A szabadságharc nagyjai előtt tisztelgett Tapolca

Emlékhelyek koszorúzásával, fáklyás felvonulással, ünnepi műsorral emlékezett Tapolca városa az 1848-49-es forradalom és szabadságharc napjaira, hőseire a forradalom kitörésének 171. évfordulóján.

Pass Sándor és Buzás Gyula képviselők a Kossuth domborműnél koszorúznak
A Batsányi Táncegyüttes műsora a Fő téren.

Az események a Kossuth dombormű, majd a Petőfi szobor megkoszorúzásával kezdődtek, mindkét helyszínen Buzás Gyula, Pass Sándor képviselők és Podányi Tibor, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Tapolca és Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület tagja helyezte el a megemlékezés virágait.

A Miltényi sírnál  Dr. Németh Mária Anita jegyző, Dobó Zoltán polgármester és Lévai József alpolgárrmester helyezett el koszorút Tapolca város önkormányzata nevében

110 éve hunyt el Miltényi József huszárkapitány, sírjánál az idei ünnepen is városvezetők, képviselők, hagyományőrzők, továbbá helyi politikai és civil szervezetek tisztségviselői rótták le kegyeletüket, illetve helyeztek el koszorút.  Köztük Tapolca város önkormányzatának képviselői, Rig Lajos országgyűlési képviselő, a V.M. Kormányhivatal Tapolca Járási Hivatala, a Radetzky huszáregyesület hagyományőrzői, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület, a Tapolcai Repülő Egyesület, továbbá a DK, a Fidelitas, a Fidesz és az MSZP helyi tagjai, tisztségviselői.

Puska és ágyútűz a Gyulaffy bandérium vitézeitől a Pantheon falnál zajló koszorúzási szertartást követően.

A koszorúzás a legfontosabb helyi szervezetek részvételével később a tóparti pantheon falnál folytatódott, ahol a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szép játéka, majd a Gyulaffy László Hagyományőrző Bandérium puska és ágyútüze törte meg a hely csendjét. Az alsó tópart mellől indult a látványos, esti fáklyás felvonulás is az ifjúsági  fúvósokkal, a Gyulaffy bandériummal, a Radeczky huszárokkal, Salföldi kopjásokkal és a Tapolcai Lovasklub tagjaival a menet élén.

Sok tapolcai vett részt az esti fáklyás felvonuláson

A felvonulás az ünnepi műsornak helyet biztosító Tamási Áron Művelődési Központnál ért véget, ahol a Kazinczy általános iskolai tagintézmény fiataljainak kulturális műsorát megelőzően, Dobó Zoltán mondott ünnepi beszédet.

A polgármester a közösségért vívott harc és hősi kiállás fontosságát hangsúlyozta az egyéni érdekek felett, amely a ma emberének is példaként kell, hogy szolgáljon. – A mai napon emlékezzünk azokra a hősökre, katonákra, magyarokra, akik mertek odaállni az igazuk mellé és el tudták dönteni, hogy egyéni érdekeik, vagy a közösség érdeke a fontosabb, ők, vagy a haza – hangsúlyozta. Dobó Zoltán az 1849. április 4-én zajlott tápióbicskei ütközet egyik különleges epizódját elevenítette fel a mondanivaló erősítésére. – Tápióbicskén zajlott Hermann Riedesel őrnagy és Színi Sebő Alajos alezredes között egy, a csatát megelőző személyes párviadal. Sebővel volt az igazság, vele volt a hite és magyarság iránti elkötelezettsége, legyőzte az egyébként kitűnő bajvívó osztrákot. A magyar katonák pedig a hősi kiálláson felbuzdulva, eredeményesen visszaszorították a jelentős túlerőben lévő császáriakat- hangzott el a polgármesteri beszédben. /tl/