Az Egészségfejlesztési Irodák jelene és jövője

A magyar egészségügyi állapotra vonatkozó adatok jelentősen elmaradnak az Európai Uniós átlagtól. A legnagyobb egészségkockázatot képviselő, egészségmagatartás tekintetében is az EU középmezőnyében vagyunk. Az egészségügyi állapotra az egészségtelen életmód és a szociokulturális, társadalmi tényezők együttesen hatnak. Az Egészségfejlesztési Irodák (EFI) ezekre nyújt valamiféle megoldást. 2013 és 2014- ben összesen 61EFI jött létre. Céljuk a korai és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása illetve a lakosság egészségtudatosságának növelése. Ezeket helyi sajátosságokhoz illeszkedő, a lakosság számára könnyen elérhető egészségfejlesztési programok megvalósításával érik el. Eredményeik 2014 év végéig: 129 814 fő vett részt állapotfelmérésen és kockázatbecslésen, a Diabetes kockázattal kiszűrtek száma: 14868 fő, a kardiovaszkuláris kockázattal kiszűrtek száma pedig: 7659 fő. A közösségi programokon 25321 fő betegklubban, 51816 fő testmozgás- és 10765 fő lelki-egészséggel kapcsolatos programban vett részt. A közösségi programok előnye és erőssége, hogy rendszeres lehetőséget biztosít. A nem számszerűsíthető, élménytapasztalatok az elmúlt két évből: az EFI-k beágyazottsága egyre jobb, magasabb a lakossági igény, jól fel tudják mérni a helyi igényeket és az ehhez illeszthető program típusokat, egyre szélesebb a partnerhálózat. Fontosak még az egyéb szakmai programokhoz, országos kampányokhoz való csatlakozás hálózatosodási hatásai. Jelentős különbségek vannak az Egészségfejlesztési Irodák között, ezt részben magyarázza a projekt lét, hogy más-más fókuszú irodák jöttek létre. Azonban egy egységes alapot kell teremteni, hogy mik azok az minimáltevékenységek, amelyeket minden irodának el kell végeznie. Ehhez a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, az EFI-k koordinálásáért felelős szervezet segítséget nyújt szakmai anyagok kidolgozásában. A hálózat fejlesztésének, erősítésének lehetőségei, jövőképe: egységes alap tevékenységi kör meghatározása, erősíteni az együttműködést az alapellátással, mely az állapotfelmérés és kockázatbecslés területén történő feladatmegosztással lehetséges. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közösségi programokon való részvételre. Célcsoport kiterjesztése a 18 éven aluli lakosság számára is, melyet iskolai egészségfejlesztési programok megvalósításával lehet elérni. Munkahelyi programok kezdeményezése és megvalósítása. Az Emberi Erőforrás Operatív Program 2014-2020 – as Uniós költségvetési időszakban kiírandó pályázatok körét jelenti, ennek az alapdokumentumát az Európai Bizottság 2015. márciusában elfogadta, melyben megjelölték az EFI hálózat bővítésének fontosságát. A meglévő irodák Lelki – Egészség Központ funkcióval való bővítése is a tervek között szerepel.

emblema_fejlec