Oktatás kategória bejegyzései

Szalagavató a felnőtté válás kapuja

Két végzős osztály negyvennyolc diákjának ünnepi öltözékére került fel a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban eltöltött éveket szimbolizáló szalag szombaton a rendezvénycsarnokban.

Az osztályok, pedagógusok, szülők és a megjelent vendégek, köztük a város vezetői, önkormányzati képviselői a Himnusz elhangzása után először a 11. osztályosok nevében elbúcsúzó Takács Péter szavait hallották. Utána a gimnázium igazgatója és a város polgármestere mondta el ünnepi köszöntőjét. Varga Tiborné úgy fogalmazott, hogy a szalagavató a felnőtté válás kapuja, ám hosszú még az az idő, amíg a szerzett tapasztalatok bölcsességgé érnek. – A felnőtté válásig nehéz döntések, időnként próbatételek várnak rátok. Ám azt soha ne feledjétek, honnan indultatok, mindig emlékezzetek szeretettel tanáraitokra, azokra akik elkísérnek benneteket az érettségire, és azokra is, akik már nem lehetnek köztünk – tette hozzá az igazgató asszony.


Dobó Zoltán ünnepi beszédében arról szólt, hogy hosszú út áll még a végzős diákok előtt, ám az itt kapott tudás, tapasztalás elkíséri őket örökre. Kiemelte, soha ne feledjék, mit kaptak tanáraiktól, szüleiktől, akiknek köszönhetően eljuthattak eddig.
– Apu és anyu szavai, példája később is segít majd, ha nehéz helyzetbe kerültök – mondta a végzősöknek. A folytatásban Varga Tiborné tűzte fel a szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek, majd dr. Parapatics Andrea és Keszler Gyuláné osztályaik tanulói számára. Miltényi Attila, mint korábbi osztályfőnök szintén részt vett a rendezvényen. A nyitótánc előtt a 12. évfolyam nevében Rádi Stella köszönt el a még maradó diáktársaktól.
Rövid szünet után Szalai László, az iskola szülői munkaközösségének elnöke nyitotta meg a hagyományos szalagavató bált.

Képgaléria ITT

Túlélők emlékezete a 75 éve történt doni katasztrófáról   

A 75 éve történt doni katasztrófáról, a Magyar Királyi II. Honvéd Hadsereg súlyos emberáldozatokkal járó vereségéről átélhető, hiteles képet leginkább a harcok túlélőinek visszaemlékezései képesek festeni az utókor számára. Dr. Décsey Sándor és Hangodi László közös felolvasóestje is ezt bizonyította szerdán este a Wass Albert Könyvtárban. 

 -1943 januárjában, rövid idő leforgása alatt annyi magyar katona halt hősi halált egy aránylag szűk földrajzi környezeten belül, viszonylag rövid idő alatt, amelyre nem találunk példát az 1000 esztendős magyar hadtörténetben. Az áldozatok pontos számáról, hiteles tényadatok a mai napig nem állnak rendelkezésre. A doni katasztrófa, a doni áttörés 75. évfordulójára emlékeztünk január 12-én a tapolcai hősi emlékműnél és emlékezünk felolvasó estünkkel ma is- tájékoztatta a jelenlévő közönséget és mondta el a rendezvény apropóját Hangodi László.

A történész, muzeológus néhány percben összefoglalta a történelmi előzményeket, a támadás előkészületeitől, az összeomlás bekövetkezésén keresztül a tragikus  következményekig, majd  Dr. Décsey Sándorral felváltva olvastak fel részleteket  néhány környéken élő túlélővel készült  interjú lejegyzett szövegeiből.

Mint elhangzott, a második magyar hadsereghez a nagykanizsai laktanyából kerültek ki a frontra a Zala Vármegyében élő, tehát a Tapolca környéki besorozottak, közlegények, tisztesek egyaránt. Hangodi László  tizenhat éves korában készítette el interjúit a Tapolcán és a környékbeli falvakban élő néhány túlélővel. Az akkori munkája ma már érthető okokból lehetetlen vállalás lenne, hiszen a városban öt évvel ezelőtt halt meg az utolsó doni veterán, nyugat- balatoni kitekintésben pedig a hat éve elhunyt, Monostorapátiban élő Rompos Károly volt az utolsó honvéd, aki 1943-ban ott küzdött a folyó mentén, részt vett a visszavonulásban, majd hadifogságba esett és  túlélve az embertelen körülményeket,  végül hazatérhetett. /Töreky László/

Százhatan kaptak szalagot

A Széchenyi István Baptista Középiskola 106 diákjának tűzték fel az osztályfőnökök a szalagot pénteken a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

Az ünnepségre rengeteg szülő, hozzátartozó érkezett, de a korábbi hagyományoknak megfelelően részt vettek a város vezetői, önkormányzati képviselői, intézményvezetői is.  A Himnusz elhangzása, majd Kravácz Barbara éneke és Horváth Rajmond szavalata után Szollár Gyula igazgató köszöntötte a jelenlévőket, köztük külön a végzősöket. Beszédében kiemelte, hogy az iskola felkészítette a gyerekeket az életre.

– Egy olyan életre, amelynek alapja a tisztességes megélhetés, a család, a szülők, testvérek, nagyszülők szeretete. Eddig nem éreztétek a felnőtt élet közelségét, azt, hogy vége a klasszikus diákéveknek. Most viszont érzékelhetően meghatottan vagytok itt szüleitek, hozzátartozóitok, szeretetet sugárzó tekintete előtt – fogalmazott, majd utalt a következő hónapokra, amely az iskolát záró nagy megmérettetésre való felkészüléssel telik majd. Az útravalóban elhangzott, jó szakemberre mindig szüksége lesz a társadalomnak, és az már a végzősökön múlik, hogy életükben, munkájukban hitelesek maradjanak és megszerzett tudásukat a közösség javára is fordítsák. Az igazgató beszéde után az osztályfőnökök (Marton Péter, Decsi Krisztina, Dósa Rozália, Mészárosné Hardi Ágnes, Hargitai Andrea) ünnepélyesen feltűzték a szalagokat a tanulók öltönyeire, blúzaira.

A szalagfeltűzés után Dobó Zoltán polgármester szólt a végzősökhöz. Arra kérte őket, hogy soha ne feledjék szüleik, családjuk támogatását, ami megnyitotta előttük a lehetőségek kapuját. A végzősök nevében Csalló Kristóf 12. a osztályos diák köszönt el a tanároktól és a még maradó diáktársaktól.

Képgaléria ITT

Templomosok az üldözött keresztényekért

Szabadegyetemi előadást szervezett az 1997-ben újjászületett,   hazánkban is aktív Templomos Lovagrend és a Templárius Alapítvány Tapolcán. A legfőbb téma ezúttal a világméretekben jelenlévő keresztényüldözések elleni küzdelem volt az alapítvány zarándokházában csütörtökön. 

dom. Várszegi Csaba a templomos Lovagrend jelenkori  küldetéséről beszélt  /fotók: Töreky László/

Az eseményre érkezett hívek, egyházi tisztségviselők, keresztény értelmiségiek előtt dom. Várszegi Csaba, a Templomos Lovagrend magyarországi preceptora igyekezett tévhiteket eloszlatni, azt hangsúlyozta, hogy lovagrendjüket kizárólag az egyház védelme fűzi össze a harcos középkori szervezettel. Ugyanakkor a harc ma nem fegyverekkel folyik, hanem ismeretátadással, a liturgia, a könyvkiadás és a konferenciák adta lehetőségekkel, eszközökkel- mondta. – Kalandfilmekből, regényekből táplálkozó téves elképzelések lengik körbe a Templomosok múltját, ám tudni kell, hogy a  lovagrend már a középkorban megszűnt. Rendünket a nagymester 1997-be élesztette fel az eredeti elvekkel, de modern eszközökkel.

Keresztény szemmel az ember küzd a gonosz ellen, amely egy jó harc. Ha megtámadnak, a védekezés kötelesség! Mai előadásunk is azt szolgálja, hogy megkeressük azokat a témákat, amelyek az egyház védelmében aktuálisak lehetnek. A kisebbségek védelme a politika, a média állandó témája a világban, ugyanakkor kevés szó esik a világ legelnyomottabb vallásáról, a kereszténységről. Ma már Nyugat-Európában is találkozunk a jelenséggel, de a Közel keleten, Afrikában, Ázsiában több millió keresztényt likvidálnak, illetve tesznek ki lelki és fizikális üldöztetésnek. Most a közösség erejével, egyházi emberek, politikusok bevonásával keressük a segítség lehetséges irányait, eszközeit  –  mondta el lapunknak Várszegi Csaba.

A megjelenteket Ungvölgyi János a Templárius Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte, majd az esemény politikus vendége, Azbej Tristan az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár mondta el fővédnöki köszöntőjét. Ezúttal két előadást hallgattak meg a szabadegyetem résztvevői: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek „A Migráció magyar szemmel” – címmel tartott előadást, Győrfi Károly pedig a “Keresztény üldözés a XXI: század elején”- című könyvét mutatta be a jelenlévőknek. /Töreky László/

Jó lehetőség előtt a szakszolgálat

Tapolca képviselő-testülete támogatja a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat telephelyének áthelyezését, a szakmai és infrastrukturális feltételek javítása érdekében.

Erről a keddi rendkívüli ülésen döntött a testület. Az egykori Ady utcai borászati labor helyén kialakított Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye az ellátott gyermekek magas száma miatt, meglehetősen szűkös körülmények között, látja el feladatát. Kevés a fejlesztésre szolgáló helyiségek száma, a konduktori terem mérete nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, nincs vezetői és közalkalmazotti iroda, de problémát jelent a fejlesztőeszközök, valamint az iratok elhelyezése is. Az intézmény bővítésére nincs lehetőség.

A Pedagógiai Szakszolgálat gondjainak megoldására, a belvárosi irodaház első emeleti, jelenleg kihasználatlan szintje kínálkozik. A város-vezetés 2017. július 17-én a Veszprémi Tankerület igazgatójával és gazdasági vezetőjével közösen megtekintette az épületet. Abban a felek egyet értettek, hogy az intézmény áthelyezésével a feladatellátás feltételei lényegesen javulnának, azonban az akadálymentesítést (minimum az első emeletig) meg kell oldani. Akkor a felek megállapodtak abban, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik az épület alkalmassá tételére, visszatérnek a kérdésre. Időközben a Tankerületnek lehetősége adódott az EFOP-4.1.6. „A köznevelés támogató szerepének erősítése” című pályázat benyújtására, azonban a pályázatban csak projektarányos akadálymentesítésre van lehetőség, ezért a teljes akadálymentesítést a tulajdonosnak, Tapolca ön-kormányzatának kellene megvalósítani.

Az ülésen elfogadott döntés szerint az önkormányzat a Veszprémi Tankerületi Központtal együttműködve vállalja a bejárat előtti rámpa előírásoknak megfelelő akadálymentes kialakítását, valamint az első emeleten kialakítandó funkciók eléréséhez szükséges akadálymentes megközelítés biztosítását.

A magatartástudomány a jó házasság “titkairól”

„Jó házasság-kiegyensúlyozott gyerek” – címmel,  Dr. Túry Ferencnek, a  Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete  munkatársának,  egyetemi tanár, pszichiáter, pszichológus előadásának adott otthont a VOKE Batsányi János Művelődési Központ kedden este.  

Balról: A szervezők részéről Sötét Béla, Sötét Csilla,  és a meghívott előadó:  Dr. Túry Ferenc   /Fotók: Töreky László/

A családok támogatására, megsegítésére szerveződött Veszprémi Érsekség Családpasztorációs irodája és a tapolcai  Reményforrás Embertárs Segítő Egyesület szervezésében létrejött előadás a korunkra különösen jellemző nagyszámú válások okaira, a megromló családi kapcsolatok miértjeire mutatott rá, felkínálva egyben a házasságokban szinte törvényszerűen felmerülő problémák feloldásának lehetőségeit. Az érdeklődőket a szervező egyesület nevében Sötét Csilla köszöntötte, bemutatva a három előadásból álló  sorozat első előadóját.

Dr. Túry Ferenc, a mintegy félszáz fős hallgatóság előtt rávilágított arra a statisztikák által bizonyított tényre, hogy a jó házasság és a gyermekekkel kialakított harmonikus kapcsolat, a férfiak esetében ötszörös, a nők esetében hétszeres esélyt ad a 69. életév elérésére, tehát fontos egészségmegőrző tényező. Az előadó szerint, hasonló nagyságrendben esik latba (az életminőség és a hosszabb élet megélése szempontjából)  az élet értelmébe vetett hit és a biztos munkahely megléte.

A családon belüli konfliktusok okairól szólva, a dominancia harc és az értelmes kommunikáció hiányát hangsúlyozta a pszichológus. Rámutatott, a magatartástudomány ma három jól elkülönülő, de sikeres házassági mintát ismer: a támogató- , a lobbanékony, de  békülő-,  és a konfliktus minimalizáló párokat. Ugyanakkor négy káros viselkedési minta teszi tönkre az emberi kapcsolatokat a családon belül:  a másik személyét, jellemét támadó kritika, a lekicsinylés, a felelősséget tagadó védekezés, a másik hibáztatása, illetve a kőfalat emelő, némaságba burkolózó visszavonulás a partner panaszaira. A gyermekekről, azok helyes neveléséről is bőven esett szó az előadáson. Esetükben Dr. Túry Ferenc a következetességre hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy a gyakori testvérek közötti „harcokba”, csak kifejezetten indokolt esetben célszerű beavatkozni, legjobb, ha az magától normalizálódik. /Töreky László/

Beszélgetés az 55 éves gyermekkönyvtárról

Nosztalgikus baráti beszélgetésre hívta össze a hétvégén a Wass Albert Könyvtár gyermekrészlege  az intézmény ma már nyugdíjas vezetőit, kollégáit,  felnőtt és mai olvasóit. Szinte mindenkinek volt egy-egy tanulságos, érdekes története a múltból.

Tapolcán 55 éve, a hatvanas évek első felében létesült gyermekkönyvtár egy kis fűszerüzlet helyén, a Kossuth Lajos utcában. Az első kinevezett vezető Németh Árpádné volt.  A szükséges bútorzatot az Építőipari KTSZ asztalosipari részlegében készítették, a könyveket a tóparti könyvtárban válogatták szét és egy hófúvásos, hideg téli napon szállították át a város tanácsának lovaskocsiján az új helyre. Így, csendben, minden ünnepi ceremónia nélkül nyílt meg az első gyermekkönyvtár Tapolcán, amelyet a hajdani kollégák összetartása, elhivatottsága és szaktudása hamar népszerűvé tett a városban- derült ki a múltidéző eseményen, ahol a tapolcai városi könyvtár gyermekrészlegének elmúlt több, mint fél évszázada, az elvégzett munka eredménye és máig tartó hatása rajzolódott ki a visszaemlékezésekből.

A meghívottakat elsőként Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros vezető, az esemény szervezője köszöntötte.  Dr. Décsey Sándor igazgató a szakterület aktív dolgozóinak, a mai  gyermekkönyvtáros kollégák érdemeit hangsúlyozta a nosztalgikus beszélgetést megelőzően.

– Ma, a múltban megszokottnál is több munkát, erőfeszítést kell tenniük  dolgozóinknak annak érdekében, hogy a gyermekek olvassanak, hogy felfedezzék, értékek vannak e falak között. Programokat, szórakozási lehetőséget kell biztosítanunk számukra, ahogy itt mutatjuk meg azt is, hogy miképpen kell elkészíteni egy-egy iskolai dolgozatot,  pályázati munkát, miként kell és lehetséges e falak között megszerezni az azokhoz szükséges információkat. – Úgy gondolom, ahogy a múltban, jelenleg is egy nagyon jó csapat dolgozik ezen a fontos szakterületen- méltatta a speciális könyvtári szakterület dolgozóinak erőfeszítéseit az igazgató.  /Töreky László/

Tanóra Tapolca 1956-os eseményeiről

Rendhagyó történelem órát tartott a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményében Cseh Balázs múzeumpedagógus, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum munkatársa.

A csütörtöki órán a gyerekek a képekkel, korabeli fegyverekkel illusztrált előadás során ismerkedhettek meg Tapolca 1956-os eseményeivel, úgy, hogy maga az előadó is korhű katonai egyenruhát viselt. Az óra ugyan rendhagyó, de Cseh Balázs lapunk kérdésére elmondta, hogy szeretnék ezt a gyakorlatot, akár más témakörök vonatkozásában is minél gyakoribbá tenni. Az eddigi tapasztalatok biztatóak, hiszen már több intézményben is találkozhattak a diákok a fiatal múzeumpedagógussal és a fogadatás igazolta az előzetes elvárásokat. A gyerekek érdeklődve hallgatták, adott esetben kérdeztek, hozzászóltak az elhangzottakhoz. Mindez a mostani alkalommal is hasonlóképpen történt, s a látottak, hallottak alapján a folytatás borítékolható.

Mackókaland az iskola könyvtárában

Több mint háromszáz játékmackóból álló tárlatot nyitottak a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola könyvtárában a napokban a gyerekek örömére.

– Régóta terveztük, hogy karácsonyi mackókiállítást rendezünk az iskolában, és az idén végre megvalósult – tudtuk meg Bányai Barbarától a helyszínen. Az iskola pedagógusa – egyben a program főszervezője – elmondta, hogy a macik gyűjtésére versenyt hirdettek az osztályok között. A gyerekek, sőt a tanárok is szállították a mackókat bőven, amelyekből összesen 304 gyűlt össze. Vannak ember (gyerek) nagyságúak, és egészen kicsik is, ám így együtt kétségtelenül egy fantasztikus mesevilágot alkotnak. Ráadásul mindegyik mögött áll egy saját történet, egy szép régi, vagy kevésbé régi, de mostanra múltba vesző emlék. Vélhetően regényre való mennyiségben. A versengést a 2. osztály nyerte meg végül, ők 131 macival járultak hozzá a kiállításhoz, amit az iskola tanulóin kívül már a katolikus óvoda gyerkőcei is megtekinthettek. Érdekesség, hogy a legidősebb mackó éppen harminc esztendős, illetve volt olyan gyerek, aki családja segítségével kilencvenkettő macit hozott be.

A program része volt az is, hogy a gyerekek a könyvtárban hallhattak a játékmackó idén immár 114 éves történetéről.

Ünnepi muzsika, ajándék a zeneiskolától

Szép, meghitt karácsonyi hangversennyel örvendeztette meg a közönséget a Járdányi Pál Zeneiskola kedden este a Tamási Áron Művelődési Központban.

A zenei eseményt hagyományosan nagy érdeklődés övezte. A közönséget Péni Béla a zeneiskola igazgatója köszöntötte, aki a régi karácsonyok szeretetteljes légkörét, meghitt hangulatát kívánta vissza mindenki számára az idei ünnepen. – Mindössze néhány évtizeddel ezelőtt az emberek nem úgy ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész ország és reklámok garmada hívta fel a figyelmet az ajándékok bő választékára. Az ünnep elsősorban a lelkekben zajlott le. A fényt az adventi fenyőkoszorú és karácsonykor a fenyőfákon a nyugodt,  békés lángú gyertya adta, amely a legtöbbek szívét melegséggel és békével töltötte el… Az embereknek régen nem volt pénzük drága ajándékokra, nem is volt rá szükségük, hiszen egyszerű ajándékaikat a legszebbel, a szívből fakadó szeretettel csomagolták – kezdte ünnepi beszédét az iskolaigazgató.

Az est, Radványi Bíborka csángó népdal előadásával kezdődött, majd sorban színpadra léptek az iskola növendékei, akik mestereik zenei kíséretével mutatták be tehetségüket, a magas szintű zenei tudáshoz vezető út első állomásait.

A koncert csúcspontját az iskola növendékeiből és tanáraiból álló, Román Iván művészeti vezetésével működő, kitűnő  vonós együttes előadása, majd a szép zenekari produkció jelentette.

Az utóbbi,   Haga Kálmán vezényletével, Az angyal énekel című Haydn szimfónia igényes, játékos előadásával vívta ki a jelenlévő zenekedvelők,  nagy tapssal kifejezett elismerését. /Töreky László/