A korábbi vezetéssel folytatják tovább a városszépítők

Évértékelő, tisztújító közgyűlést tartott csütörtökön a Tapolcai Városszépítő Egyesület. A szervezet élén nem történt változás, a tagság egyhangúlag a korábbi vezetőség tagjait erősítette meg tisztségeikben.

Balról Süle Zoltán elnökségi tag, jobbról Benács Lajos a régi, új elnök. Egyhangúlag a korábbi vezetésnek szavazott bizalmat az egyesületi tagság

A szavazás eredménye szerint,  Tapolca legrégebbi és legismertebb civil szervezetének elnöki tisztét továbbra is Benács Lajos látja el. Horváth Lászlóné és Varga Károlyné alelnököket is megerősítették korábbi tisztségükben, de Spilák Istvánné titkári és Süle Zoltán elnökségi tagsági megbízatása is változatlan maradt. Az egyesület felügyelő bizottságának élén történt egyedül változás, a búcsúzó Kárpáthy Kázmérné Rózsika tisztségét Dér Ferencné látja el a jövőben, Muth Ferencné és Lakinger Ferencné felügyelőbizottsági tagokkal együttműködésben. A működési szabályzat minimális módosítására is sor került, a korábban fix tagsági díjat a közgyűlés mindenkori döntéséhez kötötték a módosult szabályzat szerint. Benács Lajos elnök a 2018-as évről szóló évértékelő beszámolójából kiderült, a tapolcai városszépítők tartalmas és eredményes évet hagytak maguk mögött,  szoros kapcsolatot ápolva a város önkormányzatával.  Amint elhangzott, az egyesület 2018-ban részt vett a Város és Faluvédők Szövetségének munkájában, ápolta régiós szintű és kistérségi kapcsolatait, továbbá ápolta Batsányi János emlékét, kultuszát is a híres költő nevével fémjelzett rendezvényeken. A városszépítő egyesület az Országos Könyvtári napok rendezvényein, vetélkedőin is aktívan közreműködött. Sikeresen lebonyolították a tavalyi év Virágos Tapolcáért és Tiszta udvar rendes ház versenyeket, amelynek díjait, a korábban már megszokott módon, a város önkormányzatának támogatásával tudták biztosítani. A városszépítőknek köszönhető, hogy elkészült Miltényi huszárkapitány sírjának felújítása is az elmúlt évben, de sok más mellett, értékes helytörténeti kiadványok támogatása és számos helyi érték leltárba vételének kezdeményezése is az egyesület nevéhez kötődött. A városszépítő egyesület fennállásnak 35. évfordulóját is tavaly ünnepelték meg, ahol méltó módon megemlékeztek az alapítóról, emléktáblát avattak Tóth József hajdani alapító elnök tiszteletére. /tl/