Gazdaság kategória bejegyzései

Közösségépítő fejlesztések

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdetett 2016-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető, Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok létrehozása a volt, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát. A felhívás kapcsán helyi akciócsoportok alakultak, majd egy felhívás nyomán kulturális, illetve közösségépítő tevékenységekre nyílt lehetőség. A felhívás kapcsán regisztrálhattak a 10 ezer fő feletti lakosú településeken megalakított HACS-ok, majd támogatási kérelmet nyújthattak be egyenként 0,5-1,5 milliárd forint értékben, az adott településen kijelölt akcióterület lakosságszámától függően. Tapolca 500 millióra pályázott, s a többi résztvevővel azonos módon a kért összeg felét kapta meg. Erről 2017. augusztus 1-én jött értesítés az Irányító Hatóságtól.
Tapolcán a CLLD (Helyi közösségvezérelt fejlesztések) közösség 37,5 millió forint pályázati támogatást kapott működésre, a pályázatok kiírására, azok elbírálására. Az önkormányzat is tagja a közösségnek, a munkaszervezetet a Tapolcai Városszépítő Egyesület biztosítja. A szervezet élettartama tulajdonképpen a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklusra korlátozódik, a 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban megvalósuló projektek segítése céljából.
Erről Lévai József alpolgármester tájékoztatta lapunkat, aki az önkormányzatot képviseli a helyi szervezetben. Mint megtudtuk, kezdésként a CLLD működtetésére a felek konzorciumot hoztak létre, amelyben részt vesz az önkormányzati szféra, illetve a vállalkozói – és a civil szféra is.
– Ez jól tükrözi azt, hogy a kezdeményezés közösség vezérelt, amelyet egy együttesen megalkotott és elfogadott dokumentum, a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia is megerősít. Feladatunk, hogy végrehajtsuk, megvalósítsuk azokat a célokat, amelyeket ebben a stratégiában lefektettünk. Négy fő területet határoztunk meg, ezekre írjuk ki majd a pályázatokat, amelyek aztán az Irányító Hatóság elé kerülnek. Épített és szabadtéri közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére mintegy 130 millió forint, Kulturális és hagyományőrző programokra és rendezvényekre 35 millió forint, Ifjúsági, szabadidő-, egészségkultúra, sport- és közösségfejlesztő programok támogatására 25,7 millió forint, valamint Kompetenciafejlesztő, képző- és szemléletformáló programokra, közösségi innovációk és fejlesztések elősegítésére 22,5 millió forint forrás áll majd rendelkezésre – fogalmazott az alpolgármester. Bővebb információt a szervezet két munkatársától, Harangozóné Horváth Katalintól és Puskás Ákostól kaphatnak az érdeklődők akár telefonon a polgármesteri hivatal számán, akár személyesen a városházán, a fogadóóra ideje alatt (heti 3×4 óra). A pályázati felhívások összeállítása jelenleg is folyik. A felhívások megjelenését követően a pályázatok leadása folyamatos lesz, az elbírálás negyedévenkénti ciklusban történik. Azt is megtudtuk, hogy pályázatot csak a jogi személyiséggel rendelkező szerveztek nyújthatnak be, egyebek között önkormányzat, gazdasági társaságok, egyesületek és alapítványok is élhetnek majd a lehetőséggel.
Lévai József külön kiemelte, hogy a közösségi terek fejlesztése körében kifejezett hangsúlyt kap a leromlott állapotú közösségi terek felújítása, a lakosság különböző célcsoportjainak igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében. Hozzátette, a program nagy nyertese Tapolcán mindenképpen a kultúra, a sport, és még bizonyos mértékben a helyi gazdaság is profitál belőle.

Metszették a fákat, tisztították a víznyelőket

Idén újabb négy fővel bővült a létszám, így jelenleg a vezetőkkel együtt tizennyolcan dolgoznak a város önkormányzatának városüzemeltetési munkacsoportjánál. Januárban és februárban is akadt tennivaló a közterületeken, amit a szokatlanul enyhe, sokáig havazásmentes időjárás is segített az elmúlt időszakban. 

 A korábban célként kitűzött elképzeléseknek megfelelően, számos munkát külső vállalkozók, magáncégek bevonása nélkül, önkormányzati alkalmazásban álló munkacsoporttal végez el a tapolcai városüzemeltetés, de a munkák mennyisége és jellege miatt, egyes feladatokat így is külső vállalkozókra kellett bízni.   Amint azt Bakos Gáborné Brigitta városüzemeltetési csoportvezetőtől megtudtuk, jelenleg a Nyárfa, a Zöldfa, a Berzsenyi Dániel utca és Kazinczy tér környékén folynak munkák. A közlekedők és az ingatlanok, épületek védelmében eltávolítják a belógó faágakat, visszametszik a túlságosan nagyra növő fákat, bokrokat. A visszametszés másik előnye, hogy az önkormányzat fűnyíró kistraktora később dolgozni tud az érintett területen, a fák lombkoronája közelében és alatta.

Mint azt megtudtuk, a munkacsoport tagjainak másik, de nagyon fontos feladata, hogy az utcaszegélyeknél, illetve víznyelőknél összegyűlt kavics, sár hordaléktól és zöldhulladéktól megtisztítsák az utcákat és a víznyelőket. Cél, hogy az említett víznyelőkbe később ne mosódjon be a szemét, hiszen a hirtelen lezúduló csapadék okozta felömlések egyik oka, hogy a leszűkült keresztmetszet nem képes elvezetni a nagymennyiségű csapadékot.

A házak környékén összegyűjtött lombhulladékot az NHSZ nem szállítja el, így ennek a feladatnak egy része is az önkormányzati munkásokra hárul. A takarítás érinti az említett területeken lévő járdaszakaszokat is. /Töreky László/

Dr. Nagy Endre lánya viszi tovább a páratlan örökséget

81 éves korában elhunyt a balatonedericsi Afrika Múzeum tulajdonosa, a kiállítóhely alapító Afrika vadász özvegye,  Dr. Nagy Endréné  Beretz Katalin. Helyét Dr. Nagy Endre lánya,  Maria Diana Cardoso tölti be, aki arra törekszik, hogy az örökséget megőrizze, azt a múzeum legjobb hagyományai mentén, az elődök szándéka és tervei alapján működtesse.  

Dr. Nagy Endre egzotikus vadászati és néprajzi gyűjteményének nagy részét 1984-ben hozta haza Magyarországra. Ez a nem mindennapi gyűjtemény 1988 óta, különleges vadasparki élővilággal körülvéve, mint múzeumi látványosság létezik Balatonedericsen.
Halála óta második felesége, Beretz Katalin működtette és bővítette férje terveinek megfelelően az Afrika Múzeumot, ahol minden látogató megismerhet egy csepp Afrikát, megtekintheti az alapító híres magyar vadász trófeáit és relikviáit, az állatkert egzotikus állatvilágát. A 81 éves múzeumvezető hölgyet alig néhány hónappal súlyos betegsége felismerését követően érte halál a tapolcai Deák Jenő Kórházban.  Beretz Katalin 1937. augusztus hatodikán született, a híres Afrika vadász második felesége volt. Férje halála után, 1994-ben  vette át a népszerű balatonedericsi kiállítóhely vezetését, amelynek jellegzetes mai arculatához, fejlődéséhez nagyban hozzájárult.

Az állatkert legidősebb afrikai származású lakója, a 49 éves Tejuhu /fotók: Töreky L. /

Vezetése idején valósult meg a szórakozási lehetőségeket gazdagító mini dzsungel, új istállók, kifutók, gyermekjátékok épültek, létesült egy kilátó és számos, az állatkert életében új állatfajjal is gazdagodott a látványosságok sora.  Érdekesség, hogy az Afrika Múzeum épülete, Beretz Katalin gyermekkori otthona, nagyszülei háza volt. Ugyanakkor az özvegynek szoros volt tapolcai kötődése is. Dr. Nagy Endréné Beretz Katalin, mint a hajdani tapolcai Mojzer család leszármazottja, 2016. márciusában, egy faládában 290 tárgyból, köztük várostörténeti szempontból értékes családi iratokból, korabeli fotókból álló gyűjteményt adományozott Tapolca város könyvtárának, illetve múzeumának.

Dr. Nagy Endréné Beretz Katalin örökül kapott családi ládájának tartalmából igényes család- és várostörténeti kiállítást is rendeztek a Wass Albert Könyvtárban. 

Az elhunyt után maradt űrt a jövőben Dr. Nagy Endre első házasságából született lánya, Maria Diana Cardoso tölti be a 2013-tól, hivatalosan állatkertként is működő múzeum életében. Mint megtudtuk, jelentős tartalmi és külsőségekben megmutatkozó változás nem várható, hiszen az örökös az elmúlt évtizedek hagyományai mentén kívánja működtetni az intézményt, amelyben jelenleg közel száz európai és afrikai állatfaj tekinthető meg igényes és szép környezetben Beretz Katalin életművének köszönhetően. Az elhunyttól a balatonedericsi temetőben vesznek végső búcsút február 10-én, szombaton 12 órakor./Töreky László/

Zökkenőmentes átállást remélnek

Áprilistól kezdik meg a helyi személyszállítást azokkal a hamarosan városi tulajdonba kerülő, használt  Mercedes Citaro autóbuszokkal, amelyek révén a tömegközlekedést saját kezébe veszi Tapolca. A remélt pénzügyi megtakarítást egyelőre csak kalkulálni lehet,  óvatos becslések szerint, az akár a tízmillió forintot is elérheti egy-egy gazdálkodási évben. Az utazóközönség a jegyek és bérletek vásárlásával kapcsolatban tapasztalhat még változást. 

 Szerződés szerint, tavaly január 1-től  december 31-ig, illetve némileg meghosszabbítva ez év március 31-ig,   az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta, látja el el Tapolca város helyi közlekedését, amely cég a területileg illetékes Somló Volán Zrt. jogutódja.  Az elmúlt év végén eldőlt, az említett üzemeltető által adott mintegy 40 milliós árajánlatot nem fogadja el a városvezetés, helyette használt buszok vásárlásával és üzemeltetésével igyekszik normál mederben tartani a költségeket. Sándor László IPA tisztségviselő és Rig Lajos országgyűlési képviselő németországi kapcsolatai, együttműködése és tárgyalásai révén, Regensburgból hamarosan három darab Mercedes gépjármű érkezik Tapolcára.

Jelenleg Regensburgban teljesítenek napi szolgálatot, ám hamarosan Tapolcára érkeznek a Mercedes Citarok. 

A minőségi, jól karbantartott buszokhoz egyenként hatezer euróért jut hozzá a város. Amint a német üzemeltetőhöz megérkeznek a korábbiakat kiváltó, általuk már megrendelt új buszok, azonnal jöhetnek Tapolcára a friss műszaki vizsgás, zöldkártyával, szükséges engedélyekkel ellátott használt példányok. Üzemeltetésük, mint azt megtudtuk, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. feladata lesz. Gáspár András  ügyvezető igazgató lapunknak elmondta, hogy tizenkét jelentkezőből választottak öt sofőrt a járatokra, akik a szükséges vizsgákkal rendelkeznek és tapolcaiak, vagy közvetlen Tapolca környékiek. – A korszerű,  alacsonypadlós buszok közül kettő,  – jelenlegi terveink szerint – a Pelion Szálloda fölötti garázssor arra alkalmas  önkormányzati nagygarázsaiban kap majd telephelyet, a tartalék harmadikat a kettes fűtőmű Kazinczy téri telepén helyezzük el. A szervizelésre külső vállalkozóval, céggel (felmerült, hogy a Citarokkal már rendelkező, a típust ismerő Volánnal) kötünk szerződést. A bérlet és jegyárak tekintetében nem lesz változás, azonban azok  értékesítési helyeiben igen. Jegyet kizárólag a buszok sofőrjeinél lehet majd váltani, bérleteket viszont cégünk Arany János utcai céginformációs irodájában, illetve a korábbi időszakban megszokott módon, a Tapolca- diszeli és Dobó lakótelepi kispostákon vehet majd az utazóközönség- tájékoztatta lapunkat az ügyvezető igazgató. /Töreky László/

Haditechnikai látogatóközpont Tapolcán

Pár éven belül jó eséllyel nyithatja meg kapuit egy új, s egyben különleges turisztikai látványosság Tapolcán. Haditechnikai látogatóközpont kialakítását tervezi a volt honvédségi területen a hadifesztivál főszervezője, katonai hagyományőrző, vállalkozó, Vitárius György, aki a tervek megvalósításához szükséges három hektárnyi területet a várostól szeretné megvásárolni.

A képen Vitárius György és felesége, Vitáriusné Németh Zsuzsanna az általuk igényelt területen. Nagy terveik vannak

A legutóbbi nyilvános képviselő-testületi ülésen a tárgyalták a kapcsolódó előterjesztést, illetve el is fogadták a vállalkozó vételi ajánlatát. Amint az előterjesztésből kiderült, az ajánlattevő múzeum jellegű látogatóközpontot szeretne kialakítani az ingatlanon, ahol a látogatók haditechnikai eszközöket, fegyverzeti és felszerelési tárgyakat ismerhetnek meg. A múzeum kialakításához az ingatlanon levő épületeket is fejlesztené, mivel azok jelenlegi állapotukban nem alkalmasak egy látogatóközpont funkcióját ellátni. Az ajánlattevő terveit a Balaton közelségére, a város idegenforgalmára, valamint az eddigi tapolcai hadifesztiválok látogatottságára alapozza. Tapolca idegenforgalmának eddig is jelentős eseménye volt a hadifesztivál, így a haditechnikai látogatóközpont a városnak egy újabb népszerű idegenforgalmi helyszínét jelenthetné.
Az ülésen tárgyaltak a tapolcai tanuszodához való ingyenes területátadásról is. Mint elhangzott, a magyar kormány arról döntött, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében Tapolcán állami beruházással tanuszoda létesüljön. A beruházás feltétele, hogy az önkormányzat biztosítsa a megfelelő területet. A két lehetséges helyszínből végül a keleti városrészre esett a beruházó választása. Az önkormányzat ugyan szerette volna a jelenlegi strand közelébe hozni a tanuszodát, azonban az NSK (Nemzeti Sportközpontok) szakemberei mindkettő lehetséges helyszínt megvizsgálták és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyugati oldalon lévő területen (a mostani strandnál) történő létesítés alapozási, területrendezési és bontási munkák olyan jelentős többletköltségekkel járnának, amelynek finanszírozását a beruházó nem tudja biztosítani. Így a keleti városrészben épül meg majd a tanuszoda.
Az ülésen még számos napirendről tárgyaltak, többek között az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveiről, a városüzemeltetési munkacsoport tevékenységéről, a képviselő-testület jövő évi munkatervéről, zárt ülésen pedig helyi kitüntetések adományozásáról döntöttek.

TAO tájékoztatót tartottak

A TAO pályázatok nyújtotta lehetőségekről tartottak tájékoztatót a meghívott vállalkozók, cégek képviselőinek, múlt héten a polgármesteri hivatalban.

 Dobó Zoltán polgármester a tájékoztatón elmondta, csak összefogással léphetnek előre. /Fotó: Májer Edit/

Puskás Ákos a Tapolca VSE elnökhelyettese elmondta, valamennyi társasági adót fizető magyar vállalkozás támogathatja a látványsportágakat, a találkozó célja pedig tájékoztatást nyújtani a lehetőségekről, a bekapcsolódás menetéről. Két helyi sportegyesület, a TVSE, illetve a TIAC VSE áprilisban benyújtott elbírálás alatt lévő, vagy részben elbírált TAO pályázatainak megvalósításához szeretnék a támogatók segítségét kérni. Erre kétféle lehetőség van, egyrészt adott év december 20-ig társasági adókedvezmény-, vagy negyedévente, havonta adófelajánlás, jóváírás rendszerén keresztül. Támogatás nyújtható tárgyi eszköz beruházáshoz, felújításhoz (70% támogatás, 30% önerő), illetve utánpótlás nevelés feladatainak ellátásához (90% támogatás, 10 % önerő). A fent említett két sportegyesület a labdarúgáshoz a kezdetektől fogva, azaz hat éve, a kézilabdához öt, míg a kosárlabdához kapcsolódóan két éve használja ki a TAO nyújtotta lehetőségeket.

Eddig megvalósult többek között a Városi Sport – és Szabadidő Centrum, valamint a Csermák József Rendezvénycsarnok fejlesztése, továbbá a Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének, illetve mindkét tagintézmény tornatermének parketta- és világítás korszerűsítése.

A Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményben első ütemben ízületkímélő Graboplast sport parketta került beépítésre, második ütemben pedig világításkorszerűsítést hajtottak végre a TAO pályázatok nyújtotta lehetőségek révén. Idén júniusban adták át a felújított tornatermet. /Fotó: Májer Edit/

A Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének megújult tornatermét az idei tanév első napján vehették használatba a gyerekek. /Fotó: Májer Edit/

Terveik közt szerepel a rendezvénycsarnokban nyílászárócsere, tetőfelújítás napelemes rendszer elhelyezésével, a szabadidő centrumban épületkorszerűsítés, műfüves pályatelepítés, és játéktér gyepcsere, kettő további kisbusz beszerzése, továbbá a Sport – és Turistaszálló korszerűsítése. Dobó Zoltán polgármester és Rédli Károly TVSE elnök hangsúlyozták, hogy röplabda és vízilabda szakosztállyal bővülne a sportegyesület, utóbbi sportághoz kapcsolódóan felmerülhet fedett medence telepítésének ötlete is a helyi termálstrandon.

A polgármester kiemelte, hogy a beruházások hozta pozitívumokat nem csak a sportegyesületek, hanem a létesítményeket használva, közvetlenül a városlakók is élvezhetik.

A TAO pályázatokhoz kapcsolódóan várják azon cégek támogatását, akik a társasági adójuk felajánlásával hozzájárulnának ahhoz a közös célhoz, hogy a gyermekek jobb körülmények között, jobb feltételekkel tudjanak sportolni, versenyezni, hogy a jövő generációi egészségesebbek legyenek. /Májer Edit/

Mézkostoló a méhészmesterrel

A méz, a mézfogyasztás országos népszerűsítéséért az Országos Méhészeti Egyesület sokat tett az elmúlt években. Legutóbb Tapolca három általános iskolai intézménye csatlakozott ismeretterjesztő programjukhoz.

Pimper László méhészmester, a környék méhészeit tömörítő egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a fiatalok megértség,  a méz mértékletes fogyasztása hozzájárul az egészség megőrzéséhez

A Tapolcai Báros Lajos Általános Iskola Batsányi Tagintézményében harmincöten, a Bárdos székhelyintézményben kétszázan, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskolában mintegy száz diák hallgatta meg az előadásokat, illetve kóstolta meg a finomabbnál-finomabb mézfajtákat, amelyekhez szomjoltóként mézes teát is fogyasztottak a gyerekek. A diákok egy kisfilmet is megtekintettek a méhek életéről, a méz jótékony hatásairól.

A programot a Tapolca és Környéke Méhészek Egyesülete szervezte és a kóstoláshoz szükséges mézet is ők biztosították. A főszervező, Pimper László méhészmester, az egyesület helyi elnöke volt, aki a tanulók számos felmerült kérdését is megválaszolta a rendhagyó tanórákon. /tl/

Adótanácsadók kiváló eredménnyel

November elején vizsgázott le a Ceglédi Szakképzési Centrum kiváló eredményét produkáló, jelentős létszámú csoportja. A tapolcai és környékbeli adótanácsadók minden bizonnyal sok vállalkozás működését segítik majd a jövőben. A képen: (első sor balról) Nagy Barbara oktató, Marton Judit, Mondli Katalin, Vagányi Diána. A második sorban (balról) Bakos Nándor, Hortobágyiné Sabján Anikó, Szalai Bernadett, Györkös Adrienn. A harmadik sorban (balról) Kóródi Péter, Szabóné Korponai Kitti, Kiss Angéla, Puha Edina.

Fogadják a zöldhulladékot

A lakosság 150 kilogramm mennyiségig térítésmentesen adhat le zöld hulladékot az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. által működtetett hulladékgyűjtő udvarban. A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található hulladékudvarban lakcímkártya bemutatásával lehet igénybe venni a szolgáltatást.

Erről Ficsor Elza tájékoztatta lapunkat. Az ügyvezető hozzátette, hogy a beszállított zöld hulladék nem lehet szennyezett és nem tartalmazhat kötegelő anyagot (például drótot), ami az aprítást akadályozná.
Bővebb információ:
www.nhsztapolca.hu/szolgaltatasaink/hulladekgyujto-udvar/

Nagy összegű támogatással segítik az EFI munkáját

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott „Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra, az  EFIT-17-0011 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett Egészségfejlesztési Iroda Tapolca című pályázati projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató 25 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Az Egészségfejlesztési Iroda eddigi működését, illetve a mozgásprogramok megtartását a Társulást fenntartó Önkormányzatok – Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata- támogatta.