Amit tudni kell a hulladékgazdálkodásról

Hulladékból is megárt a sok! – észrevételek a “Mi lenne, ha fizetnének a szemétért?” címmel 2018.03.02-án megjelent írásra.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft, mint a térségben hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó társaság ügyvezetőjeként örömmel fogadtam, hogy Raposka polgármestere Bolla Albert Úr a település frekventált részein kamerarendszert épített ki. A fejlesztés visszatartó ereje megkérdőjelezhetetlen, belterületen rendkívül jól működik, s ez a módszer más települések számára is megoldást jelenthet. Azonban tudjuk, hogy a települések teljes külterületét nem lehet bekamerázni.
Társaságunk a közszolgáltatás ellátását a Hulladékról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a kormányhatározattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Tervben (OHKT) foglalt előírások alapján, az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer részeként végzi.
A közszolgáltatás végzését kizárólag jogszabályi előírások határozzák meg, ami legkevésbé sem „hozzáállás vagy fogadókészség” kérdése, mint ahogy az illegális hulladéklerakás felszámolásának kérdése sem elsősorban a közszolgáltató feladatköre.

A feladatellátást szabályozó Hulladékról szóló törvény szorgalmazza a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását, míg a nem hasznosítható hulladékok esetében környezetkímélő módon történő ártalmatlanítást ír elő. A törvény célja tehát erősíteni a minél nagyobb mértékű újrahasznosítást. Ennek keretében vezettük be és tettük lehetővé minden ügyfelünk számára a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint a lomtalanítások mellett az elektronikai eszközök begyűjtését is. A törvény alapelvei között szerepel a közelség elve is, vagyis az ártalmatlanítást, vagy ahol szükséges a hasznosítást a gazdaságosság szem előtt tartásával kell végezni, úgy hogy a hulladékok a legrövidebb úton juthassanak el a megfelelő létesítménybe.
A Hulladéktörvényben szereplő másik fontos alapelv a “szennyező fizet” elve azt határozza meg, hogy ki a felelős a keletkezett hulladékokért.
A jogszabály szerint a hulladék termelője, a hulladék birtokosa, vagy a hulladékká váló termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért, és az azzal járó költségek megfizetéséért. Ugyanez a Hulladéktörvény határozza meg közszolgáltatók feladatait, csakúgy, mint a természetes személyek (ingatlan használók) kötelezettségeit is a hulladékok kapcsán. Utóbbiakra vonatkozóan például kötelező a szelektív hulladékot a háztartási hulladéktól külön gyűjteni, és azt a gyűjtési napokon a közszolgáltatónak átadni. Az esetenként keletkező többlet hulladék elszállításra az ingatlan tulajdonosok zsákos szállítást is igénybe vehetnek, mely esetben a zsák tölti be a gyűjtő edény szerepét. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatókra vonatkozó szabályok esetében ki kell emelni, hogy kötelező közfeladatot látunk el. Veszprém megyében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer tagjaként hat társaság, azonos műszaki színvonalon végzi a közszolgáltatói feladatokat, a hulladékgazdálkodási létesítmények pedig közösségi tulajdonban, az önkormányzatok által alkotott társulás tulajdonában vannak.
A szolgáltatási színvonal minden esetben megfelel az OHKT előírásainak, ami alatt értendő a vegyes hulladék szállítása, a szelektív gyűjtés feltételeinek biztosítása, a lomhulladék évenként egyszeri kötelező elszállítása, a zöld-, valamint az elektronikai hulladék gyűjtése is. Társaságunk 2016. szeptember 1-től működtet hulladékudvart a Zalahalápi Hulladékkezelő Központban, mely létesítmény nyitvatartási ideje igazodik az ügyfélszolgálat nyitva tartáshoz, vagyis szerdai napokon 12 órás nyitva tartással állunk az ügyfelek rendelkezésre. A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre, és a térítésmentesség feltételei honlapunkon a Hulladékudvar menüpontban elérhető.
Fontos tudni, hogy az árokparton, és egyéb helyeken elhagyott hulladék összegyűjtése nem tartozik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási körbe, ezek önkormányzati (köztisztaság) feladatkörbe sorolhatóak. Az ilyen elhagyott hulladékok felszámolása kizárólag együttműködés eredményeként szüntethetőek meg. Társaságunk ennek keretében már több önkormányzattal kötött az elhagyott hulladékok elszállítására szerződést, melynek keretében gyűjtő és szállító eszközt biztosít az önkormányzatok részére, majd gondoskodik a hulladékok megfelelő kezelésről, ártalmatlanításáról.

A hulladékok megfelelő gyűjtése, és elhelyezése érdekében az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. több éve folytat személet formáló tevékenységet, melynek keretében több száz érdeklődő részére tudtuk megmutatni a Társaságunk munkáját, valamint a létesítményeket. Az idei évben a megszokott rendezvényeinken kívül két szemléletformáló kampányban is részt veszünk, melyeknek egyik célcsoportját a tapolcai iskolás gyermekek alkotják, míg a másik a program sorozatban a Káli-medence hulladékmentes turizmusát kívánjuk elősegíteni. Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. elkötelezett az oktató-nevelő programok mellett, aminek keretében már kis gyermekkorban el tudjuk ültetni a környezettudatosság csíráját.

A „TeSzedd az önkéntesen a tiszta Magyarországért” rendezvényekben Társaságunk munkatársai ugyanúgy részt vesznek, mint a környékbeli iskolák, egyesületek és erdőgazdaságok önkéntesei. Az így begyűjtött hulladékokat minden esetben regisztrálják és azok a legközelebbi ártalmatlanító központba kerülnek beszállításra. A résztvevő önkéntesek munkáját és elhivatottságát a szervezők minden esetben elismerik és megköszönik, hiszen a szabadidejüket áldozták fel környezetük megtisztításáért.
Tegyünk közösen azért, hogy mimnél kevesebb munkájuk legyen!
Ne felejtsük el, hogy Rajtunk is múlik környezetünk tisztasága!

További információ:
www.nhsztapolca.hu

Ficsor Elza
ügyvezető
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.