Barsi Balázs volt a templomosok szabadegyetemének vendége

A keresztény hitélet elmélyítését célozta Dr. Barsi Balázs ferences szerzetes atya előadása a Templomos Lovagrend által szervezett harmadik szabadegyetemi előadáson, a rend tapolcai  zarándokházában csütörtökön.

Várszegi Csaba  (balról) köszöntötte  a Dr. Barsi Balázs előadására kíváncsi közönséget /fotók: Töreky László/ 

A több mint félszáz fős hallgatóságot Várszegi Csaba a Templomos Lovagrend magyarországi preceptora köszöntötte, aki elmondta, szabadegyetemi előadásuk újabb epizódjával folytatják azt a missziót, amelynek célja a hit megőrzése és  elmélyítése.  – A cél érdekében hiteles előadókat látunk vendégül, akikkel érdekes és fontos témákat feszegetünk. Ugyanakkor továbbra is várjuk a helyi hívők javaslatait arra vonatkozóan, hogy előadássorozatunk a jövőben milyen témákat érintsen, hogy ki az az előadó, akit szívesen látna, hallana a közösség Tapolcán- hangsúlyozta lovagrend képviselője, majd átadta a szót az előadónak.

Dr. Barsi Balázs, a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom igazgatója nagy népszerűségnek örvend a katolikus hívek körében. Az atya gondolatai, filozófiai eszmefuttatásai nem pusztán szellemi élményt jelentenek a hallgató számára, de valóban képesek a hívek Istenhez fűződő kapcsolatát a gondolkodás és a bölcselet segítségével szorosabbra fonni, vagy éppen lefejteni arról a tévhiteket, a keresztény tanoktól idegen elképzeléseket. A tapolcai szabadegyetemi előadás minden pillanatát nagy érdeklődés kísérte a közönség részéről. Barsi Balázs többek között rávilágított a személyes Istenkapcsolat, az Istennel történő párbeszéd fontosságára, lényegére, de más világvallások Istenről alkotott elképzeléseit is kritikai górcső alá vette.  Az előadó a modern kor úgynevezett természettudományos világképéről is szót ejtett, rámutatott annak ellentmondásaira és megfogalmazta kritikáját számos egyéb népszerű  világnézet, vallási elképzelés állításaival szemben is. /Töreky László/