Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásával szóló rendeletet a legutóbbi nyilvános ülésen. 

Idén nem változtak az adómértékek a 4 helyi adó és a gépjárműadó esetében

A képviselő-testület által tárgyalt és jóváhagyott költségvetés bevételi előirányzatának főösszege 5 milliárd 121 millió forint, amelyből a költségvetési bevételek összege 2 milliárd 751 millió forint, a finanszírozási bevételek összege 2 milliárd 370 millió forint. A költségvetés főösszege bruttó módon tartalmazza az intézményfinanszírozási bevételeket és kiadásokat, amelynek összege 833 millió forint.
Az önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott jogcímeken jogosult állami támogatásokra. Feladatalapú és ellátottak létszámára vonatkozó támogatási rendszer működik, ahol a helyi iparűzési adó beszámításával csökkentett normatívákat biztosítja az önkormányzati feladatok ellátása céljából a központi költségvetés. 2019-ben új jogcímként szerepel az óvodai és iskolai szociális segítés finanszírozására biztosított támogatás összege, melyet a feladatellátása céljából a Tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére ad át a város.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei jellemzően a helyi adókból származnak. Idén nem változtak az adómértékek a 4 helyi adó és a gépjárműadó esetében. Ugyanakkor a tavalyi előirányzathoz képest közel 3 százalékos előirányzat-növekedést irányoztak elő a bevételek elemzése után.
Szolgáltatások jogcímen a rendeletekben elfogadott díjak figyelembevételével terveztek (ingatlan bérleti díjak, közterület használat, parkolás, sírhely-megváltás, családi rendezvények). Az üzletek és helyiségek várható bérleti díjait, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit a Városgazdálkodási Kft. kimutatása alapján határozták meg. Egyéb díjak a hivatal által kiszámlázott bérbeadások és szolgáltatások díjaiból származnak. A parkolás bérleti díjbevételére 19 millió forintot terveztek. Intézményi étkeztetés jogcímen a várható bevételeket az intézményi tényleges étkezési létszámok figyelembevételével határozták meg. A szabad pénzeszközöket továbbra is államkötvényben tartják, amelynek várható eredménye mintegy 4 millió forint lesz. A költségvetési szervek esetében az óvodánál minimális helyiségbérleti díjjal, a könyvtár költségvetésében a várható bevételek szintjén tervezték az előirányzatokat.
A fejlesztési kiadások forrását képezik az önkormányzat felhalmozási- és tőkejellegű bevételei. A tavalyi évben részletfizetési feltétellel eladott laktanyai ingatlanok törlesztő részleteit vették számba, valamint a varroda épületének értékesítéséből és más ingatlanértékesítésekből származó bevételeket terveztek.
A 2019. évi költségvetés kiadási előirányzatának főösszege értelemszerűen azonos a bevételi oldallal, azaz 5 milliárd 121 millió forint. Az összeg tartalmazza több más mellett az idei személyi juttatásokat, a dologi kiadások, az igazgatási, önkormányzati, városüzemeltetési feladatok ellátását. Ehhez kapcsolódva meg kell jegyezni, hogy a képviselő-testület a városüzemeltetési
munkacsoport parkfenntartói- és köztisztasági tevékenységeinek, valamint a temetőfenntartási feladatainak ellátására a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Cselle-Ház Kft. tevékenységi körébe történő átszervezéséről döntött. A társaság várhatóan 2019. áprilisában kezdi meg működését. Az ehhez kapcsolódó kiadásokat, költségeket az önkormányzat finanszírozza. Eszerint működési célú támogatásra 75 millió 288 ezer, in-house szolgáltatás előirányzatra pedig 21 millió 385 ezer forintot kap a cég. Felhalmozási célú támogatásként, eszközbeszerzésre további 35 milliót.

Az elfogadott rendelet szerint a városi strand üzemeltetéséhez 40 millió forinttal járul hozzá a város az idei esztendőben

Az elfogadott rendelet szerint a városi strand üzemeltetéséhez 40 millió forinttal járul hozzá a város, a helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlásához 33 millióval. Működési célú támogatásokra összesen 677 milliót fordítanak, míg felújításokra 464 milliót, önkormányzati beruházásokra összesen 580 milliót, amelyből a pályázati beruházások közel 425 milliót tesznek ki.

Fókuszban a biztonság a tapolcai nyugdíjasok körében

A rendőrök a házalással kínált termékek vásárlásának veszélyeire is felhívták a figyelmet.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság komplex bűnmegelőzési projektet indított “Fókuszban a biztonság” címmel, amelyet a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósít meg 2018. január 1. és 2019. május 31. között. A pályázat keretén belül a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai 2019. február 20-án délelőtt egy helyi nyugdíjas klub tagjainak tartottak prevenciós tájékoztatást.

Az előadók felhívták az idősek figyelmét a trükkös, a besurranásos, a betöréses lopásokra és azok megelőzésének módszereire. Hangsúlyozták, hogy az egészségmegőrzéssel kapcsolatos termékbemutatók esetében mindig tájékozódjanak a termék áráról más árusítóhelyeken is vagy az interneten. Elmondták továbbá, hogy a házalással kínált termékek kapcsán alapvetően legyenek bizalmatlanok, hiszen a felkínált termékek az esetek többségében nem megfelelő minőségűek, használhatatlanok. Felhívták a jelenlévők figyelmét arra is, hogy ilyen esetekben kellő mértékben tájékozódjanak az eladásra kínált termékről és kérjenek tanácsot olyan hiteles vagy megbízható személyektől, igazolt szakemberektől, akik e téren járatosak.