére.
Fontos hangsúlyozni, hogy az ittas vezetés és a bódító szer hatása
alatt való járművezetés negatív hatást gyakorol a közlekedés
biztonságára és a vezetés minőségére. Már egy pohár szeszes ital
fogyasztás hatására is növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok. Ittas állapotban a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, melyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.
Az ittas járművezetés elkövetésével a járművezető nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait és a közlekedés más
résztvevőit is. Kérjük, hogy a húsvéti ünnepek során még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, szeszes ital fogyasztást követően járművet ne vezessenek, ittasan is cselekedjenek józanul!

Balesetmentes ünnepeket kíván a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság!

Évértékelő és kitüntetések Tapolca Város Napján

Számos városi kitüntetés, köztük egy díszpolgári cím is méltó gazdára talált a Tamási Áron Művelődési Központban rendezett városnapi ünnepségen március 23-án, pénteken.

A minden évben nagy érdeklődéssel övezett rendezvény, Tapolca újbóli várossá nyilvánításának jeles dátumához kötődik, ennek 52. évfordulóját ünnepelte most a város. A megelőző évek rendezvényeinek forgatókönyvétől némileg eltérve, idén Tapolca neves és közkedvelt sportolójának, olimpikonjának tragikus halála miatt elmaradt hagyományos újévköszöntő, évértékelő gondolatait is elmondta Dobó Zoltán. A tapolcai polgármester beszédében elsősorban az elmúlt időszak eredményeiről, megoldásra váró céljairól, feladatairól beszélt a helyi sport, a kultúra, a gazdaság és a közélet területeit is érintve. A beszédben az új strandfürdő, a városi piac és vásárcsarnok, a ravatalozó modernizálása, a laktanya hasznosítása körüli kérdések és eredmények éppen úgy prioritást kaptak, mint a helyi vállalkozásfejlesztés, a tömegközlekedés új alapokra helyezése, a Tapolcán működő cégek helyzete, a velük folytatott együttműködés hasznai, eredményei, a TAO pályázatokból megvalósuló intézményfelújítások, fejlesztések és a helyi civil szervezetek helyzete, munkája.

A város kitörési pontjai között,  Dobó Zoltán a kultúra és az idegenforgalom területét említette, ahol Tapolca próbál és képes újat, maradandót, vagy többet nyújtani, mint a „versenytársak”, köztük Balatonfüred, Keszthely és Héviz. – Itt kell felszínen maradnunk, tennünk valamit, amivel fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet. Úgy gondolom, ez a cél sikeresen megvalósult, hiszen városunkban számos olyan vállalkozó él, akik nem restek gondolkozni és tenni, akik érdemesek a város támogatására is. Ilyen vállalkozók segítségével működnek sikertörténeteink, többek között a tapolcai expo, az ünnepi napok és borhét, a hadi kulturális fesztivál, a pisztrángfesztivál, a minden második alkalommal Tapolcán rendezett Ikarus- találkozó, az újévi vigasságok programjai- hangsúlyozta Tapolca életének számos egyéb területét is érintve a polgármester, majd dr. Németh Mária Anita jegyzővel, Lévai József és Kozma Henrik alpolgármesterekkel  átadta a város által adományozható kitüntetéseket az arra érdemeseknek.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Kovács  András urológus szakorvos, nyugalmazott osztályvezető főorvos részére magas szakmai színvonalú gyógyító tevékenységéért, tudományos munkássága elismeréséül Tapolca város díszpolgára kitüntető címet adományozott. Hangodi László történész, főmuzeológus  helytörténet-kutatási, oktatási, muzeológusi tevékenysége, számtalan könyv, cikk, tanulmány megírása, kiállítás megszervezése, Tapolca és környéke történetéve kapcsolatos ismereteinek átadása, szaktudása elismeréséül Tapolca Városért kitüntetést vehetett át.  Paréj József sakkedző, volt szakosztályvezető részére sportszervezői tevékenysége, továbbá az utánpótlás kutatás és nevelés, továbbá versenyek lebonyolítása területén elvégzett munkássága elismeréséül szintén Tapolca Városért kitüntetést adományozott a város. Tapolca Képviselő-testülete az „Ács János Emlékérem” kitüntetést idén   Dusan Pekárnak, Pozsony Ruzsinov városrész polgármesterének adományozta. A Tamási Áron Művelődési Központ dolgozói közössége, a város kulturális életének megszervezése, a lakosság életminőségnek javítása érdekében végzett tevékenységét Tapolca Közművelődéséért kitüntetéssel ismerték el.  Gáspár Györgyné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményének óvodapedagógusa pedagógiai és óvodateremtő munkája, aktív közéleti tevékenysége elismeréséül Tapolca nevelésügyéért kitüntetést vehetett át.

Zöldy Andrásné a Szent Erzsébet Óvoda intézményvezetője, az óvoda létrejöttének kezdetétől végzett  példamutató szervező tevékenységéért, továbbá vezetői és pedagógiai munkája elismeréséül Tapolca nevelésügyéért kitüntetést vehetett át a polgármestertől.

Gál Attila a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezető¬helyettese, székhelyintézmény-vezetője az általános iskolai nevelés-oktatás területén kifejtett  tevékenysége,  valamint tagintézményvezető- helyettesi és székhelyintézmény-vezetői feladatainak minőségi  ellátásáért kapta meg a Tapolca nevelésügyéért kitüntetést. Dr. Farnady László, a Deák Jenő Kórház főorvosa közel negyven éves megbízható szakorvosi munkája, a város és környéke lakosságának érdekében végzett gyógyító tevékenysége elismeréséül Tapolcai Egészségügyért és  Szociális ellátásért kitüntetést vehetett át.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nőklubja részére  Tapolcai közszolgálatért kitüntetést adományozott. Gelencsér Olivér r. törzsőrmester, a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Közrendvédelmi Alosztálya járőrvezetője, többek közöttTapolca város közrendjének és közbiztonságának megteremtése érdekében végzett munkája elismeréséül vehette át az Az év tapolcai rendőre kitüntetést.  Ifj. Mezőssy Zoltán és Végh Tamás vendéglátós szakemberek részére Az év vállalkozása kitüntetést adományozta a város.

Az ünnepség színvonalas jazz produkcióját Őri Jenő, Román Iván és Tóth Péter zenei triója biztosította.

 

Az esemény Rig Lajos országgyűlési képviselő pohárköszöntőjével, majd svédasztalos fogadással folytatódott a TÁMK aulájában. /Töreky László/  További fotók az eseményről és minden kitüntettről a  Tapolcai Újság facebook oldalán tekinthetők meg! 

Megérkeztek a város Mercedes Citaro buszai

Szakemberek szerint, kiváló műszaki állapotnak örvendenek azok a használt Mercedes Citaro autóbuszok, amelyekkel áprilistól a helyi tömegközlekedést bonyolítja a város. A kényelmes le és felszállást biztosító,  alacsonypadlós gépjárművek a napokban érkeztek meg a tapolcai Volán-telepre, ahol Rig Lajos országgyűlési képviselő és Gáspár András a Tapolcai  Városgazdálkodási Kft. vezetője is megtekintette a járműveket.

Amint arról korábban már hírt adtunk, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el Tapolca város helyi közlekedését, amely cég a területileg illetékes Somló Volán Zrt. jogutódja.  Az elmúlt év végén eldőlt, az említett üzemeltető által adott mintegy 40 milliós árajánlatot nem fogadja el Tapolca, helyette használt buszok vásárlásával és üzemeltetésével igyekszik normál mederben tartani a költségeket. Sándor László IPA tisztségviselő és Rig Lajos országgyűlési képviselő németországi kapcsolatai és jó együttműködése révén, Regensburgból a várt három darab Mercedes gépjármű megérkezett Tapolcára. A jó minőségű, elvárt életciklusuk felénél járó, kiválóan karbantartott buszokhoz egyenként mindössze hatezer euróért jutott hozzá a város, a különböző kötelező honosítási engedélyek, vizsgák, a hazaszállítás költségei mintegy 1.6 millió forintba kerültek, amelyet az említett legalacsonyabbnak bizonyult árajánlattal  egy szakvállalkozás bonyolított.

Rig Lajos lapunknak elmondta, Németországból további felajánlásokat is kaptak, például egy hasonló évjáratú és állapotú busz megvásárlása is szóba került, amely  műszaki meghibásodáskor kapna jelentőséget.  A buszok üzemeltetése a jövőben a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. feladata lesz. Gáspár András a cég ügyvezető igazgatója hangsúlyozta,  a buszok a több száz kilométeres úton is bizonyítottak, hiszen problémamentesen érkeztek meg Tapolcára és a vizsgáztatás során is igazolódott, hogy kiváló állapotban vannak, amelyet a németországi kiváló technikai, karbantartási háttér biztosított. A buszok parkoltatásának és szervizelésének kérdéseit az elkövetkező napokban, hetekben konkretizálják az érintettek.

Megtudtuk, nem változnak a menetjegyek és a bérletek árai sem, ám menetjegyet csak a buszsofőröknél lehet majd váltani, bérleteket pedig továbbra is az Arany János utcai információs irodában, illetve a lakótelepi és diszeli kispostákon. Változás viszont, hogy a bérletszelvények érvényességéhez, megváltásához szükség lesz egy külön  fényképes igazolványra, amelyet  az Arany János utcai információs irodában készítenek el az igénylők számára. Oda egy igazolványképpel és a személyi adatokkal érdemes betérniük az igénylőknek. Az igazolványt térítésmentesen állítja ki a város cége- tudtuk meg Gáspár Andrástól.  /Töreky László/

Normális utakat akarnak, tennének is érte

A Barackos lakópark útviszonyainak “tarthatatlansága” miatt, lakossági fórumot szerveztek és a probléma megnyugtató rendezése érdekében tárgyalásokat kezdeményeztek az önkormányzat illetékeseivel a helyi családok képviselői hétfőn. 

A hajdanán magánbefektetésként létrejött Barackos városrész rendkívül rossz állapotú, csapadékosabb időszakokban sártengerré változó földes, kavicsos utcáit végleg megelégelték a háztulajdonosok. A gyalogosok és gépjárművek számára, időjárástól függetlenül jól járható utcákat szeretnének, amelynek érdekében –mint az a fórumon elhangzott- akár személyes anyagi áldozatot is hoznának az itt élők, ha az önkormányzat is tenne lépéseket ügyükben.

Az évtizedes probléma oka, hogy a városrész utcái aszfaltozásának 100 milliós nagyságrendű anyagi vonzata lenne, amelyre állami szinten az önkormányzatok részére jelenleg nincsenek elkülönítve megpályázható anyagi források, saját erőből pedig nem tudja megoldani ezt a város, hiába szerepel az Tapolca hosszútávú rendezési tervében.

A mészkő, vagy ritkább esetben bazalt zúzalékos terítések, kátyúzások hetekre, csapadékszegény időszakokban esetleg egy-két hónapra képesek normalizálni a viszonyokat, ám azok sem történnek meg időben -hangzott el a fórumon, ahol a panaszosok konstruktív javaslatokkal is éltek. Kérték, az önkormányzat keressen olyan műszaki megoldásokat, amely mérsékeltebb összegből is megvalósítható, mégis korrekt, megnyugtató, hosszabb távon is működőképes megoldásnak tekinthető.  A lakók közül többen is megemlítették, hogy akár személyes anyagi hozzájárulásukkal is támogatnának egy, a jelenleginél sokkal jobb ideiglenes, vagy végleges megoldást.

A felvetésekre az önkormányzat építési osztályának vezető munkatársai és a város polgármestere, Dobó Zoltán is reagált, akik jogosnak ítélték a lakók panaszait, és ígéretet tettek arra, hogy a lakóközösséggel való rendszeres egyeztetések mellett, a közeljövőben megoldási javaslatokat tesznek le az asztalra a finanszírozás és a műszaki kivitelezés kérdéseiben is.

A fórumon felvetődött a közeljövőben állami beruházásban megvalósuló városi  tanuszoda ügye is, hiszen annak helyét, a város javaslatai ellenére  ( Tapolca a városi strand mellé szerette volna eredetileg az uszodát)  a Barackos lakóövezetben jelölte ki a beruházást lebonyolító állami szerv. Elhangzott, a tanuszoda építése több olyan, szinte előre borítékolható problémát, kellemetlenséget fog jelenteni az itt élők számára is, amely számos ponton érinti a Barackos  utcáit.  Elmondható, a lakossági fórum alapvetően  feszültségmentesen zajlott, a lakók és az önkormányzat képviselői is őszinte, egymás iránt nyitott hangnemben keresték a megoldási lehetőségeket, a felek kifejezetten konstruktívan álltak a kérdéshez.  /Töreky László/

Amit tudni kell a hulladékgazdálkodásról

Hulladékból is megárt a sok! – észrevételek a “Mi lenne, ha fizetnének a szemétért?” címmel 2018.03.02-án megjelent írásra.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft, mint a térségben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó társaság ügyvezetőjeként örömmel fogadtam, hogy Raposka polgármestere Bolla Albert Úr a település frekventált részein kamerarendszert épített ki. A fejlesztés visszatartó ereje megkérdőjelezhetetlen, belterületen rendkívül jól működik, s ez a módszer más települések számára is megoldást jelenthet. Azonban tudjuk, hogy a települések teljes külterületét nem lehet bekamerázni.
Társaságunk a közszolgáltatás ellátását a Hulladékról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a kormányhatározattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Tervben (OHKT) foglalt előírások alapján, az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként végzi.
A közszolgáltatás végzését kizárólag jogszabályi előírások határozzák meg, ami legkevésbé sem „hozzáállás vagy fogadókészség” kérdése, mint ahogy az illegális hulladéklerakás felszámolásának kérdése sem elsősorban a közszolgáltató feladatköre.

A feladatellátást szabályozó Hulladékról szóló törvény szorgalmazza a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását, míg a nem hasznosítható hulladékok esetében környezetkímélő módon történő ártalmatlanítást ír elő. A törvény célja tehát erősíteni a minél nagyobb mértékű újrahasznosítást. Ennek keretében vezettük be és tettük lehetővé minden ügyfelünk számára a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint a lomtalanítások mellett az elektronikai eszközök begyűjtését is. A törvény alapelvei között szerepel a közelség elve is, vagyis az ártalmatlanítást, vagy ahol szükséges a hasznosítást a gazdaságosság szem előtt tartásával kell végezni, úgy hogy a hulladékok a legrövidebb úton juthassanak el a megfelelő létesítménybe.
A Hulladéktörvényben szereplő másik fontos alapelv a “szennyező fizet” elve azt határozza meg, hogy ki a felelős a keletkezett hulladékokért.
A jogszabály szerint a hulladék termelője, a hulladék birtokosa, vagy a hulladékká váló termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, és az azzal járó költségek megfizetéséért. Ugyanez a Hulladéktörvény határozza meg közszolgáltatók feladatait, csakúgy, mint a természetes személyek (ingatlan használók) kötelezettségeit is a hulladékok kapcsán. Utóbbiakra vonatkozóan például kötelező a szelektív hulladékot a háztartási hulladéktól külön gyűjteni, és azt a gyűjtési napokon a közszolgáltatónak átadni. Az esetenként keletkező többlet hulladék elszállításra az ingatlan tulajdonosok zsákos szállítást is igénybe vehetnek, mely esetben a zsák tölti be a gyűjtő edény szerepét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatókra vonatkozó szabályok esetében ki kell emelni, hogy kötelező közfeladatot látunk el. Veszprém megyében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjaként hat társaság, azonos műszaki színvonalon végzi a közszolgáltatói feladatokat, a hulladékgazdálkodási létesítmények pedig közösségi tulajdonban, az önkormányzatok által alkotott társulás tulajdonában vannak.
A szolgáltatási színvonal minden esetben megfelel az OHKT előírásainak, ami alatt értendő a vegyes hulladék szállítása, a szelektív gyűjtés feltételeinek biztosítása, a lomhulladék évenként egyszeri kötelező elszállítása, a zöld-, valamint az elektronikai hulladék gyűjtése is. Társaságunk 2016. szeptember 1-től működtet hulladékudvart a Zalahalápi Hulladékkezelő Központban, mely létesítmény nyitvatartási ideje igazodik az ügyfélszolgálat nyitva tartáshoz, vagyis szerdai napokon 12 órás nyitva tartással állunk az ügyfelek rendelkezésre. A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre, és a térítésmentesség feltételei honlapunkon a Hulladékudvar menüpontban elérhető.
Fontos tudni, hogy az árokparton, és egyéb helyeken elhagyott hulladék összegyűjtése nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási körbe, ezek önkormányzati (köztisztaság) feladatkörbe sorolhatóak. Az ilyen elhagyott hulladékok felszámolása kizárólag együttműködés eredményeként szüntethetőek meg. Társaságunk ennek keretében már több önkormányzattal kötött az elhagyott hulladékok elszállítására szerződést, melynek keretében gyűjtő és szállító eszközt biztosít az önkormányzatok részére, majd gondoskodik a hulladékok megfelelő kezelésről, ártalmatlanításáról.

A hulladékok megfelelő gyűjtése, és elhelyezése érdekében az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. több éve folytat személet formáló tevékenységet, melynek keretében több száz érdeklődő részére tudtuk megmutatni a Társaságunk munkáját, valamint a létesítményeket. Az idei évben a megszokott rendezvényeinken kívül két szemléletformáló kampányban is részt veszünk, melyeknek egyik célcsoportját a tapolcai iskolás gyermekek alkotják, míg a másik a program sorozatban a Káli-medence hulladékmentes turizmusát kívánjuk elősegíteni. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. elkötelezett az oktató-nevelő programok mellett, aminek keretében már kis gyermekkorban el tudjuk ültetni a környezettudatosság csíráját.

A „TeSzedd az önkéntesen a tiszta Magyarországért” rendezvényekben Társaságunk munkatársai ugyanúgy részt vesznek, mint a környékbeli iskolák, egyesületek és erdőgazdaságok önkéntesei. Az így begyűjtött hulladékokat minden esetben regisztrálják és azok a legközelebbi ártalmatlanító központba kerülnek beszállításra. A résztvevő önkéntesek munkáját és elhivatottságát a szervezők minden esetben elismerik és megköszönik, hiszen a szabadidejüket áldozták fel környezetük megtisztításáért.
Tegyünk közösen azért, hogy mimnél kevesebb munkájuk legyen!
Ne felejtsük el, hogy Rajtunk is múlik környezetünk tisztasága!

További információ:
www.nhsztapolca.hu

Ficsor Elza
ügyvezető
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden magánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, használóját, valamint az intézményvezetőket, hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz legalább 1 méter széles sávban hó- és jégmentes legyen.

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X. 9.) rendelete az alábbiakat írja elő:

9. § (1) bekezdés szerint
„Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan bérlője, aki nem gondoskodik
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.”

9. § (2) bekezdés szerint
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve tulajdonosa, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.

2. § (1) bekezdés szerint
Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására jegyző jogosult.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:

Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

A síkosság-mentesítő anyag és a hó eltakarítását az olyan szakaszokon, ahol a járda mellett füves, fás, virágosított zöldfelület található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a zöldkár elkerülése érdekében!

Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások betartását!
Köszönettel:
dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.

Teltházas orvosi előadás a moziban

Egészség-érték!? – címmel szervezett nagy érdeklődést kiváltó előadást a város csütörtökön este. A helyszín a tapolcai mozi, a téma a szív- és érrendszeri megbetegedések, továbbá az embólia, a trombózisok kialakulásának okai, megelőzése és szakszerű kezelése volt. Az ingyenes előadás a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú,  “A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” elnevezéssel elnyert pályázat támogatásával jöhetett létre. 

/fotók: Töreky László/

A rendezvény két orvos előadóját, Dr. Szlávi József kardiológus-, belgyógyász főorvost és Dr. Széll András érsebész főorvost nagyszámú érdeklődő hallgatta a rendezvény helyszínén. A közönséget Dobó Zoltán polgármester köszöntötte, aki néhány mondatban felvázolta az ismeretterjesztő program létrejöttének célját, körülményeit. A polgármester hangsúlyozta, abban bízik, hogy a doktor urak előadása után mindenkinek nagyobb rálátása lesz az előadások témáját adó egészségügyi problémakörökre, amelyet a jövőben hasznosítani tud önmaga, vagy éppen családtagjai javára.

Dr. Szlávi József főorvos a szív- és érrendszeri megbetegedésekről szólva elmondta, hogy jelenleg ezek az első számú halálozási okok Magyarországon, a daganatos megbetegedések csak ezután következnek a listán. Az előadó kitért a betegségek kialakulásának okaira, de arra is, hogy mit kell tennünk amennyiben embertársunkon, hozzátartozónkon tapasztaljuk a tüneteket.

Dr. Széll András érsebész az embóliák, a trombózisok, a különböző vénás problémák okaira, kialakulásukra világított rá, rámutatott gyógyításuk módszereire és számos tévhitet oszlatott el azok vonatkozásában. A színvonalas és sokak számára hasznos előadást rögzítette a Tapolca Városi Televízió, ez év márciusában kerül képernyőre-tudtuk meg. /Töreky László/