Böjti napok

passsanyiPass Sándor – A nagyböjt első napja, hamvazószerda, de böjtfogadó szerda néven is ismert.
Egyházi ünnep, a múlt évi virágvasárnapi szentelt barka elégetett hamuját a szentmise elején a pap megszenteli, a végén pedig ezzel történik a hamvazkodás. A hamu a bűnbánat szimbóluma, ezért eleinte a bűnbánó bűnösök szórták magukra, később vált általánossá, ma már minden hívő ember hamvazkodik.
Hamvazószerdai liturgia hazai jellegzetességnek számít.
Ehhez a naphoz egy-két szokás, néphit is tartozik: a hamvazkodásban résztvevők összedörzsölték a homlokukat az otthon maradottakkal, úgy tartották, hogy aki hamvazkodik, azt elkerüli a fejfájás, egypár településen ezen a napon nem raktak tüzet.
Az első böjti hét a csonkahét, ennek a csütörtökje a torkos, vagy zabáló csütörtök. Ezen a napon megették a farsangi maradékokat, hogy kárba ne vesszen, de adtak a szegényeknek is.
A nagyböjt első péntekjének zsolozsmája: Krisztus Urunk töviskoronája / a zsolozsma szó szolgálatot jelent, szentmisén kívüli istentisztelet, ami a papok számára kötelező, a híveknek ajánlott volt, és rendszeres imádságban nyilvánult meg/
A második péntek: Krisztus Urunk lándzsája, és szögei.
A harmadik: Krisztus Urunk szent leple.
A negyedik: Krisztus Urunk szentséges sebei.
Az ötödik: a Szűzanya hét fájdalmának napja, ismertebb nevén: fájdalmaspéntek.
A hatodik pedig a nagypéntek.
A böjti vasárnapokat is mind elnevezték.
Az első: a csonkavasárnap, evangéliuma: Jézus megkísértése.
A második: a böjt másod vasárnap, evangéliuma: Urunk színe változása.
A harmadik: a böjt harmad vasárnap, a szemek vasárnapja.
A negyedik: a böjtközép vasárnap.
Az ötödik: a fekete vasárnap, a templomokban böjti lepellel letakarták a feszületet, és az oltárképet.
A hatodik: a virágvasárnap, ezt követi a nagyhét.
Hétfő, kedd, és szerda nem ünnepnap.
Nagycsütörtök Jézus szenvedésének a kezdete.
Nagypéntek Jézus kínszenvedésének, és kereszthalának a napja. /Passio/
Nagyszombat a gyász, és fájdalom napja.
Húsvét vasárnap a feltámadás boldog ünnepe.

(Forrás: Bálint Sándor – Ünnepi kalendárium)