Oktatás kategória bejegyzései

Először ballagtak érettségizettek a Gönczyben

Sikeres szakmai és – a felnőttképzés keretében-  érettségi vizsgát tett végzőseitől búcsúzott szerdán délelőtt Tapolca-Diszelben a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája.

Szóvári Adél igazgató az eltelt iskolai évekről és az idén először a Gönczyben is megszerezhető érettségi bizonyítvány jelentőségéről fogalmazott meg gondolatokat.  – Egymáshoz sodort bennünket, benneteket az élet egy időre. Most elérkezett a távolodás, az elengedés pillanata. Ez a pillanat hamar elszáll, de az útravaló, amit itt kaptatok, veletek utazik tovább.

Közületek tízen gondolták úgy, hogy tanulni felnőtt fejjel is lehet. A megszerzett érettségi bizonyítvány egy újabb állomás céljaitok eléréséhez, legyen ez a cél akár egy újabb OKJ-s végzettség, vagy éppen a felsőfokú tanulmányok. Példátok erőt adhat mindenkinek, aki kételkedik önmagában, hiszen mindig van tovább.  Csak meg kell keresni és megragadni a kínálkozó lehetőséget! Nálunk tízen megtettétek ezt, tegnap sikeresen leérettségiztetek- mondta az igazgatónő, majd minden megjelent sikeres szakmai és érettségi vizsgát tett diáknak átadta a nevelőtestület által alapított Gönczy Emlékplakettet.

A ballagást követő évzáró ünnepségen a tanév folyamán kiváló tanulmányi-, szakmai-, közösségi munkát, teljesítményt nyújtó tanulók hagyományosan emléklapot és tárgyjutalmakat vehettek át. /tl/

Szép eredmények a gimnáziumból

Országos versenyeken elért szép eredményekkel zárták a tanévet a Batsányi János Gimnázium és Kollégium kilencedikes évfolyamának tanulói

A “Szivárványhíd” levelezőversenyen szép eredményeket elért lányok. A kép forrása: Batsányi János Gimnázium és Kollégium

A „Szivárványhíd” egyéni országos irodalmi levelezőversenyen Szigeti Ágota szorgalmával és szinte hibátlan teljesítményével első helyezést ért el. Ugyanezen a versenyen Szigeti Boglárka harmadik, Szigeti Réka negyedik lett. A lányok három fordulón keresztül oldottak meg feladatokat, amelyek közt szerepeltek elméleti és gyakorlati kérdések is. A szintén háromfordulós „Nyelvmester” elnevezésű levelezőversenyen, nyelvtan tantárgyból is sikeresen vették az akadályokat a 9.A osztály tanulói, Ásványi Jázmin harmadik, Páhi Barnabás negyedik, Kovács Benedek ötödik helyezést elérve vághat neki a vakációnak. Felkészítő tanáruk dr. Parapatics Andrea.

A kép forrása: Batsányi János Gimnázium és Kollégium

 

Sikeres volt a felzárkóztatás

Oktatási és készségfejlesztő programban résztvevő helyi diákok számára tartottak kiegészítő tanévzáró ünnepséget  hétfőn a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család és Gyermekjóléti Központjában.

A rendhagyó évzárón megjelent diákokat és kísérőiket Majerné Gulácsi Tünde a család és gyermekjóléti központ intézményegység- vezetője köszöntötte, majd átadta a szót Lévai Józsefnek.

A tapolcai alpolgármester örömének adott hangot, hogy a pályázati úton megvalósuló oktatási és készségfejlesztő program első éve sikeresen lezárult. – Ez a program bizonyíték arra, hogy mégis lehet sikert elérni azokkal a gyerekekkel is, akiknél valamilyen oknál fogva hiányzik a motiváció és a segíteni képes környezeti adottság.

A program eredményességét mutatja, hogy maguk a pedagógusok jelezték felém, hogy érezhető visszahatása volt a tanulók eredményeire a plusz felzárkóztató tanodai foglalkozásoknak- méltatta a programot Lévai József, aki a részvételért Emléklapokat és a Tapolcai Közétkeztető Kft által felajánlott  ajándékcsomagokat adott át a fiataloknak.

Bajner Imre a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója reményét fejezte ki, hogy a program a jövőben  is sikeresen  működik majd, továbbra is lesznek önkéntes jelentkezők, akik élnek  a lehetőséggel.   Megtudtuk, a TOP-os pályázati forrásból megvalósuló és a „Tapolcai szegregátum  társadalmi felzárkóztatása” elnevezésű program több tanévre szól, tehát ősztől folytatódik tovább.  /Töreky László/

Évet zárt a zeneiskola

A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem egyben számvetés is. Megállunk, ünneplőbe öltözünk, hogy valóban ünnepelhessünk.

E szavakkal köszöntötte a növendékeket, hozzátartozókat, érdeklődőket Péni Béla igazgató a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola keddi tan-évzáróján.

– Azt vallom, hogy az iskola két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek meg-felelő összhangban kell lennie. Ezt az összhangot úgy gondolom, sikerült megtalálni az idei tanévben is. Nekünk az a dolgunk, hogy a ránk bízott tanulókkal elsajátítassuk az adott tananyagot, nevelést pedig minden pillanatban, minden tettünkkel végzünk. A személyiség formálása, az általunk fontosnak tartott értékek, a szociális érzékenység, a tisztelet egymás és önmagunk iránt, a kultúrára, művészetre, szépre és jóra való fogékonyság, olyan értékek, amelyek átadása ugyan-olyan fontos, mint a tananyag oktatása – hangsúlyozta beszédében az intézmény vezetője.
Ebben a tanévben 381 tanuló járt a tapolcai zeneiskolába. A napi oktató-nevelőmunkát 24 pedagógus látta el, tevékenységüket egy iskolatitkár, egy könyvtáros, egy hangszer-karbantartó és két takarító segítette. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, négy tanszakkal működött az iskola. A zongora tanszak Mózner Miklós vezetésével dolgozott, 107 tanulóval. A szolfézs és ének tanszakot (11 ének főtárgy, 16 fő előképző) Szigecsánné Freund Teréz irányította, a vonós tanszakot Román Iván. Itt 30 hegedűs, 18 csellista, 2 nagybőgős és 34 gitáros tanult ebben a tanév-ben. A fúvós, ütő tanszakot Haga Kálmán vezette, ide 41 fuvolista, 9 fafúvós, 48 furulyás, 23 rézfúvós és 36 ütős járt.


Péni Béla elköszönt a nyugdíjba vonuló Mózner Miklóstól, majd jutalomkönyvek átadása mellett gratulált a legeredményesebb növendékeknek.

Az ütős Márkus Ferenc igazgatói dicséretben részesült (tanára Faze-kas Ádám), hegedűn és szolfézsban nyújtott teljesítményéért Király Emőke tantestületi dicséretet kapott (tanára Román Iván és Szigecsánné Freund Teréz).
Az „Év Tanulója” idén a zeneszerzésben is remekelő Varga Eszter lett, (tanára Kovács Adrienne).

A haragot elfojtani hiba, de kezelése tanulható!

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, pedagógus-pszichológus, a harag természetéről és kezelésének módjairól szóló tematikus előadását nagy érdeklődés kísérte az Irgalmas Nővérek Rendházában hétfőn. A neves szakember a Boldog Özséb Alapítvány és a Templomos Lovagrend meghívására érkezett Tapolcára.

Kontroll alatt tartható a mindannyiunk életében időről-időre szinte törvényszerűen felbukkanó harag érzése? Van-e gyógyír a gyakran destruktív, lélekgyötrő, kapcsolatromboló érzésre, jelenségre annak lecsendesítésére? Pécsi Rita a keresztényi értékek mentén született előadása egyértelmű igen választ adott a fenti kérdésekre, de azt is kiemelte, hogy a pozitív változásért sokat kell tennie az érintetteknek. Márpedig gyakorlatilag mindenki érintett, nemtől és kortól függetlenül.

Azonban előbb meg kell érteni a harag természetét, keletkezését, működését,  majd (tanítható és tanulható) tudatos döntések sorozatával, okos kommunikációs fogásokkal szükséges mederben tartani azt- derült ki az előadásból.

A pszichológus szerint, a harag egyfajta vészjelzés, feszültség, amely veszélyérzetből fakad. Elfojtani azonban kifejezetten káros, hiszen magától nem párolog el, a legváratlanabb szituációkban fog rombolni. Ugyanakkor a harag ösztönös szabadjára engedése is nagyon nagy hiba! Éppen ezért fel kell tennünk magunkban egy fontos kérdést, mielőtt bárkire és bármire megharagudnánk,   vajon ismerek minden körülményt, ami megalapozza a negatív érzésemet, vagy pusztán csak saját értelmezési keretet adtam egy történetnek?

Az előadó azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy igyekezzenek „időt nyerni”. Gyűjtsenek információkat attól a személytől, akire haragszanak, kifejezetten koncentráljanak a kiváltó körülményre, lefejtve arról az egyéb vádakat, hiszen a kölcsönös megértés oldhatja fel a konfliktust leginkább. Uzsalyné Pécsi Rita vetítéssel színesített előadása a valós életből, saját környezetében megtörtént esetekből, továbbá az irodalom, illetve a filmek világából hozott fel példákat gyermekkori és a felnőtt korban jelenlévő konfliktusokra, a harag megnyilvánulásaira. Rámutatott, a tudatos ember haragjában is jóindulatú, csak a haragot kiváltó közvetlen személyre és okokra koncentrál, logikusan gondolkodik a konfliktusról és minden esetben képletesen szólva, elengedi annak a nyakát, akire haragszik.

A rendkívül érdekfeszítő, tanulságos, ám a feszült helyzeteket a humor eszközeivel is oldó és szemléletessé tevő előadás nagy sikert aratott, a pszichológus előadót hosszan tartó tapssal jutalmazta a közönség. Az eseményt teljes terjedelmében rögzítette a Tapolca Városi Televízió, amely a több, mint egy órányi felvételt, az előzetes tervek szerint 2018. június 21-én tűzi műsorára. /Töreky László/

Mester és tanítványa

A tehetségígéretek gyenge oldalai címmel tartott előadást Csank Szilvia Hatvanban a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján (KGYT). A tapolcai Batsányi Tagintézmény pedagógusa a KGYTK Referenciaintézményi hálózat III. országos konferenciáján kiemelkedő tehetségnevelő munkájáért oklevelet, valamint Mester és tanítványa díjat vehetett át, tagintézménye pedig referenciaintézmény címet kapott.
Azt is megtudtuk, hogy idén a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján Tarsoly Borbála 5. osztályos tanuló a regionális versenyen első, az országos versenyen pedig tizedik helyezést ért el. Pályamunkájának címe: Kedvenc reklámom – avagy a reklámok hatása. Borbála a kutatásmódszertan kategóriában indult.

Gyerekhét és hangszerkiállítás a Kertvárosi oviban

Élménydús programokkal és hangszerkiállítással kedveskedett az óvoda gyermeknap alkalmából.

Szőtsné Futó Zsuzsanna, intézményvezető helyettes tájékoztatta lapunkat a „gyerekhét” keretében szervezett foglalkozásokról. A programsorozat a gyereknapot követő héten, május 28-ától zajlott. Hétfőn a Zajongó együttes adott interaktív koncertet, amit a gyermekek nagyon élveztek, az éneklésbe, táncba szinte mindenki bekapcsolódott. A hét első napjának része volt még egy sportdélelőtt, ahova a szülőket is szívesen várták. Lehetőség volt akadálypályát, zsákba ugrást és egyéb mozgásos tevékenységeket kipróbálni. Nagy sikert aratott a városnézés, melyet a Dotto vonaton utazva tehettek meg. Szerdán ismét egy interaktív zenés műsor következett, a Palinta Társulat jóvoltából.

A kép forrása: Tapolcai Kertvárosi Óvoda

A kicsik nagy örömére a szigligeti Várkávézó felajánlásából hideg nyalánkság érkezett, fagyit kaptak ajándékba. A meglepetések sora ezzel még nem ért véget, ugyanis birtokba vehették a kinti játékokat, amelyekhez az intézmény egy nyereményjáték során jutott hozzá. A csütörtök a barkácsolásról szólt. Az óvoda programjában szerepel a környezettudatos nevelés előtérbe helyezése, e célt szolgálta a környezetvédelmi nap is. Ezen alkalommal a gyermekek zöld ruhába bújtak, valamint olyan tevékenységekben vehettek részt, mint a növényismeret vagy a szelektív hulladékgyűjtés. Pénteken családi napot tartottak, ahol közösen sütöttek-főztek a szülőkkel. Szinte hagyománynak mondható, hogy az udvaron ilyenkor szoktak virágokat ültetni, erre ez évben is sort kerítettek. Idén az oviban igyekeznek a zenei nevelésre is nagy hangsúlyt fektetni, amelynek részeként hangszerkiállítást nyitottak az egyik teremben. A hangszerek egy része az óvodában, más része pedig szülői segítséggel készült, illetve a zeneiskolából is érkezett néhány.

A programokat próbálták úgy összeállítani, hogy azok tartalmasak, változatosak legyenek. Minden évben cél a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, együttműködés, ami az elmondottakat hallva, valamint a képeket látva úgy tűnik, sikerült is.

 

A kép forrása: Tapolcai Kertvárosi Óvoda

A pedagógusokat köszöntötték

Idén is a Tamási Áron Művelődési Központ adott helyet a pedagógusnapi ünnepségnek, melyen díszdiplomákat adtak át, a nyugdíjba vonulók áldozatos munkájáért mondtak hálát, és a pályakezdőket üdvözölték.

A rendezvény egy rövid videóbejátszással kezdődött, amelyen a Város Napján kitüntetett pedagógusokat láthattuk. Ezt követően Dobó Zoltán polgármester tartott ünnepi beszédet. Köszöntőjében kitért arra, milyen változásokon ment keresztül a pedagógusszakma az elmúlt években, évtizedekben, régen az oktatási rendszer poroszosabb jellegű volt, „aztán elmaradt az egyenruha és szépen lassan a szabadság helyét átvette a szabadosság”. Úgy véli, az egyik legnagyobb intelligenciát igénylő szakma a tanároké, hiszen „alkalmazkodni kell a másfél éves gyermekhez, alkalmazkodni kell a negyvenöt éves munkakeresőhöz, akit át kell képezni, és minden esetben a társadalom csak a sikert tudja elfogadni”. Ezért az alkalmazkodásért, előrelátásért, együttérzésért, türelemért, szakmai tudásért és szeretetért mondott köszönetet a polgármester. 38 olyan embert köszöntöttek, akik hivatásként élték meg mindazt, amit a társadalom jelentős része csupán munkának lát. A köszöntőbeszéd után a díszdiplomákat adták át. Arany emlékdiplomát kapott Baranyai Zoltánné, Gimesi Tamásné, Varga Bertalanné, gyémántdiplomát Reindl Erzsébet (aki sajnos nem tudott eljönni), Kustos Lászlóné, Takács Imre (helyette a lánya vette át), és vas emlékdiplomával tüntették ki Jávor Antalnét.

A tapolcai óvodákból nyugdíjba vonuló óvodapedagógusokat, dolgozókat is köszöntötték: Hajnádyné Zubi Katalin és Hartáné Varga Lilla óvodapedagógusokat, – akik pedagógus szolgálati emlékérmet is kaptak-,  Barbalics Éva dajkát és Bertalan Jánosné óvodatitkárt. A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumtól köszönt el dr. Vargáné Fehér Györgyi és Virágné Vasvári Zsuzsanna pedagógus és Szabó Istvánné portás, valamint Pemné Puskás Edit takarító (nem tudott részt venni az ünnepségen). A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola nyugdíjba vonuló dolgozója Gyönge Jenőné (Hilda) technikai dolgozó. A Szász Márton Általános Iskolától búcsúzott Stolár Mihály. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusai, dolgozói közül elköszönt a katedrától Dr. Bakné Vollmuth Noémi tanító, Deli Lászlóné tanár, D. Fekete József tanító- őket Szabó Lajos Konrád , a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesítette.  Elbúcsúzott továbbá Rétai Éva titkárnő, Szokoli Istvánné technikai dolgozó, Fodor Attiláné tanár és Jankovicsné Bokor Marianna tanárnő.

A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyugdíjba vonulója Mózner Miklós tanár. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményéből vonul nyugdíjba Détári Éva. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Keszler József részére. A pályakezdő pedagógusokat is köszöntötték: Pressing Dániel matematika – informatika szakos pedagógust, Felker Eszter magyar és történelem szakos tanárt, Kálmán Judit tanítót , Antalics Fanni fejlesztőpedagógust,  Szi-Péter Zsófia, Lukács Bernadett, Kondor Lilla és Czékó Ilona óvodapedagógusokat, valamint Czilli Regina pedagógust. A Társszervező településekről nyugdíjba vonulókról sem feledkeztek meg: Lesencetomaj Sipos Győzőné óvodapedagógust, Nemesgulács Gerencsérné Budai Zsuzsanna óvónő, intézményvezetőt, Monostorapáti Sztrik Emilné, óvónő, intézményvezetőt búcsúztatta.

Az est folyamán harmonikamuzsikával kedveskedtek a szervezők, Sajcz Gábor játszott hangszerén. A műsor zárásaként az aulában pohárköszöntőt mondott Marton József, a humán bizottság elnöke.

A képgaléria ide kattintva érhető el.

A Bárdos iskola kulturális bemutatója

Május utolsó napján a bárdosos diákok is megmutatták, mi mindent tanultak a tanévben pedagógusaik segítségével.

A műsor kezdetén Bajner Imre igazgató köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, az iskola tanárai törekednek arra, hogy ne csupán a tantárgyi tudást adják át a gyermekeknek az oktató-nevelő munka során. Megtudtuk azt is, a tagintézménynek töretlen a népszerűsége, amit az idei felvételi is alátámasztott, hiszen sokan választották leendő iskolájuknak a Bárdost. Az iskola valamennyi évfolyamon ének-zene szakosított tantervvel rendelkezik, ebből kifolyólag számos versenyen vesznek részt és érnek el szép eredményt, jó minősítést. A műsor a  Kicsinyek kórusának előadásával kezdődött, akik énekükkel elkápráztatták a közönséget. Őket a Bárdos Lajos Gyermekkar követte, akiken látszott, hogy összehangolt munkájuk rengeteg gyakorlás eredménye. Közreműködtek a Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és diákjai. Ezután Bajner Imre intézményvezető és Gál Attila intézményvezető helyettes mondtak köszönetet azoknak a szülőknek, akiknek a segítségére mindig számíthattak a tanév során. A városi szavalóversenyen szépen szerepelt az iskola, több tanulónak is sikerült az első három helyezett közé kerülni, díjazott előadásaikat ismét bemutatták. Kitűnő minősítésben részesültek az intézmény diákjai a vonyarcvashegyi drámafesztiválon és az Éneklő Ifjúság hangversenyén egyaránt.

Mosolyt csalt az arcokra a negyedikes német csoport játékos szókincsfejlesztő produkciója, de elkápráztatta a közönséget a cselló-, hegedűjáték és a csengettyűzés is. A táncok sem voltak kevésbé népszerűek, többektől láthattunk főként magyar néptáncot, de polka is színesítette a palettát.

A képgaléria ide kattintva érhető el

Kiállítás a Szín-Vonal művészeti iskola tanulónak munkáiból

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tapolcai járásban tanuló diákjainak munkáiból nyílt kiállítás a Tamási Áron Művelődési Központban kedden.  

A megnyitóra érkezett gyermekeket, szülőket, pedagógusokat, a gyermekek munkáira kíváncsi közönséget Baranyai Zoltánné köszöntötte.

A Szín-Vonal iskola igazgatója szerint, a kiállítás jól tükrözi, hogy mennyi érték van a gyerekekben. – Az itt látható alkotások 7-14 éves korú diákok munkái, de még nekünk felnőtteknek is meglepő az a tehetség és jól látható képzőművészeti ismeret, technikai tudás,  amiről árulkodnak- hangsúlyozta a művészeti iskola vezetője, majd a kiállítás legszebb munkáit elemezve, szakmai  szempontból is bemutatta azokat a  közönségnek.

Elhangzott, a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti iskolában az elmúlt időszakban néptánc-oktatással is bővült az intézmény kínálata. Néptáncos csoportjuk jelenleg Badacsonytördemicen működik Szabó Csaba oktató irányításával, ám 2018. szeptemberétől a tapolcai Kazinczy általános iskolai tagintézményben is elindulhat a tanítás. A kiállítás alkalmat adott két tehetséges fiatal népi táncos bemutatkozásának is. Varga Gergő arany minősítéses- és Sinkó Szabolcs kiemelt arany minősítéses néptáncosok szép és látványos szóló produkciói nagy tapsot kaptak a jelenlévőktől. /Töreky László/