Elfogadták a költségvetés végrehajtását

A tapolcai képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a pénteki nyilvános ülésen.

A Tamási Áron Művelődési Központban Dobó Zoltán foglalta össze a leglényegesebb tudnivalókat és ismertette a főbb sarokszámokat. A polgármester elmondta, a város fő feladata 2018-ban is a közszolgáltatások és közfeladatok ellátására irányult. – A korábbi évek feladatellátásához hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások befejezése, újak megvalósítása, az intézményhálózat, a gazdasági társaságok hatékony működtetése, valamint a sport és a kulturális élet támogatása – hangsúlyozta.
Mint elhangzott, az önkormányzat bevételi főösszege bruttó 7 milliárd 738 millió 461 ezer forint, a kiadási főösszege pedig 6 milliárd 785 millió 150 ezer Ft volt. A működési bevételek között szerepel 902 millió forint állami támogatás. A helyi adókból tavaly 1 milliárd 21 millió forint folyt be. Ingatlanértékesítésből a város legjelentősebb bevétele (452 millió Ft) a badacsonytördemici terület (kemping) eladásából származott, ezt a bevételt tartalékként kezelik. Az önkormányzati kiadások egy részét a költségvetési szervek működtetése teszi ki (Közös Hivatal, Óvoda, Könyvtár), melyre 713 millió forintot költöttek 2018-ban. Kiemelt feladat volt a pályázati lehetőségek kutatása, melyek révén több projekt is elindulhatott, illetve megvalósulhatott Tapolcán (szennyvíz-projekt, gimnázium felújítása, turistaszálló fejlesztése).

A testület döntött az 1. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadásáról is, mivel dr. Dorner Mária gyermekorvos nyugállományba vonul. Ezért írta az önkormányzat számára benyújtott kérelmében, hogy 2019. július 31-i hatállyal az 1. számú gyermekorvosi körzet működtetését át kívánja adni dr. Susanna Strecke doktornőnek, aki a körzetet vállalkozói formában kívánja ellátni 2019. augusztus 1-től. A doktornő – mint azt az ülésen is elmondta – nem vonul vissza teljesen a gyógyítástól, csak egy kicsit kevesebbet vállal, mint eddig. Dr. Susanna Strecke doktornő arról szólt, hogy nagy örömmel és lelkesedéssel vállalja a tapolcai munkát. Dobó Zoltán mindkettőjüket virággal és a város borával köszöntötte.  Dr. Dorner Mária 44 éves gyógyító tevékenységét a város nevében külön megköszönte, dr. Susanna Strecke doktornőnek pedig eredményes munkát kívánt a jövőre vonatkozóan.
Az ülésen több más mellett döntöttek az alapítványok 2019. évi közművelődési támogatásáról, az önkormányzat tulajdonában lévő sport- és turistaszálló fejlesztéséről, valamint véleményezték a Szász Márton Általános Iskola intézményvezetői pályázatát.

Búcsú a boldog diákévektől

A kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt a szombatra tervezett hagyományos városi ballagás Tapolca Fő terén. A Széchenyi István Baptista Középiskola végzőseit saját intézményükben, a diszeli Gönczi Pál Szakközépiskola és Szakiskola diákjait a Csobánc művelődési házban, a Batsányi János Gimnázium tanulóit a Csermák József Rendezvénycsarnokban búcsúztatták.

A rendezvénycsarnokban a két végzős gimnáziumi osztály tanulói, a pedagógusok, a szülők és a megjelent vendégek a Himnusz elhangzása után előbb Varga Tiborné igazgató, majd Dobó Zoltán polgármester beszédét hallhatták, illetve megtörtént az ünnepélyes zászlóátadás is a távozó és a még maradó diákok között.
A Széchenyi István Baptista Középiskolából öt osztály végzős diákja ballagott. Az intézménytől szakácsok, pincérek, eladók, központi fűtés- és gázhálózat-szerelők, épület- és szerkezetlakatosok, valamint a szakközépiskolai tanulók (informatika, vendéglátás) búcsúztak.  Tőlük Szollár Gyula igazgató köszönt el az iskola nevében. A diszeli városrészben működő Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája cukrász, pék, sütőipari és gyors-pékségi munkás, illetve a Tanképzési Híd 2. osztály végzőseitől köszönt el Szóvári Adél igazgató által.

Római kori emlékezet, márványtáblán

Fehér márványtáblán elevenedik meg Tapolca római kori történelme Horváth Róbert szobrászművész munkásságának köszönhetően.  A napokban a Fő térről a díszudvar felé vezető átjáró falán avatták fel a szép köztéri alkotást.

– 1861-ben egy megrakott szekér alatt szakadt be a föld, s ezáltal megnyílt egy római kori sír, ahonnan régészeti szempontból fontos tárgyi emlékek kerültek elő. Erről Rómer Flóris régész, egyetemi tanár készített feljegyzéseket akkoriban. Később, kutatásaira alapozva ő mondta ki, hogy az ókori, római kori Cesariana azonosítható Tapolca elődtelepülésével – tájékoztatta beszédében a megjelenteket Hangodi László történész, főmuzeológus.
– Ennek további tárgyi bizonyítékai kerültek elő az 1984-1989 közötti régészeti feltárások által a Templom-dombon. Tapolca területén egy 2. századi és egy 4. századi virágkor nyomait azonosították. A köztudatba, helyben beépült mindez, ám kétségtelenül hiányzik az idelátogatók hatékony tájékoztatása. Ma ebben is pozitív változás történt, köszönhetően Horváth Róbert szobrászművész munkásságának és segítőinek. Megvalósult egy szép terv, újabb alkotással gazdagodott a város. Horváth Róbert alkotása felkerült a hajdani Cséby ház, tapolcai díszudvarba átvezető kapualjának falára, amelyen megjelenik a római kor művészi életre keltése – hangsúlyozta Hangodi László.
A fehér márványvéset egyébként Horváth Róbert első tapolcai köztéri alkotása, ami hírül adja a távolabbról érkezőknek is a város római kori múltját, s megőrzi azt az utódok számára.