Oktatás kategória bejegyzései

“Medve-nap” a Kazinczyban

A Kazinczy Ferenc Tagintézmény pedagógusai fontosnak tartják, hogy az iskolába készülő óvodásoknak minél több olyan programot szervezzenek, amelyek elősegítik számukra az iskolakezdést. Idén a farsangi időszak közepére esett az első ilyen alkalom.

Február legelején, egymást követő két napon – az időjósló február 2-i alkalomhoz illeszkedve – a város minden nagycsoportos óvodása részt vehetett a tornateremben megrendezésre kerülő MEDVE-napon. A kicsik magukkal hozhatták kedvenc mackójukat, a tanító nénik is medvejelmezbe bújva köszöntötték őket.

Zenés bemelegítés után kezdődhetett az akadálypályák teljesítése, ahol a gyermekek megmutathatták bátorságukat, ügyességüket. A következő vidám játékokban bebújhattak a medvebarlangokba, ragacsfogót játszhattak.

Vidám hangulatú órákat töltöttünk el együtt. Köszönjük az óvónők és dajkák segítő együttműködését, szervező munkáját!

Megújult iskolai öltözők

Megújultak a  Batsányi általános iskolai tagintézmény öltözői. A 19 milliós, pályázati úton megvalósuló beruházás hatmilliós önrészét és a villanyszerelési munkák költségeinek egészét a város biztosította. Az igényesen  felújított tornatermi  kisegítő helyiségeket ünnepélyesen adták át a mai napon  a projekt résztvevői, önkormányzati képviselők, iskolai vezetők , pedagógusok és  tanulók jelenlétében.

A fejlesztés révén igényes környezetben öltözhetnek át az iskola tanulói és a város sportegyesületének kézilabdásai egyaránt. A szalagot Bajner Imre igazgató, Dobó Zoltán polgármester és KLIK képviseletében Lamperth Tamás  vágta át /fotók:tl/

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázatot, a Tapolca Városi Sportegyesülettel karöltve, annak kézilabda szakosztálya kapcsán sikerült benyújtani , majd megnyerni. Az önkormányzat mindehhez 30%-os önerőt biztosított. A jövőben az iskola tanulói, tanárai és a város kézilabda szakosztálya használja közösen a megújult tornatermi kisegítő helyiségeket. Az átadó ünnepségen Dobó Zoltán polgármester és Bajner Imre igazgató egyaránt méltatta a beruházás jelentőségét.  – Annak ellenére, hogy a város csak marginális szereplőként tud tenni tanintézményeiért, mégis sajátjának érzi azokat. Bízom benne, hogy ez a beruházás is hozzájárul, hogy Tapolca több és egyre jobb sportolót, tapolcai nevelésű játékost adhasson az országnak- fogalmazott Dobó Zoltán.

Bajner Imre igazgató szerint,  az iskola számára azért is fontos a most megvalósult fejlesztés, mert kedvet adhat a gyerekeknek a sportoláshoz. – A mozgásszegény életmódnak ma már sajnálatos módon egészségügyi és azon keresztül gazdasági következményei vannak. Éppen ezért fontos és büszkék lehetünk rá, hogy Tapolcán a mindennapos testnevelés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A most átadott épületrész  esztétikus, tiszta, rendezett környezet,  jókedvet sugároz, igényességre nevel és motiváló a tanulók számára – hangsúlyozta a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója. /tl/

Szívük fölött viselik a szalagot

Két végzős osztály diákjai viselhetik immár a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban eltöltött éveket szimbolizáló szalagot a szombati ünnepség óta.

A Csermák József Rendezvénycsarnokban felsorakozó osztályok tanulói, a pedagógusok, a szülők és a megjelent vendégek, köztük a város vezetői, önkormányzati képviselői a Himnusz elhangzása után először a még maradó osztályok nevében elbúcsúzó Ladányi Bíborka 11. A osztályos tanuló szavait hallották. – Másoknak talán olyan ez a nap, mint a többi, de nektek nem. Életetek talán legemlékezetesebb estéje vár rátok. Rövidesen továbbléptek, s ennek szimbólumaként viselitek ezt a kis szalagot a még hátralévő időben – mondta a 12. évfolyamos társak felé fordulva. Utána a gimnázium igazgatója és a város polgármester szólalt meg. Varga Tiborné úgy fogalmazott, hogy a szalagavató a felnőtté válás kapuja, ám hosszú még az az idő, amíg a tapasztalatok bölcsességgé érnek. – Kétségtelenül hoztatok már fontos döntéseket, például célt választottatok magatoknak, érettségire jelentkeztetek, megfogalmaztátok, mit szeretnétek elérni életetekben. Erre készített fel családotok, iskolátok, tanáraitok, segítőitek. Felnőtté válni nem egyszerű, nehézségek, szép pillanatok kísérik majd utatokat, de ne feledjétek, a siker kulcsa a tisztesség. Embernek lenni, embernek maradni, értéket képviselni. Legyen képességetek igent mondani a jóra, a szépre, teremtsetek értéket, álmodjatok nagy célokat és valósítsátok meg őket – emelte ki az igazgató asszony.
Dobó Zoltán ünnepi beszédében arról szólt, hogy ez a különleges nap nemcsak a diák, a család és a pedagógus ünnepe, hanem egy nagyobb közösségé, a Batsányi Gimnáziumé, vagy akár Tapolcáé is. – Az, hogy milyen lesz egy gyermek, az nem más, mint a felnőtt társadalom világról alkotott képének megtestesülése – utalt a szülők, az idősebb generációk felelősségére. A gyerekektől pedig azt kérte, soha ne feledjék, hogy mit kaptak tanáraiktól, szüleiktől, akiknek köszönhetően eljuthattak eddig.

A folytatásban Varga Tiborné tűzte fel a szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek, majd Herczeg-Vecsei Katalin az “A”, Budai Ildikó pedig a “B” osztály tanulói számára. A látványos, Bán László és Buzás Balázs által betanított két nyitótánc előtt a 12. évfolyam nevében Vajda Rebeka 12. B. osztályos tanuló köszönt el a még maradó diáktársaktól. – Elérkezett ez különleges nap, most mi állunk itt, miattunk öltött mindenki szép ruhát, s jött el ide. Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ami jelzi, hogy közeledik a gimnáziumban töltött idő vége. Ebben a négy évben megkomolyodtunk, gyerekekből majdnem felnőttekké váltunk, s az úton tanáraink, szüleink mindvégig segítettek minket – fogalmazott.
Az idén is Szalai László, az iskola szülői munkaközösségének elnöke nyitotta meg a hagyományos szalagavató bált.

képgaléria ITT

A jövő pékjei, cukrászai vizsgák és nagy döntések előtt

Szalagavató ünnepséget tartott a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája a Tamási Áron Művelődési Központban pénteken. A Diszel városrészben működő iskola, cukrász, pék, sütőipari és gyorspékségi munkás, illetve a Tanképzési Híd 2. osztály végzőseinek ünneplőire került fel a idén a szalag.

Szóvári Adél: “Komoly,  felelőségteljes döntés előtt álltok”

A ceremónia a városi művelődési intézmény színháztermének színpadán zajlott. Az eseményen részt vett Stiglic Edit a Veszprémi Szakképzési Centrum szekképzési referens  munkatársa és Bakos György Tapolca-Diszel önkormányzati képviselője is.   Szóvári Adél igazgató ünnepi beszédében a végzősökre váró feladatokról és az intézményben eltöltött tanulmányi évek jelentőségéről beszélt, szavai elsősorban az idén vizsgázó tanulókhoz szóltak. – Néhány nap múlva el kell döntenetek, hogy továbbtanultok, vagy a sikeres vizsgák után elhelyezkedtek a munka világában. Komoly felelőségteljes döntés előtt álltok tehát, amely a következő időszakban meghatározza életetek alakulását. Az elmúlt két-három év gyorsan eltelt, de nem volt hiábavaló! Mi, az iskola dolgozói igyekeztünk olyan embereket nevelni belőletek, akik számára a tudás, a tisztesség, a munka, a becsület igazi érték. A szigor mögött ezek az értékek és az őszinte segíteni akarás álltak- fogalmazott a tanintézmény vezetője, aki a következő néhány hónap hasznos eltöltésére, kitartó munkára, az elméleti és gyakorlati szakmai tudás további csiszolására kérte a vizsgák előtt álló tanulókat. Idén három osztály tanulói vizsgáznak, illetve búcsúznak az intézménytől.

A szalagokat elsőként Szóvári Adél igazgató tűzte fel az osztályfőnököknek, majd Dr. Májerné Tobak Edit, Busa Andrásné és Vizeli Beáta, a 2/10/b sütőipari és gyorspékségi munkás, illetve 3/11 pék és cukrász tanulók, továbbá a Tanképzési Híd 2. osztály osztályfőnökei a diákok ünneplőire.

Az esemény hátralévő részében kulturális műsorral és az elmúlt évek legszebb pilanatait felidéző kisfilmmel emlékeztek a Gönzyben töltött évekre a végzősök. A szalagavató ünnepség a tanulók báli táncával,  illetve fogadással folytatódott a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában. /tl/

A vizsgák és a nagybetűs élet előtt a “széchenyisek”

A Széchenyi István Baptista Középiskola végzős osztályainak tanulói pénteken, a Csermák József Rendezvénycsarnokban tartották 2019-es szalagavató ünnepségüket.

 

A szülőknek járó hálájukat egy szál virággal és egy meleg öleléssel is  kifejezték a végzősök

Az eseményre érkező városvezetők, városi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, illetve a végzősök szülei,  hozzzátartozói elsőként Bicsérdi Sándor és Szabó Nóra verses és énekes produkcióját hallgathatták meg, majd Szigeti Ildikó tanárnő elevenített fel egy tanulságos történetet az iskolai évekből.

Szollár Gyula igazgató: ” A szalag arra figyelmeztet, hogy jön a nagy megmérettetés”

A szalagfeltűzési ceremónia előtt,  Szollár Gyula igazgató osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében a humán és az erkölcsi értékek mentén vezetett élet elsajátításának jelentőségét hangsúlyozta, hiszen a középiskola éveket követően valami gyökeresen más lét következik a ma még diákéveiket élő fiatalok számára, amely új válaszutakat is kínál majd számukra. – A szalag, az év elkövetkező napjainak minden percében figyelmeztetni fog benneteket, hogy jön a nagy megmérettetés. Mondhatjuk azt, hogy az iskola feladata, hogy felkészítsen benneteket a vizsgára, az életre. De mi is az az élet, hiszen ez szó más és mást jelenthet mindenkinek?! Vajon az, hogy mennyi pénzem van, milyen autóval járok, vagy inkább egy másfajta, igényesebb élet, amelynek alapja a tisztességes megélhetés, a család, a szülők, a nagyszülők, a testvérek megbecsülése, a minél sokszínűbb műveltség megszerzésére való törekvés, a szeretet, a hazaszeretet, a nyitottság és a testi-leki ápoltság. Mi pedagógusok ez utóbbi értékekben hiszünk és ezt javasoljuk nektek is- mondta el szellemi útravalóul a diákoknak a Széchenyi középiskola igazgatója.

Dobó Zoltán: “Nézzetek szüleitek szemébe és köszönjétek meg azt,  amit értetek tettek az elmúlt 18-20 éveben.”

Dobó Zoltán, a város polgármestere is szólt a jelenlévőkhöz, kimelten az idén vizsgázó diákokhoz. – Kérlek beneteket, ne csak a mérhető, hanem a nem mérhető dolgokat is vegyétek számba, amikor visszatekintetek az elmúlt évekre. Nézzetek édesanyátok, édesapátok szemébe és köszönjétek meg az elmúlt 18-20 évet, a türelmet, a kitartást, hogy szerettek bennetek, hogy dolgoztak értetek. És bízom benne, hogy sokan lesznek majd köztetek, akik a külföld csábításának ellenállva itthonmaradnak, osztoznak sorsunkban, építik ezt az országot és húsz év múlva is tapolcaiként lesznek jelen a világban- fogalmazott.

Farkasné Szabadi Ágnes osztályfőnök a 13/g, az  érettségire felkészítő szakközépiskolai  osztály tanulóinak hajtókáira tűzte fel azz ünnepi szalagot.

A szalagfeltűzési ceremónia hagyományos rendje szerint, elsőként a végzős osztályok osztályfőnökeinek kosztümjeire, öltönyeinek hajtókáira tűzte fel az elvégzett iskolai éveket bizonyító színes szalagot az igazgató, majd az osztályfőnökökön volt a sor. Dencsné Lackó Tímea a 12/a (informatika, vendéglátás, idegenforgalom szakgimnázium), Nagy László 11/b (központi fűtés, gázhálózat rendszer szerelő osztály), Hetsey Pál, Szigeti Ildikó 11/c (épület- és szerkezet lakatos vagy cukrász), Horváth Wágner Viktória 11/d (pincér és szakács osztály) és Farkasné Szabadi Ágnes 13/g (érettségire felkészítő szakközépiskola) osztályfőnökei tűztek szalagot és búcsúztak gyakran könnyekkel a szemükben.

A ceremóniát követően Somogyi Dóra búcsúzott a végzősök nevében, majd Frigyik Regina 13. osztályos tanulók ének előadását tapsolhatták meg a résztvevők, később Tóth Péter és Fazekas Ádám zenészek ütőhangszeres kettősét hallgatta meg a közönség. A szalagavató ünnepség hagyományosan a végzősök gyönyörű ruhákban előadott táncaival zárult. /tl/

Karácsonyi koncert a templomban

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola jótékonysági karácsonyi hangversenyének adott otthon a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom advent utolsó hetében.

Vighné Varga Odett igazgató-helyettes köszöntötte a vendégeket, és egyben az intézmény nevében felajánlotta az est folyamán befolyt adományokat a templom orgonájának felújítására. Köszönetet mondott Virágh András Liszt-díjas orgonaművésznek, és Gion Zsuzsanna mezzoszoprán énekművésznek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

Szakács Péter atya köszöntője után csengettyűn szólalt meg Bach 332. számú korálja Bodor Tamásné irányításával, majd a Kicsinyek Kórusának műsora következett Sellyei-Cseh Ágnes karnagy vezényletével. A világi és magyar szerzők kórusművein kívül egyházi népénekek és karácsonyi népdalok is elhangzottak repertoárjukban. Zongorán kísért Takácsné Németh Magdolna. A népdalokat Tóth Teodóra, Zavaczki Alíz, Vajda Noémi, Ambrus Lelle, Orbán Kincső és Németh Boglárka tanulók énekelték. Ezután Bach Magnificat-Et miseri cordia c. művét adta elő Gion Zsuzsanna és Sellyei Gábor tenor, Virágh András orgonajátékával.

A pedagógusok kórusa 7-8. osztályos fiúkkal kiegészítve állt a közönség elé. Mendelssohn, C. Franck művei mellett megszólalt az iskola névadójának Bárdos Lajos, A szép Szűz Mária kórusműve.

A hangverseny utolsó részében a felső tagozatosokból álló Bárdos Lajos Gyermekkar lépett a közönség elé. Király Lajos karnagy vezényletével felcsendült Kodály Zoltán Adventi ének kórusműve és az ismert Ó, jöjj üdvözítő adventi ének Karai József feldolgozásában. A magyar művek mellett angol, francia dallamok is elhangzottak. Orgonán kísért Virágh András. A hangversenyt karácsonyi versek színesítették Kitli Jázmin, Kankó Máté és Hegyesi Liliána előadásában.  A rendezvény végén Bajner Imre igazgató mondta el adventi gondolatait, majd megköszönte a fellépő művészeknek, karnagyoknak, felkészítő pedagógusoknak és a kórusokat zongorán és orgonán kísérő művészek közreműködését. Végül Szakács Péter atya köszönő szavai után közösen énekelték a jelenlévők a Pásztorok, pásztorok, Dicsőség és a Mennyből az angyal karácsonyi énekeket.

“Nyitott tenyérrel kell szeretni”- tanácsolta dr. Pécsi Rita

Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató kamaszkorról szóló előadása sokakat vonzott a Tamási Áron Művelődési Központba a napokban. Az ismeretterjesztő rendezvény népszerű pszichológus előadója a Boldog Özséb Alapítvány meghívására érkezett ismét Tapolcára.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita: A mai fiatalok között gyakori a kapunyitási pánik, nem vonzó számukra a felnőtt lét

Az előadást megelőzően a szervező alapítvány nevében Szabó Csaba megköszönte a város és a Tapolca Kft segítségét, amely biztosította a program létrejöttét. Dr. Pécsi Rita nem első alkalommal járt Tapolcán, előadásait rendre nagy érdeklődés övezte. Legutóbb a kamaszkort érintő nevelési problémákat feszegetett, most a szinte minden szülőt érdeklő, illetve  érintő serdülőkori téma folytatásával állt közönség elé. Az előadások mindegyike élményszámba ment, hiszen könnyen érthetőek, mégis tudományosan megalapozottak voltak, ugyanakkor  keresztényi értelemben értékorientálóak. Az előadó  gyakorlatias példák segítségével segített jobban rálátni az adott probléma, jelenség lényegére, okaira és az ahhoz  történő helyes viszonyulásra.

A közönség megtudhatta, hogy a serdülés három fázison megy keresztül, a sorban az első a “zavartság” megjelenése 9-10 éves korban. A kamaszodó lélek hamarosan, úgy 15-16 éves kor környékén átcsúszik a “felfedezés korszakába”, majd a “meghódítás” hosszú éveken keresztül tartó korszaka következik, amelynek végén megszületik az egyedi én. Ez utóbbi fázis manapság 21-24 éves kor alatt nemigen történik meg. Dr. Pécsi Rita szerint, a kamasznak szüksége van egy “bábára”, egy nálánál szellemileg érettebb személyiségre, amely a köldökzsinórról történő leválás folyamatában támogatja őt. Nem a kioktatásra vevő ilyenkor a fiatal személyiség, hanem – amikor éles helyzeten kívül- egyfajta baráti eszmecsere keretében kaphat útravalókat az élethez. A kamasz számára célszerű egyszerű, de következetes szabályokat felállítani. Közben a lelki éréshez igazítva, fokozatosan növelni kell a kamasz személyes szabadságfokát. A közönség megtudhatta, hogy a serdülőkori lustaság nem lusta személyiséget jelent, hanem az egyfajta élettani lustaság, ahogy a fekete-fehér világnézet és az önzésnek ható énközpontúság is életkori sajátosság. Az előadó szerint érdemes tudatosítanunk benne, hogy te vagy a világon a legjobb! Senki másnak nem ilyen arca, hangszíne, ujjlenyomata , egy petesejt és sok milliónyi spermium találkozásából pont te születtél meg. Nem vagy sorozat, egyetlen vagy. Ugyanekkor a kortárs kapcsolatokból is erős válaszok érkeznek arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. A kortárs közeg mérceként szolgál, a nyájösztön szívó ereje 10 és 30 éves kor között a legerősebb. A serdülő szeretne alkalmazkodni a csoportnyomáshoz, ami kockázatokat hordoz. Ha a gyerek otthon megkapja a feltétel nélküli személyes elfogadottságot, kisebb valószínűséggel keveredik rossz társaságba. Ezeknek ugyanis éppen az lehet a varázsa, hogy úgy fogadják el őt, ahogy van. Elhangzott, eljön az idő, amikor a serdülő a sok feltálalt értékből kimazsolázza a neki tetszőket, megépíti felnőtt személyiségét, egyéni válaszokat ad, felelősséget vállal, kézben tartja saját életét. – A felnőtté válás akkor következik be, ha rátalál a saját erejére, stílusára, arcára. Lehet, hogy ez még harminc évesen sem köszönt ránk, de jusson eszünkbe, hogy ahova érdemes eljutni, oda nem vezet rövidebb út- fogalmazott dr. Pécsi Rita.

Az előadó hangsúlyozta, a mai fiatalok között gyakori a kapunyitási pánik, nem vonzó számukra a felnőtt lét. De edzeni kell őket, „nyitott tenyérrel szeretni”, semmiképpen kagylóként ölelni, inkább kifelé billenteni. “Gondoljunk arra, hogy a sas úgy tanítja röpülni a fiókáját, hogy kilöki a fészekből. Ha a fiókának nem sikerül szárnyra kapnia és zuhanni kezd, nem hagyja elveszni, alárepül, és visszasegíti a fészekbe. De nem azt mondja neki, hogy jó lesz neked itt a mamahotelben, hanem újra megpróbálja röpülésre késztetni.” /tl/

Népszerű idegen nyelvi klubok a Kazinczyban

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a felsős diákok körében az idei tanév szeptemberében indított idegen nyelvi klubok, melyeket a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének idegen nyelvet tanító pedagógusai szerveznek tanítványaik részére. A megyei szinten egyedülálló kezdeményezés azért született, mert mind a normál, mind pedig a magasabb óraszámban angolt vagy németet tanuló gyerekek körében igen nagy érdeklődés mutatkozik az országismereti témák iránt, melyekre a tanórákon viszonylag kevés idő jut, ezért a nyelvtanárok szerettek volna lehetőséget biztosítani az érdeklődő tanulók számára ahhoz, hogy ismereteiket gyarapíthassák, erősítve ezzel a tanulók nyelvtanulás iránti motivációját.

Az első foglalkozás

Az English Club havi rendszerességgel megrendezésre kerülő összejöveteleit az iskola angol szakos tanárai, Czeinerné Krakker Zsuzsanna, Komjáthyné Trunka Ildikó és Markovits Melinda szervezik. Ezeken a tanórán kívüli foglalkozásokon a gyerekek vidám társaságban, jó hangulatban, játékos tevékenységek közben szerezhetnek még több ismeretet az angolszász országok kultúrájáról, szokásairól, hagyományairól, miközben szókincsüket és nyelvtudásukat is tovább fejleszthetik.  Már első alkalommal közel ötven tanuló volt jelen a Nagy-Britannia történetéről, a királyi családról, az etikettről és a teázás hagyományáról szóló interaktív bemutatón, majd ezt követően – angoltanáraik meghívásának eleget téve – közös teázáson vehettek részt a gyerekek. Az English Club októberi, második foglalkozását a korábbinál is nagyobb érdeklődés kísérte. A Halloween jegyében zajló, két órás program tartalmas, változatos és szórakoztató időtöltést biztosított a diákok számára. Ügyességüket és a témában való jártasságukat „szellemes, kísértetiesen jó” feladatokat tartalmazó csapatversenyekben is összemérhették. A tizenegy, egyenként öt főből álló csapat közül a legjobbak jutalomban részesültek. Külön jutalmat kaptak a legötletesebb töklámpással érkezők. Természetesen nem maradhatott el a tánc, illetve a Halloween partik egyik legnépszerűbb játéka, az apple bobbing (almahalászat) sem, a legügyesebb almahalászok szintén jutalmat kaptak.

Októberben a német nyelvi klub keretében a müncheni „Oktoberfest”-hez kapcsolódóan vehettek részt a tanulók egy játékos délutáni rendezvényen. A programot Grünceiszné Józsa Zsuzsanna és Döme Éva tanárnők szervezték. A diákok az általuk készített országismereti bemutatót követően vidám, a témához kapcsolódó játékos feladatok által bővítették ismereteiket München városáról és az ott megrendezett népszerű fesztiválról. A foglalkozás végén bajor specialitásokat kóstolhattak meg: virslit mustárral, bajor zsemlét, bajor snacket, és hozzá habzó üdítőitalt ihattak. A gyerekek örömmel vettek részt a klubdélutánon, aktív részvételükért jutalmul Euro csokiérméket vihettek haza.

A tanulók egyértelműen pozitív visszajelzési megerősítették a szervezőket abban, hogy a gyerekek szabad idejükben igénylik a hasonló jellegű programokat, s bár a résztvevők magas létszáma miatt a tevékenységek szervezése nem kis kihívást jelent, a tanárok lelkesen készülnek a következő klubfoglalkozásokra, és a témaválasztásokkal, változatos tevékenységi formákkal igyekeznek fenntartani diákjaik érdeklődédét.

A tanév előrehaladtával tovább sorakoznak azok az ünnepek, események, hagyományok, amelyeket az idegen nyelvi klubok tüzetesebben megismernek, programjukba felvesznek. Legutoljára a hálaadás napjáról emlékeztek meg az English Club keretében.

Hálaadás

A Mikulás érkezése a fogyatékkal élő fiataloknak is nagy öröm

A Szász Márton Általános Iskola Köztársaság-téri iskolai épületében középsúlyos értelmi fogyatékkal élő fiatalok várták a Mikulás érkezését a napokban.   Az iskola, sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását végző ellátó intézmény.

Az eseményről Vincze Judit gyógypedagógus értesítette lapunkat, aki munkatársaival szervezte és bonyolította le a kis ünnepséget. A Télapó és két “félelmetes” krampusza érkezését idén is nagy izgalom előzte meg, a gyerekek dalokkal, versekkel várták az ősszakállút, aki mindenkinek érdeme szerint, dicsérő, vagy éppen kedvesen  feddő szavak kíséretében osztotta ki az ajándékcsomagokat. /tl/

Bárdos-napok – eredmények

Az elmúlt hét a Bárdos-napok jegyében telt a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményében. A hagyományokat folytatva idén is rendeztek tanulmányi- és sportversenyeket, hirdettek versíró és képzőművészeti pályázatot, makettkészítő versenyt.

A Bárdos-napok záróünnepségét pénteken tartották az iskolában, ahol Almási Dániel 8. z osztályos tanuló, a versíró pályázatra írt versét szavalta el, majd Gál Attila intézményvezető-helyettes köszöntötte a megjelent vendégeinket és értékelte a hét eseményeit. A beszéd után az osztályok képviselői virágot helyeztek el a Bárdos emléktábla előtti vázában, majd kihirdették a versenyek eredményeit.
Népdaléneklési verseny, alsó tagozat:
1. Kovács Lili, Szabó Anna, Szabó Krisztina 3. z (Bárdos – Felk: Sellyei-Cseh Ágnes)
2. Móricz Virág Liza, Horváth Zsófia Judit, Hidasi Eszter 2. o (Nagyboldogasszony – Felk: Molnárné Albert Bernadett)
3. Albrecht Liza, Piller Zsombor, Szollár Eszter 4. b (Kazinczy – Felk: Németh Gabriella)
Különdíj: Hamulecz Csenge, Kovács Kitti, Pintér Zoltán Dániel 3. t (Ramassetter – Felk: Szimeszter Katalin)
Népdaléneklési verseny, felső tagozat:
1. Antal Vivien 8. o (Tatay – Felk: Krisztin N. Lászlóné), Hegedüs László Boldizsár 8. o (Ramassetter – Felk: Bókonné Nyerges Sarolta)
2. Samu Bíborka Márta 6. o
3.Zavaczky Alíz 8. z
Különdíj: Nagy Liliána és Szabo Daisie 6. o, Hoffer Izabella Barbara 5. o (Tatay – Felk: Krisztin N. Lászlóné)
A képzőművészeti pályázat eredményei:
1-2. osztály:
1. Kozma-Bognár Cintia 2.a „Őszi erdő” TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény (Vizeli Csilla)
2. Tóth Amira 1.o. „Kirándulás színei” Keresztury Dezső Ált. Isk. és Szakközépiskola, Nemesgulács (Molnár Annamária)
3. Szabó Vivien 1.z „Őszi Hajnal” TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény (Szijártóné Lovász Gabriella)
3-4. osztály:
1. Forintos Lili 3.o. „A kis ház” Tatay Sándor Ált. isk., Badacsonytomaj
2. Kutasy Lúcia Manuelle 4.o. „Esti fények” Szigligeti Általános Iskola (Császár Lászlóné)
3. Szabó Hanna 3.z „A medve aludni készül” TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény (Virágh Annamária)
Különdíj: Szabó Zselyke 1.o. „Napocska és barátai” SZÍN-VONAL Művészeti Iskola, Monostorapáti (Göllöntné Kiss Annamária)
5-6. osztály:
1. László Lilla 6.z „Szivárvány az űrben” TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény (Bruckner Zsuzsanna)
2. Kovács Kincső 5.z „Tánc-tánc-tánc” TBLÁI Bárdos Székhelyintézmény (Bruckner Zsuzsanna)
3. Pfluger Nóra 6.o. „Virágeső” TBLÁI Batsányi Tagintézmény (Bruckner Zsuzsanna)
7-8. osztály:
1. Idrányi Panna Léna 8.o. „Ébredés” Szigligeti Általános Iskola (Szájer Béla)
2. Mihályfi Viktória 8.o. „Hajnalfény” Lesence Völgye Ált. Isk., Lesencetomaj
3. Németh Kata 8.o. „Táncos a fényben” TBLÁI Batsányi Tagintézmény (Bruckner Zsuzsanna)
Különdíj: Mészáros Márk Péter 6.o. „Alkony” Szigligeti Általános Iskola (Szájer Béla)
Matematika alapműveleti verseny (2. o.):
1. Kondor Balázs (Kazinczy – Görcsi Ilona)
2. Lasancz Gergő (Bárdos – Magyar Ferencné)
3. Egyed Roland (Kazinczy – Görcsi Ilona)
Olvasási verseny (4. o.):
1. Horváth Regina (Kazinczy – Ányosiné Varga Ildikó)
2. Bogdán Imre (Bárdos – dr. Sipos Ferencné)
3. Kovács Júlia (Sümeg – Lovró Krisztina), Szollár Eszter (Kazinczy – Hanczvikkelné Pete Anita)
Angol kiejtési nyelvi verseny (5-6. évf.):
1. Várkonyi Emőke (Tatay – Bíró Eszter), Szigeti Barnabás (Nagyboldogasszony – Zétényi Anna)
2. Kálnoky Milán (Kamler Katalin)
Angol kiejtési nyelvi verseny (7-8. évf.):
1. Illés Hector (Tatay – Bíró Eszter)
2. Sterk-Rajzó Réka (Tatay – Bíró Eszter)
3. Horváth Ádám (Bárdos – Németh-Vigh Erika)
Versíró pályázat:
1. Almási Dániel 8. o. (Bárdos)
2. Török Jázmin 8. o. (Tatay)
3. Bognár-Vida Borbála 8. o. (Bárdos)
Különdíj: Konczek Lina Melodi 4. o. (Batsányi), Lasancz Panna 6. z (Bárdos).

Bárdos-napok záróünnepségén a felsősök kórusa énekelt
Király Lajos vezénylete mellett.

Képgaléria ITT