Egészségügy kategória bejegyzései

Újabb sikeres projektek Tapolcán

Megnyitották a Lelki Egészségfejlesztési Központot, átadták a Tapolcai Deák Jenő Parkot augusztus másodikán, délután.

Egy projekt keretében a kedvezményezett Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet több mint 39,94 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt megvalósítása előreláthatóan 24 hónapot vesz igénybe.  A projekt kezdési időpontja: 2018. július 01., a projekt tervezett befejezési időpontja: 2020. június 30. A Lelki Egészségfejlesztési Központ Irodát Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg. A polgármester reméli, egy lelki ambulanciaként fog működni ez a központ az ügyelet épületében, mindenki számára jól elérhető helyen, és, hogy bizalommal fordulnak majd segítségért azok, akik szükségét érzik. Úgy gondolja, a város végtelen lehetőséget kínál arra, hogy a lakók egészségüket védeni tudják fizikai értelemben, akár a sportolás által, azonban az egészségbe a testen kívül a lélek is beletartozik, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni. A Központot Magvas Zoltán mentálhigiénés szakember, szakmai vezető mutatta be. Ő arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy három részre fog oszlani a Központ működése, közülük az egyik szerv feladata lesz az információnyújtás, figyelemfelhívás a lelki problémákra. Az irodában elsősorban egyéni tanácsadás fog megvalósulni, pszichoterápiát alkalmaznak, amennyiben az szükséges.

A park ünnepélyes átadását ismételten a polgármester beszéde előzte meg. Tőle megtudtuk, a jelenlegi park területén lévő egykori épületet muszáj volt lebontani műszaki és szerkezeti állapota, kora miatt, ezt találták a legjobb megoldásnak. Reméli, a park egy nyitott tér, egy zöld folt lesz majd a városban, a kórházba érkező betegekre akár olyan hatással lesz, hogy hozzájárul a gyógyulásukhoz. A szalagátvágást a polgármester és Fülöp László kivitelező végezte el. Az eseményt a megnyitott és átadott helyszínek  bejárása zárta le.

Az eseményt a megnyitott és átadott helyszínek bejárása zárta le.
Magvas Zoltán mentálhigiénés szakember és Dobó Zoltán polgármester a megnyitott irodában.

Az egészségügy dolgozóit ünnepelték

Semmelweis Ignác születésének évfordulója az egészségügy és az egészségügyben dolgozók napja, ezt ünnepelték a Tamási Áron Művelődési Központban, július negyedikén.

A rendezvény kezdetén a megjelentek néma főhajtással emlékeztek a közelmúltban elhunyt Dr. Sellyei Ferenc gyermekorvosra. Ezt követően Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató mondott ünnepi beszédet. „Egy napra ünneplőbe öltözünk és megemlékezünk azokról, akik azt a nemes és emberi feladatot vállalták életcéljuk gyanánt, hogy embertársaikon segítsenek, támogassák őket akkor, mikor létük veszélyben van, életük kritikus szakasza érkezett el. Ápolónak és ápolónőnek lenni az egyik legszebb hivatás, de egyben a legnehezebb is.”- fogalmazott a főigazgató asszony. Az egészségügyet érintő, napjainkban jelentkező problémákra is kitért, valamint igyekezett megoldási javaslatokat is kínálni. „Az elmúlt évtizedekben az ápolók mellett az egészségügyben dolgozók társadalmi elismertsége és megbecsülése folyamatosan csökkent, mára már méltatlanul alacsonnyá vált. Gyakori probléma, hogy sokkal több betegért tartozik felelősséggel az ápoló, mint az szakmailag és emberileg elvárható, sajnos időnként ez a minimumra szorítkozó egészségügyi kiszolgálásban nyilvánul meg. A következő többletekkel lehet és kell beavatkozni: munkakörülmények javítása, bérek rendezése, minél több pozitív visszajelzés a betegektől, elfogadás és támogatás a társadalom részéről.” Az ünnepi beszéd után Dr. Deák Jenő emlékérmet adott át Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató, Dobó Zoltán polgármester és Császár László gazdasági igazgató Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó és Dr. Lengyel László részére.

Holczbauerné Dr. Kollát Ildikó Dr. Deák Jenő emlékérmet vehetett át
Dr. Deák Jenő emlékéremben részesült Dr. Lengyel László

Főigazgatói dicsérettel ismerték el Szabados Istvánné, Vizeli Gábor és Seibert Zsolt munkáját. Kitüntetésben részesült még Bati Ildikó, Tátosiné Bóta Andrea, Jánosi Anna, Orbánné Kiss Ibolya, Kocsis Lajosné, Kleinné Heilig Katalin, Renner Noémi, Szőke Tiborné, Bús Lászlóné, Vajai Józsefné és Benedek Zsolt. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elismerő Oklevelét vehette át Bolláné Kovács Orsolya. MESZK kitüntetést kapott Merse Lajosné, Tankina Marianna, Máté Sándorné és Dégi Mónika. Elhangzott továbbá, hogy a MESZK Tapolca- Sümeg Helyi Szervezet elnökének felterjesztésére 2018. szeptember 6-tól szeptember 8-ig a Siófokon megrendezésre kerülő MESZK Tudományos Kongresszuson Bolláné Kovács Orsolya vezető asszisztens és Szarka Zsoltné higiénés felügyelő részvételét támogatja. A Semmelweis-napon köszöntötte a szakma a 25, 30, 40 éve az egészségügyben dolgozókat. 25 éves jubileumi jutalomban részesült Barabás Margit, Baranyai Éva, Dézsi Tiborné, Dr. Csuri Mária, Merse Lajosné és Riba Tibor. 30 éves jubileumát ünnepelheti idén Török Csabáné, Dancsné Pál Andrea, Juhász Sándorné, Keller Nándorné és Tompos Csilla. 40 éves szakmai múlttal büszkélkedhet Dr. Dénezs Magdolna, Dr. Farnady László, Fermos Lászlóné, Jánosi Anna, Kádas Gabriella, Krániczné Andrejkó Andrea, Orbánné Kiss Ibolya, Vépi Erzsébet és Szabó György. A mentőállomás dolgozói közül Nagy Károly, Czár István és Takácsi József munkáját ismerték el. Az esemény hivatalos részének végeztével az ünneplők és ünnepeltek az aulába fáradtak, ahol Dobó Zoltán pohárköszöntőjét követően svédasztalos vacsora várta őket.

 

Útépítési közösségek, gyermekorvosi rendelő, kerékpárút  

A közösségi útépítés megnyíló lehetősége, a Tapolca-Szigliget kerékpárút pályázati sikere és nyitott kérdései, valamint egy új gyermekorvosi központ kialakítása, fejlesztése volt a három fő témája Dobó Zoltán hétfői, a polgármesteri hivatalban megtartott sajtótájékoztatójának.

A Barackos lakóparkban élők közlekedési problémáira reflektálva, „útépítési közösségek” létrehozását tette lehetővé egy közelmúltban megszületett tapolcai önkormányzati rendelet. A rendelet szerint az önkormányzat engedélyezi azoknak a közösségeknek az útépítést, amelyek az érintett utcákban élők 75 százalékának támogatásával bírnak és a költségek 80 százalékát magukra vállalják- hangzott el a város polgármesterének sajtótájékoztatóján.

Dobó Zoltán kiemelte, az útépítés költségeit nem vállaló, kisebbségben maradtak számára is kötelezővé tette a rendelet a lakók háromnegyede által vállalt költségrész befizetését, hiszen az ingatlanok értéknövekedése, és az ott élők életminőségének, komfortérzetének pozitív változása ezt anyagi és erkölcsi értelemben is indokolja. – Bízom benne, hogy lesznek olyan közösségek a Barackos lakóparkban élőkön kívül is, akik kedvet kapnak, megszervezik magukat, létrehozzák az útépítési közösséget, majd az önkormányzat ellenőrzése, irányítása, műszaki felügyelete alatt, annak anyagi segítségével létrehozzák a tervezett közműveket.

TOP-os pályázat keretében, mintegy 411 millió forintot nyert Tapolca, Hegymagas, Raposka és Szigliget által alapított konzorcium a Tapolca-Szigliget kerékpárút megvalósítására. A napokban megszületett pályázati siker számos kérdést vet fel és komoly feladatot is jelent a közeljövőben az érintett önkormányzatoknak- hangsúlyozta Dobó Zoltán.  A legnagyobb kérdés az, hogy elég lesz-e a pályázatban elnyert 411 millió forint az építési költségek fedezetére, ha nem, mekkora lesz az-az önrész, amelyet a településeknek vállalniuk kell a cél érdekében. Amit ismerünk, azok a hivatalos állami statisztikák adatai. Eszerint, egy kilométernyi szilárd útburkolattal ellátott kerékpárút bekerülési költsége jelenleg 120-140 millió forint.  Erre és egyéb nyitott kérdésekre együtt keressük a megoldásokat az érintett polgármesterekkel, képviselőkkel. Az első ilyen közös megbeszélésre a napokban kerül sor- tájékozatta a sajtó képviselőit a tapolcai polgármester.

A fotón látható Berzsenyi utcai társasház teljes földszinti terét kihasználva alakítja ki az önkormányzat az új gyermekorvosi központot a közeljövőben  /fotók:tl/

A belvárosi gyermekorvosi rendelő állapota, elavultsága, mérete több éves gond a városban. Most a gyermekorvosokkal, a tapolcai kisgyermekes családokkal, illetve a műszaki kollégákkal egyeztetve úgy döntött az önkormányzat, hogy a Berzsenyi utcába költözteti az intézményt, ahol három helység összevonásával egy gyermekorvosi központot hoznak létre. –  Pályázati lehetőségek hiányában, illetve a korábban elutasított 70 milliós pályázati igény következményeként a teljes beruházást a város önkormányzata vállalja magára. Jelenleg a tervpályázatok eredményét várjuk. Ha minden jól megy, akkor legkésőbb 2019 őszére átadható lesz a megújult gyermekorvosi rendelő, amely a kialakításra vonatkozó összes törvényi előírást képes lesz teljesíteni, jó megközelíthetőséggel, parkolási gondok nélkül működhet majd. Egy korábbi jótékonysági rendezvényen összegyűlt egymillió forintnyi adományt a rendelő műszaki eszközfejlesztésre fordítjuk – tájékoztatott Dobó Zoltán.

Újságírói kérdésre válaszolva a polgármester a gimnázium felújításról is szót ejtett. Elmondta, az előzetes, nem hivatalos árajánlatokat megkapták a lehetséges kivitelezőktől, ezek között van olyan, ami figyelemre méltó, ezért a közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdi a város önkormányzata. Reményeik szerint ősszel eredményt is tudnak hirdetni az ügyben.   /Töreky László/

Elfogadták a drogellenes stratégiát

A KEF (tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) 2018-as munkatervének megfelelően, kedden elfogadták a helyi drogellenes stratégiát.

A várost képviselő Dobó Zoltán polgármester és az ÉN-KÉP-TÉR Alapítványtól Labovszky Tamara a KEF társelnöke, szakmai vezetője 

A tapolcai önkormányzat és az ÉN-KÉP-TÉR Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány munkakapcsolata az elmúlt év őszén kezdődött. A szervezők a 2017. novemberi alakuló ülésen hangsúlyozták, kezdeményezésükkel szeretnék összefogni a város, illetve a kistérség olyan intézményeit, szervezeteit, amelyek a helyi drogproblémák kezelésében aktív szerepet vállalhatnak. A novemberi fórumon megegyeztek abban az ott jelenlévők, hogy hamarosan elkészítenek és elfogadnak egy lokális drogellenes stratégiát. A dokumentum elkészült, azt az érintett tapolcai szervezetek döntéshozói átgondolásra korábban kézhez kapták..  Labovszky Tamara közösségfejlesztő szociális munkás, a KEF szakmai vezetője, társalnöke összefoglalta az elmúlt félév tevékenységét,  ismertette a helyi droghelyzetet, majd a drogellenes stratégiát, amelyet a jelenlévők egyhangúlag támogattak, illetve hozzászólásaikban a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit keresték. A tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetője lapunk érdeklődésre elmondta, Tapolcán elsősorban a felnőtteket érintő túlzott alkoholfogyasztásból eredő problémák és a fiatalok nyíltszíni pszichoaktív kábítószer fogyasztása indokolta a KEF létrejöttét. A megvalósításra váró és már konkretizált programok között az iskolai prevenciós előadások mellett, olyan, részben pályázatokból, részben önkormányzati támogatással finanszírozott  közösségi hely megvalósítása, illetve közösségi programok létrehozása szerepel amely egészséges örömforrást képes biztosítani a fiataloknak.

Deutsch Márta, Magvas Zoltán és Pilter Balázs helyi szociális intézmények munkatársai, illetve vezetői

Az egyeztető fórumon részt vett a Baptista Szeretetszolgálat helyi telephelyének vezetője Deutsch Márta, aki szervezetük témába vágó tevékenységéről beszélt és egy kiállítási anyagot is bemutatott a Drogellenes Világnap alkalmából. Elmondta, hozzájuk a rendőrség látókörébe került alkalmi drogfogyasztók kerülnek, számukra meghatározott számban kötelező egyéni foglalkozásokat biztosítanak. (A programban való részvételért járó igazolás alapján a rendőrség megszünteti az érintettel szemben a büntető eljárást). – Első feladatunk, hogy elfogadtassuk a drogozásért hozzánk kerülő egyénekkel, hogy ne kényszernek éljék meg a nálunk töltött időt, hanem érzékeljék segítő szándékunkat, hiszen szabadidejük tartalmas eltöltésében, problémás családi kapcsolataik javításában, pozitív életcélok meghatározásában lehetünk segítségükre. Kiállításunk két nálunk megforduló fiatalember Horváth Gábor és Samu Árpád szép rajz, illetve fotó alkotásait mutatja be, mint pozitív példát arra, hogy más, örömet okozó, vagy elismerést kiváltó tevékenység felé érdemes terelni a droggal kapcsolatba kerülőket-számolt be a Baptista Szeretetszolgálat munkájáról és tapasztalataikról a helyi vezető. /tl/

Tapolcai gyógyszertárban nyílt meg a 15. Országos Patikanap

A Magyar Gyógyszerész Kamara által másfél évtizede életre hívott Országos Patikanap idei megnyitó ünnepségét a tapolcai Stark Patikában tartották szerda délelőtt.  A szakma kiemelkedő eseményén,  a gyógyszerészek mellett politikusok, szakmai és tudományos szervezetek vezetői, önkormányzati és  kormányzati tisztségviselők is részt vettek. A megnyitót konferencia követte a Tamási Áron Művelődési Központban.  Az idei Patikanap és a hozzá kapcsolódó szakmai előadás témája a légúti megbetegedések megelőzése és kezelése volt, amelyben a patikusok munkájára is számít a hazai egészségügy.

Dr. Stark Borbála és Korózs Lajos 

A rendezvény résztvevőit elsőként az eseménynek helyszínt biztosító Stark Patika vezetője köszöntötte.  Dr. Stark Borbála elmondta, másodgenerációs patikusként, a szakmában eltöltött több évtized alatt számos nehézséggel, problémával kellett szembenézniük, de van, ami mit sem változott ez idő alatt.  –  Az emberek elesettsége, jó szóra vágyása a régi maradt. Hiszem, hogy a beteget meg kell hallgatni, bátorítani, útbaigazítani. Ezek még mindig nagy részben a mi feladataink. Ennek a felénk táplált bizalomnak próbálunk megfelelni kollégáimmal minden nap- fogalmazott a helyi gyógyszerész.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő szerint az utóbbi években átalakult a szakma, s vele a Patikanapok filozófiája is változott. – Korábban a patika inkább a gyógyszerek megvásárlásának helye volt, ma már egy olyan intézmény, ahol a megelőzés fontos szerepet kap, ahol egészségügyi tanácsokat kaphat, ahol kérdéseket tehet fel a betérő. A térség országgyűlési képviselője méltatta azokat a 2010-ben hozott politikai döntéseket, amelyeket a kormányzat a patikaliberalizáció elleni fellépéssel, a kiépült, de akkor még nagy százalékban veszteséges gyógyszertári rendszer megvédésével, a gyógyszerész szakma képviselőivel együttműködve tett.

Dobó Zoltán Tapolca polgármestere elsőként a Stark patika vezetőjéhez szólt, dicsérte a gyógyszertárat, annak dolgozóit, szakmai minőségét. A polgármester szerint egészséget érintő kérdésekben elsődleges információhoz a lakosság a patikustól juthat. – Fontosnak tartom, hogy a gyógyszerész társadalom beágyazottsága a magyar társadalomba olyan legyen, mint amilyen szintre a szakma tudásával és  minőségi szolgáltatásaival felküzdötte magát –hangsúlyozta Dobó Zoltán. Korózs Lajos országgyűlési képviselő, a népjóléti bizottság elnöke arra kérte a szakma képviselőit, hogy pártállástól függetlenül “lobbizzanak együtt” a költségvetési számok alakításáért úgy, hogy az a társadalom többségének megelégedésére szolgáljon. A bizottsági elnök arra is kérte a gyógyszerészeket, hogy segítsék az új, innovatív gyógyszerek befogadásának gyorsítását, elsősorban a szív- és érrendszeri, továbbá a daganatos betegségek érintettjeinek érdekében. Dr. Kovács Gábor a Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke szakterületének nevében köszöntötte a patikusokat és örömének adott hangot, hogy az idei Patikanap a tüdőgyógyászat területét választotta az orvos-gyógyszerész együttműködés erősítésére. Elhangzott, Magyarországon több mint egymillió ember szenved a betegség valamilyen formájától és van félmilliónyi ember, akinek enyhe stádiumú betegsége nincs még feltárva, amiért közösen kell tenni a jövőben. – Mit tehetünk közösen? Minden lényeges gyógyszert, akár támogatások útján is hozzáférhetővé kell tennünk a népesség számára. A betegeket fel kell világosítanunk a gyógyszerek meglétéről, használatuk fontosságáról, tehát fontos információkat kell eljuttatnunk számukra. Ugyanakkor a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, meg kell értetnünk az emberekkel, hogy a dohányzás káros szokása minden orvosi, gyógyszeripari erőfeszítést keresztül húz, nem biztosítható miatta a gyógyszerek hatékonysága. Ez mindannyiunk közös felelőssége- hangsúlyozta Dr. Kovács Gábor. Horváth-Hutás Tamás régióvezető tiszti főgyógyszerész szerint a bizalom az egyik legfontosabb dolog a hivatását gyakorló patikus, a segítségre szoruló beteg és az állam között. – A lakosság részéről bizalom szükségeltetik a mesterségbeli tudásban és a patikában kapható matériában. Ezt a bizalmat erősíti a gyógyszerész,  amikor nemes hagyományait mutatja be, amikor megmutatja, mi mindennel állhat szolgálatára a beteg, vagy az egészségét megőrizni kívánó embereknek. És ezt a bizalmat erősíti szabályaival az állam is a tiszti gyógyszerészi szolgálat által. Mi ez mellett szakmai támogató munkát is végzünk, amely ismét csak a kölcsönös bizalomra épül- fejtette ki a főgyógyszerész.

Draskovics Dávid a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke arra mutatott rá, hogy a kiskereskedelmi gyógyszerész  gondozó, döntéshozó, kommunikátor, vezető, menedzser, tanuló és tanár egyszemélyben, amely jól jellemzi a hivatás komplexitását. Az elnök egy nemzetközi tanulmányt idézve a jövő gyógyszertáráról is szólt. – A szakma képviselőinek segítenie kell a pácienseket abban, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki gyógyszertári ottlétükből, céljuk kell, hogy legyen az egészségmegőrzés támogatása, merniük kell kezdeményezni helyi szinten, együtt kell működniük más egészségügyi szakemberekkel a gondozás minden szintjén. A digitális megoldások és felhőalapú algoritmusok alkalmazásával a gyógyszertáraknak tanácsadó, egészségnevelő, egészségmegőrző központokként kell működniük a jövőben, ahol majd gyógyszereket, – igen, nem vényeket-  hanem valódi gyógyszereket lehet nyomtatni.

Prof. Dr. Szökő Éva, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke szerint a Gyógyszerészek Világnapja és a mostani Patikanap egyaránt kiváló fórum arra, hogy a szakma elmondja, a betegség megelőzése érdekében is érdemes betérni a patikákba. – Ez különösen a fiatalok számára fontos információ, hiszen sokan úgy gondolják, hogy a gyógyszertár az a hely, ahova csak az idősek és a betegek járnak. A Patikanaphoz kapcsolódó szakmai program a továbbképzést segíti, egy adott problémára reagálva nyújt egész éves programot- emelte ki.  Dr. Hankó Zoltán, a gyógyszerész kamara elnöke, Nyitrai Zsoltnak, a miniszterelnöki kabinetiroda elnöki megbízottjának és Pozsgay Csillának, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatójának üdvözlő levelét olvasta fel. A kamara részéről pedig  biztosította a jelenlévőket, hogy a szakmai programok egy éves menedzselését idén is komoly orvos szakmai háttérrel fogják megvalósítani.  A megnyitót követően orvos-gyógyszerész találkozó keretében, szakmai konferenciára került sor, “A gyógyszerész szerepe a légúti betegségek megelőzésében és kezelésben”  címmel. Az eseményt a Magyar Gyógyszerész Kamara a szakmai programokat a Magyar Pulmonológiai Társasággal és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal közösen szervezte. /Töreky László/

Kerti mulatság a Szent István utcában

A korábbi évek hagyományaihoz híven, majálist,  pünkösdi kerti mulatságot tartottak a Szent István utcai Idősek Napközi Otthonában a hét közepén. Az eseményre idén is meghívták a Megbecsülés idősotthon néhány lakóját, gondozóját. 

Ma már nem állítunk májusfát, de a bográcsolás, az élő zene, a tánc, a közös eszem-iszom megmaradt a korábbi évek rendezvényeinek eszköztárából- tájékoztatta lapunkat Adorjánné Szabó Ágota a tapolcai szociális alapellátáshoz tartozó,  időskorúak nappali ellátásáért felelős intézmény vezetője.

A jó idő, az árnyas, virágos, szépen gondozott belső udvar remek helyszínt biztosított a mulatsághoz. Amíg szabad tűzön készült a pörkölt, Domján Tamás örökzöld slágerekkel szórakoztatta a résztvevőket, akiket a gondozók  táncra, közös éneklésre is könnyedén rá tudtak venni.

A jelenlévők megválasztották maguk közül a pünkösdi királyt és királynőt, de egy születésnaposukat is köszöntötték a napfényes, vidám napon.   Mint megtudtuk, az idősek napközije jelenleg 33 főt tud ellátni Tapolcán, akik reggel fél nyolctól egészen délután fél négyig bármikor látogathatják az otthont. A tagok számára étkezési lehetőséget biztosítanak,  a délutáni felolvasások, beszélgetések, különböző közös programok ugyanakkor a magányra nyújtanak gyógyírt, az időskorúak  lelki egészségének megőrzését szolgálják.  /tl/

Egészségnap a Déli Városkapu Parkban

Színes programokkal kísért Sport – és Egészségnapot szerveztek szombaton a Déli Városkapu Parkban.

Sport, egészség, szórakozás a Déli Városkapu Parkban. /Fotó: Májer Edit/

– Tapolca Város Önkormányzata megnyert egy pályázatot, mely a tapolcai szegregátumokban élők felzárkóztatását célozza meg. A projekt az önkormányzat, illetve a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet közös összefogásával valósul meg helyben, legfőbb törekvésünk pedig a hátrányos helyzetűek, valamint a déli városrészben élők segítése. Ennek keretében szerveztük meg mai rendezvényünket is – tájékoztatta lapunkat Majerné Gulácsi Tünde, a Család – és Gyermekjóléti Központ intézményegység- vezetője.

Érdekes játékokkal készültek a gyerekeknek. /Fotó: Májer Edit/

A Tapolca Városi Sportegyesület két szakosztálya is felajánlotta segítségét a program megvalósításához. A Kutyás sport szakosztály több „házi kedvenccel” látogatott ki, akik a felállított ügyességi pályán mutatták meg gazdáikkal mit tudnak. A Thai box szakosztály látványos küzdősport bemutatóval örvendeztette meg az érdeklődőket.

A Tapolca VSE Kutyás sport és Thai box szakosztálya is közreműködött a rendezvény megvalósításában. /Fotók: Májer Edit/

Délután a helyi Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából mozoghattak a résztvevők a szabadtéri tornán. Közös ebéd, foci, és gyógytornász is várta az odalátogatókat. A kézműves foglalkozáson szélforgót és papírsárkányt készíthettek a kreatívabbak, vagy kipróbálhatták a családi ügyességi játékokat.

Szélforgó és papírsárkány készítés a legkisebbekkel. /Fotó: Májer Edit/

Egy egészségügyi szűrővizsgálatok végzésére kialakított autóbusz, legismertebb nevén szűrőbusz szolgáltatásait is igénybe vehették az érdeklődők. Többek között általános állapotfelmérést és testösszetétel – vizsgálatot is végeztek benne.
/Májer Edit/

A gyerekek játék közben mozoghattak. Háttérben a modern eszközökkel felszerelt szűrőbusz, mely népszerű volt a résztvevők körében. /Fotó: Májer Edit/

Defibrillátor került a Bárdos iskolába is

Életmentő eszközt adtak át a Bárdos tagintézmény számára péntek délután.

Ahogy korábbi lapszámunkban olvasható volt, nemrég defibrillátort helyeztek el a Városi Sporttelepen, főként a közelmúltban, sportban történt tragédiák miatt, melynek nagy része megakadályozható lett volna, ha időben megtörténik a szükséges beavatkozás. Akkor célul tűzték ki, hogy a város minél több ilyen készülékkel gazdagodjon. A következőnek a Bárdos iskola adott helyet, ahol Gál Attila igazgató vette át és mondott érte köszönetet. A megvalósítás ismét TAO-támogatással és a város által biztosított önrésszel történt. Az átadáson részt vett Dobó Zoltán polgármester, Rig Lajos országgyűlési képviselő, Takács Gábor, a TIAC VSE elnöke.

Végül Szigetváriné Farkas Anita mentőtiszt szólt a defibrillátor jelentőségéről, rövid „használati utasítást” adott az iskola testnevelő tanárai számára. Hangsúlyozta, bajt nem lehet okozni, viszont gond esetén minél előbb be kell üzemelni. További tanácsok hangzottak el a sportoló gyermekek étkeztetésével kapcsolatban, amelyek közt nagy szerepe van a meccseket, edzéseket megelőző táp- és ásványi anyag bevitelnek, különösen a magnézium és a kálium pótlásának. Az igazgató további tervei közt szerepel, hogy a közeljövőben az iskola tanárai egy rövid képzésen vehessenek részt, amelyen többek közt bemutatásra kerül az eszköz használata és az újraélesztés menetét is gyakorolhatják majd.

Elismerték a munkájukat

Kresz Géza emlékéremmel díjaztak tapolcai mentőtiszteket május 10-én, a budapesti Vígszínházban.

Nagy Károly 40, Szigetvári Csaba 35 éves, az Országos Mentőszolgálat kötelékében példamutatóan ellátott szolgálatáért kapott kitüntetést dr. Csató Gábor főigazgatótól.

Nagy Károly (középen), az egyik kitüntetett tapolcai mentőtiszt. /Forrás: OMSZ/
Szigetvári Csaba (középen) az emlékéremmel, oklevéllel és ajándékba kapott könyvvel. /Forrás: OMSZ/

A díjátadás helyszíne eredetileg az Országház lett volna, azonban mivel az egy másik, hivatalos eseménynek adott otthont, az ünnepség a színház épületében zajlott. 2018. május 10. érdekessége, hogy 70 évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg az Országos Mentőszolgálat, ám a magyar mentés története ennél korábbra nyúlik vissza, mely pont az emlékérem névadójához köthető: 1887-ben Kresz Géza alapította meg a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületet. A Mentők Napja alkalmából minden évben kitüntetéseket adnak át az életmentésben élen járó mentőknek. Idén 125-en vehettek át elismerést. A főigazgató köszönetet mondott az áldozatos munkáért, helytállásért, amelyre már 70 éve számíthat a magyar lakosság, és úgy véli, büszkén tekinthet az egész ország a mentőszolgálatnál dolgozókra-, ahogy Tapolca városa is büszke lehet a kitüntetésben részesült két mentőtisztre.

Konferencia a drog elleni harc jegyében

A kábítószer elleni harc jegyében szervezett konferenciát a tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), az „ÉN-KÉP-TÉR” Szociális és Mentálhigiénés Alapítvánnyal közösen a Tamási Áron Művelődési Központban szombaton.

Dobó Zoltán polgármester, a KEF társelnöke köszöntőjében kiemelte, a mostani rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők kicserélhessék tapasztalataikat a drogproblémával kapcsolatban. A KEF tavaly novemberi létrehozásáról elismerően szólt, s köszönetet mondott az abban közreműködőknek, hiszen, mint kifejtette, a társadalom bizonyos rétegének “ütőerén tartják kezüket”. – Érzik, tudják, hogy mikor és hol kell beavatkozni azoknál az egyéneknél, akik segítése nemcsak humanitárius feladat, hanem bizonyos esetekben kriminalisztikai kérdés is. Nehéz eldönteni ezen a területen, mikor beszélhetünk betegről és mikor bűnözőről, ám remélem, hogy a konferencián megjelent szakemberek választ adnak erre, vagy legalábbis előrébb lépnek e kérdésben. Bízom abban, hogy a résztvevők egymásnak átadott tudása, tapasztalata révén a jövőben könnyebben tudjuk kezelni azokat a helyzeteket, amelyek sajnos ebben a viszonylag élhető és jó helyen lévő kisvárosban is felütötte már a fejét – fogalmazott a polgármester.

A folytatásban Labovszky Tamara KEF társelnök, az Én-Kép-Tér Alapítvány kurátora is köszöntötte a résztvevőket, ami egyben elindította a konferencia szakmai részét. Dávid Ferenc biopolitikai szakértő “A mértékletesség erényétől az addikciókon át a felépülésig” címmel tartott előadást, míg Bihari Balázs szociológus a tapolcai kutatásról adott ismertetőt. Pozsony-Ruzinov polgármestere Dusan Pekár négyfős delegációval érkezett, hogy megosszák saját tapasztalataikat Tapolcával. A konferencián Vitainé Kulman Ibolya a Noszlopi Alkohol-Drogsegély Rehabilitációs Otthon vezetője is bemutatkozott, sőt, előadásában egy felépülőben lévő drogos személy is megszólalt. A rendezvényt Magvas Zoltán, az Én-Tér-Kép Alapítvány kuratóriumi elnöke zárta.