Beszámolt az elnök a tavalyi évről

Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot.

Molnár Attila elnök beszámolójából kiderült, hogy az önkormányzat a 2017. évi bevételeit és kiadásait maradéktalanul teljesítette. A tavalyi működési kiadásuk 904 ezer forint volt. A dologi kiadások előirányzatán keletkezett felhasználás 249 ezer forint volt. Az önkormányzat költségvetési bevétele 913 ezer forint, előző évi pénzmaradványa 128 ezer forint volt, amely biztosította a kiadások forrását. A nemzetiségi önkormányzat bevételei között 782 ezer forint működési-, és 80 ezer forint feladatalapú támogatás szerepel, valamint 50 ezer forint támogatás Tapolca polgármesterétől a polgármesteri keretből. – A 2017. évi gazdálkodás során az önkormányzatnak 136 ezer 896 forint költségvetési maradványa keletkezett, amelyet dologi kiadásokra használhatunk fel. Az ön-kormányzat vagyonmérlegének főösszege 137 ezer forint, ez a pénzkészletet és egyéb eszközoldali elszámolást tartalmazza – fogalmazott beszámolójában Molnár Attila elnök.