Közérdekű kategória bejegyzései

FELHÍVÁS HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRE

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikhoz tartozó járdákat tisztítsák meg a hótól és síkosság mentesítsék a gyalogos balesetek elkerülése érdekében. Kérjük minden magánház, társasház, üzlethelyiség tulajdonosát, bérlőjét, használóját, valamint az intézményvezetőket, hogy intézkedjenek arra vonatkozóan, hogy a saját ingatlanjaik előtti járdaszakasz legalább 1 méter széles sávban hó- és jégmentes legyen.

A hó- és síkosság-mentesítés elmulasztásából eredő balesetekért a takarítást elmulasztó ingatlantulajdonos, bérlő, vagy használó tartozik teljes felelősséggel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X. 9.) rendelete az alábbiakat írja elő:

9. § (1) bekezdés szerint
„Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait az az ingatlantulajdonos, illetve az ingatlan bérlője, aki nem gondoskodik
b) az ingatlana előtti járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.”

9. § (2) bekezdés szerint
Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek, és más árusítóhelyek üzemeltetője, illetve tulajdonosa, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról.

2. § (1) bekezdés szerint
Aki az e rendeletben meghatározott módon a közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, természetes személy esetében ötezer forinttól kettőszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig ötezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság kiszabására jegyző jogosult.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése alapján:

Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.

A síkosság-mentesítő anyag és a hó eltakarítását az olyan szakaszokon, ahol a járda mellett füves, fás, virágosított zöldfelület található fokozott figyelemmel kérjük elvégezni a zöldkár elkerülése érdekében!

Kérjük szíves együttműködésüket és a vonatkozó előírások betartását!
Köszönettel:
dr. Németh Mária Anita
jegyző sk.

Teltházas orvosi előadás a moziban

Egészség-érték!? – címmel szervezett nagy érdeklődést kiváltó előadást a város csütörtökön este. A helyszín a tapolcai mozi, a téma a szív- és érrendszeri megbetegedések, továbbá az embólia, a trombózisok kialakulásának okai, megelőzése és szakszerű kezelése volt. Az ingyenes előadás a TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00002 számú,  “A tapolcai szegregátum társadalmi felzárkóztatása” elnevezéssel elnyert pályázat támogatásával jöhetett létre. 

/fotók: Töreky László/

A rendezvény két orvos előadóját, Dr. Szlávi József kardiológus-, belgyógyász főorvost és Dr. Széll András érsebész főorvost nagyszámú érdeklődő hallgatta a rendezvény helyszínén. A közönséget Dobó Zoltán polgármester köszöntötte, aki néhány mondatban felvázolta az ismeretterjesztő program létrejöttének célját, körülményeit. A polgármester hangsúlyozta, abban bízik, hogy a doktor urak előadása után mindenkinek nagyobb rálátása lesz az előadások témáját adó egészségügyi problémakörökre, amelyet a jövőben hasznosítani tud önmaga, vagy éppen családtagjai javára.

Dr. Szlávi József főorvos a szív- és érrendszeri megbetegedésekről szólva elmondta, hogy jelenleg ezek az első számú halálozási okok Magyarországon, a daganatos megbetegedések csak ezután következnek a listán. Az előadó kitért a betegségek kialakulásának okaira, de arra is, hogy mit kell tennünk amennyiben embertársunkon, hozzátartozónkon tapasztaljuk a tüneteket.

Dr. Széll András érsebész az embóliák, a trombózisok, a különböző vénás problémák okaira, kialakulásukra világított rá, rámutatott gyógyításuk módszereire és számos tévhitet oszlatott el azok vonatkozásában. A színvonalas és sokak számára hasznos előadást rögzítette a Tapolca Városi Televízió, ez év márciusában kerül képernyőre-tudtuk meg. /Töreky László/

Metszették a fákat, tisztították a víznyelőket

Idén újabb négy fővel bővült a létszám, így jelenleg a vezetőkkel együtt tizennyolcan dolgoznak a város önkormányzatának városüzemeltetési munkacsoportjánál. Januárban és februárban is akadt tennivaló a közterületeken, amit a szokatlanul enyhe, sokáig havazásmentes időjárás is segített az elmúlt időszakban. 

 A korábban célként kitűzött elképzeléseknek megfelelően, számos munkát külső vállalkozók, magáncégek bevonása nélkül, önkormányzati alkalmazásban álló munkacsoporttal végez el a tapolcai városüzemeltetés, de a munkák mennyisége és jellege miatt, egyes feladatokat így is külső vállalkozókra kellett bízni.   Amint azt Bakos Gáborné Brigitta városüzemeltetési csoportvezetőtől megtudtuk, jelenleg a Nyárfa, a Zöldfa, a Berzsenyi Dániel utca és Kazinczy tér környékén folynak munkák. A közlekedők és az ingatlanok, épületek védelmében eltávolítják a belógó faágakat, visszametszik a túlságosan nagyra növő fákat, bokrokat. A visszametszés másik előnye, hogy az önkormányzat fűnyíró kistraktora később dolgozni tud az érintett területen, a fák lombkoronája közelében és alatta.

Mint azt megtudtuk, a munkacsoport tagjainak másik, de nagyon fontos feladata, hogy az utcaszegélyeknél, illetve víznyelőknél összegyűlt kavics, sár hordaléktól és zöldhulladéktól megtisztítsák az utcákat és a víznyelőket. Cél, hogy az említett víznyelőkbe később ne mosódjon be a szemét, hiszen a hirtelen lezúduló csapadék okozta felömlések egyik oka, hogy a leszűkült keresztmetszet nem képes elvezetni a nagymennyiségű csapadékot.

A házak környékén összegyűjtött lombhulladékot az NHSZ nem szállítja el, így ennek a feladatnak egy része is az önkormányzati munkásokra hárul. A takarítás érinti az említett területeken lévő járdaszakaszokat is. /Töreky László/

Az újszülötteknek is lobog a zászló mától Tapolcán

Isten hozott !  Egy újszerű kezdeményezésnek köszönhetően, a mai naptól zászló hirdeti egy-egy új élet megszületését a városban. A lobogót elsőként a napokban született Fülöp Donát Attila érkezésének tiszteletére helyezte ki a polgármesteri hivatal épületére Fülöp Dániel a kisfiú édesapja és Dobó Zoltán polgármester.

A zászló első hivatalos kitűzését megelőzően Dobó Zoltán méltatta a kezdeményezést, amely a csökkenő születésszám szomorú tendenciájára reflektál, ugyanakkor reményt és kedvet adhat a fiataloknak a gyermekvállaláshoz.

/fotók: Töreky László/

Dr. Németh Mária Anita jegyző elmondta, tavaly 167 halálesetre 62 tapolcai esküvő jutott, a születések számáról pedig semmilyen adattal nem rendelkezik a hivatal, hiszen  a tapolcai szülészeti osztály megszűnése óta más városok kórházaiban születnek meg a tapolcai gyerekek. A város jegyzője arra biztatta a tapolcai családokat, hogy az önkormányzat 87/511-150-es fő számán, illetve a polghiv@tapolca.hu internetes elérhetőségen jelezzék az új családtag világrajöttét, aki a város vándorbölcsőjének új lakója is lehet majd.  Az édesapa elmondta, Fülöp Donát Attila 2018. január 22-én, hétfőn, reggel kilenc óra 16 perckor született meg, közel három kilós súllyal,  Keszthelyen. A kis Attila és édesanyja, Fülöp –Csonka Beáta is jól vannak, egészségesek.  /Töreky László/

 

 

Zökkenőmentes átállást remélnek

Áprilistól kezdik meg a helyi személyszállítást azokkal a hamarosan városi tulajdonba kerülő, használt  Mercedes Citaro autóbuszokkal, amelyek révén a tömegközlekedést saját kezébe veszi Tapolca. A remélt pénzügyi megtakarítást egyelőre csak kalkulálni lehet,  óvatos becslések szerint, az akár a tízmillió forintot is elérheti egy-egy gazdálkodási évben. Az utazóközönség a jegyek és bérletek vásárlásával kapcsolatban tapasztalhat még változást. 

 Szerződés szerint, tavaly január 1-től  december 31-ig, illetve némileg meghosszabbítva ez év március 31-ig,   az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta, látja el el Tapolca város helyi közlekedését, amely cég a területileg illetékes Somló Volán Zrt. jogutódja.  Az elmúlt év végén eldőlt, az említett üzemeltető által adott mintegy 40 milliós árajánlatot nem fogadja el a városvezetés, helyette használt buszok vásárlásával és üzemeltetésével igyekszik normál mederben tartani a költségeket. Sándor László IPA tisztségviselő és Rig Lajos országgyűlési képviselő németországi kapcsolatai, együttműködése és tárgyalásai révén, Regensburgból hamarosan három darab Mercedes gépjármű érkezik Tapolcára.

Jelenleg Regensburgban teljesítenek napi szolgálatot, ám hamarosan Tapolcára érkeznek a Mercedes Citarok. 

A minőségi, jól karbantartott buszokhoz egyenként hatezer euróért jut hozzá a város. Amint a német üzemeltetőhöz megérkeznek a korábbiakat kiváltó, általuk már megrendelt új buszok, azonnal jöhetnek Tapolcára a friss műszaki vizsgás, zöldkártyával, szükséges engedélyekkel ellátott használt példányok. Üzemeltetésük, mint azt megtudtuk, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. feladata lesz. Gáspár András  ügyvezető igazgató lapunknak elmondta, hogy tizenkét jelentkezőből választottak öt sofőrt a járatokra, akik a szükséges vizsgákkal rendelkeznek és tapolcaiak, vagy közvetlen Tapolca környékiek. – A korszerű,  alacsonypadlós buszok közül kettő,  – jelenlegi terveink szerint – a Pelion Szálloda fölötti garázssor arra alkalmas  önkormányzati nagygarázsaiban kap majd telephelyet, a tartalék harmadikat a kettes fűtőmű Kazinczy téri telepén helyezzük el. A szervizelésre külső vállalkozóval, céggel (felmerült, hogy a Citarokkal már rendelkező, a típust ismerő Volánnal) kötünk szerződést. A bérlet és jegyárak tekintetében nem lesz változás, azonban azok  értékesítési helyeiben igen. Jegyet kizárólag a buszok sofőrjeinél lehet majd váltani, bérleteket viszont cégünk Arany János utcai céginformációs irodájában, illetve a korábbi időszakban megszokott módon, a Tapolca- diszeli és Dobó lakótelepi kispostákon vehet majd az utazóközönség- tájékoztatta lapunkat az ügyvezető igazgató. /Töreky László/

Zacher Gábor a biofüvek megjelenésének okairól és veszélyeiről

Az elmúlt év végének egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó, tapolcai közéleti eseménye Dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológus, igazságügyi orvosszakértő előadása volt a Tamási Áron Művelődési Központban. Az előadó szerint, a világban a biofüvek révén, gyakorlatilag engedély nélküli emberkísérletek zajlanak. A kábítószerek, a szerhasználat világának talán legavatottabb hazai ismerője, a törvényi szigorításokat mérsékelten, a családon belüli kommunikáció javítását viszont a legfontosabb fegyvernek tartja a drogok elleni harcban.

-Hogyan is állunk ma a szerhasználattal, a drogokkal Magyarországon? Mire a magyar fiatalok betöltik 18. életévüket, az alkoholt gyakorlatilag száz százalékuk, egyéb tudatmódosító szereket pedig negyven százalékuk kipróbál már. A biofűként is emlegetett szintetikus kábítószerek, ma nagyon olcsók a piacon. Amíg egy jó minőségű marihuánás cigaretta ára 1800-2500 forint, addig a „szemétdrogok”, még intenzívebb hatással, mindössze 500 forintba kerülnek. Amíg a marihuánának, a benne lévő THC-nek az orvoslásban van igazolható, gyakran kedvező hatása, addig a szintetikus marihuána származékok egyike sem került be a medicinába. Nem véletlenül. Az elmúlt négy évben több, mint 300 új, szintetikus szer jelent meg az Európában. A mikroelektronikai ipar nem tud ilyen sebességet felmutatni. Honnan jönnek, miért veszélyesebbek a korábbiaknál ezek a drogok? Van egy gyógyszerkutató intézet, ahol találnak egy ígéretes molekulát, amely kísérleti körülmények között, valamilyen vastagbél daganatot képes elölni. Hurrá, hurrá, elindul a kísérletek sora, kiderül, hogy valóban tökéletesen elöli a tumoros sejtet, de májelégtelenséget, szívritmuszavart, izomszétesést, vagy éppen veseelégtelenséget okoz. Magyarán szólva, esély sincs, hogy ezek a szerek a humán gyógyászatba bekerüljenek, mert lehet, hogy meggyógyul tőle a vastagbél, de meg fog halni a páciens májelégtelenségben. Minden ezer kifejlesztett molekulából csak egy olyan van, amely eljut a patikáig. A biofüveket viszont zömében kínai laboratóriumokban megalkotják, legyártják és mintegy három hét alatt bekerül az unióba.  Ott van a piacon, anélkül, hogy ezekről a szerekről bármit is tudnánk. Hogy derül ki, hogy új szer van a piacon? Véletlenül. Mondjuk úgy, hogy szombat hajnalban Tapolca város főutcáján a rendőrök megállítanak egy autót és valamelyik fiatal zsebében találnak egy zacskót, benne némi fehér porral. Mit tudunk meg? Tapolcán találták meg, fehér por, ilyen és ilyen hatóanyagot tartalmaz és semmi egyebet. Nagyjából négy évnek kell eltelnie, hogy az unióban erről a szerről kellő medikális információnk összegyűljön. Magyarán szólva, engedély nélküli emberkísérletek zajlanak. Ettől, ez a mai típusú szerhasználat sokkal, de sokkal veszélyesebb történetté vált, mint a húsz, huszönöt évvel ezelőtti történetek az extazival, meg a marihuánával. Amikor bekínálják a gyereket, hogy figyelj öreg, ez egy biofű, akkor a gyerek beleszív és könnyen lehet, hogy a THC hatásának a töredékét, de lehet az is, hogy  a hússzorosát kapja. Nem beszélve a mellékhatásokról, amely éppen úgy ismeretlen ezeknek a szereknek az esetében, mint a tudatmódosító hatás intenzitása.  Az említett drogok forgalma a világban, becslések szerint, mintegy 3000 milliárd dollár volt tavaly. A gyártótól a vásárlóig kimunkált utak vannak, a kereskedelme könnyű, hiszen milligrammok az adagok, tehát sokkal egyszerűbb elrejteni, áthozni a határokon ezeket a „dekákban mért nagy mennyiségeket”. …Létezik egy korosztály, a digitális világ  „őslakosai”,  akik előbb nyúltak a mobiltelefonhoz, a facebookhoz, mint önmagukhoz. Nekik ez így természetes. És itt vagyunk mi, a „bölcs” felnőttek, a mobiltelefonos, internetes világ  betelepültjei. Amikor itt van egy a téma, konkrétan a kábítószer, akkor próbáljunk erről úgy kommunikálni fiainkkal, lányainkkal (a betelepült,  az őslakossal) , hogy valódi információt adjunk át számukra. Olyat, amit gyermekünk hasznosítani tud majd abban a szituációban, amikor szembekerül magával a szerhasználattal. Mikor fog ő ezzel szembekerülni?  Akkor, amikor nem leszünk ott. A drog ellen egy hárombetűs szó a fegyver. Ez pedig a szombati hajnali fél kettőkor elhangzó „nem”. Hogy kölykünk mi alapján fogja kimondani, vagy nem kimondani ezt a szót? Az alapján, hogy az addigi élete során, mi bölcs, okos felnőttek mit pakoltunk bele a puttonyába. Abba a bizonyos puttonyba, amit ő mindig a hátán hord, amelybe napról-napra belekerülnek, belekerültek azok a dolgok, ami alapján dönt. Ebből a szempontból fontos kérdés, hogy mennyire tudunk ma ezzel a generációval kommunikálni azokon a valójában hülye kérdéseken túl, hogy  mi történt az iskolában, hazahoztad…, megírtad…, befizetted…, megetted…? Vagy más oldalról. „Apa, szeretnék valamit megmutatni neked! És jön a gyakori, de rossz válasz:  „Hát nem látod, hogy meccset nézek!”  Én úgy gondolom, ha a gyerek szeretne velünk kommunikálni, azt semmilyen körülmények között nem szabad elutasítani vagy elodázni, mert ezek a pillanatok elszaladnak, visszahozhatatlanok… Ahogy a cigarettázó, sörözve meccset néző apa, mint szociális minta is megragad. Az „ementáli gyerekek” korszakát éljük. A kamaszgyerek olyan, mint egy lassan érlelődő lyukacsos sajt. Itt persze a pszichés fejlődés lyukaira kell gondolni, amelyeket az utódainkkal való értelmes kommunikációval, beszélgetéssel kellene betöltenünk, hogy a bizalom és a későbbiekben is  használható kommunikációs csatorna kialakuljon. Nekünk kell lépni, nekünk kell megtalálni velük a közös nevezőt és felkészülni arra, hogy számos dologban mi is képesek legyünk tanulni tőlük!  Fel kell tennünk a kérdést önmagunkban, vajon képesek vagyunk-e értelmes beszédet folytatni a marihuánát először kipróbáló gyerekünkkel? Képesek vagyunk-e higgadtan elmondani neki, hogy „ugye tudod, hogy nem hoztál jó döntést…”, ahelyett, hogy kikelnénk magunkból és mindenféle szankcióval fenyegetnénk őt. Ez borzasztóan fontos dolog!  /Töreky László/

Kézikönyv és rendelet a városképről

Második, egyben utolsó alkalommal tartottak nyilvános fórumot a Települési Arculati Kézikönyv témájában a polgármesteri hivatalban a napokban.

Az említett kiadvány Tapolcát és nevezetességeit városrészenként mutatja be, fotókkal gazdagon illusztrált. A kézkönyvhöz közben elkészült egy rendelettervezet is, amelyet a városnak, hasonlóan más hazai településekhez, hamarosan el kell fogadnia. A kötődő rendelet olyan információkat és előírásokat tartalmaz, amely a város arculatát hosszútávon bizonyos előírásokhoz, szabályokhoz köti. Elhangzott,   a kézikönyv egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembevételével.

Ugyanakkor nem egy jogszabály jellegű dokumentum, inkább egy útmutató, egy tájékoztató,  a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára, a  közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről, jellegről. A kézikönyvre alapuló rendelet esetében viszont egy új önkormányzati jogszabályt dolgoztak össze, amelyekben szerepel minden olyan helyi szabályozás, ami a településképet érinti (településképi szabályozás,  helyi építési szabályzat vonatkozó részei,  helyi védelemről szóló rendelet,  közterület-használat, reklámok szabályozása, főépítész közreműködése). A rendelet elfogadása a jövő év feladta marad Tapolcán is, de abból a reklámok kihelyezésének témájáról szóló rendelkezést egy törvényi előírásnak megfelelve, korábban már elfogadta a város önkormányzata. /tl/

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel Tapolca városban 2017. december 18. és 2018. április 30. között elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Dobó Zoltán  polgármester sk.

Ügyfélfogadás rendjének változása

A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága balatonfüredi és zirci ügyfélszolgálatai 2017. december 8-tól 2018. január 2-ig zárva tartanak.

Az adózók a veszprémi központi ügyfélszolgálatot (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 22-26.) kereshetik fel a hét minden munkanapján az alábbi nyitva tartás szerint:

hétfő            8:30 – 18:00

kedd             8:30 – 12:00

szerda          8:30 – 18:00

csütörtök     8:30 – 12:00

péntek          8:30 – 11:30

Az adózóknak egyes adóügyeik telefonos intézésére is lehetőségük van az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül.  További hasznos információ és részletes útmutató a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) található. Az ügyek elektronikus intézéséről a 32-es, az ÜCC rendszerről a 33-as információs füzetben olvashatnak.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság