Két és fél ezer olvasó, több mint kétszáz rendezvény a falak között

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum a Tamási Áron Művelődési Központ és a nem városi fenntartású VOKE Batsányi Művelődési Központ mellett Tapolca intézményesített kulturális életének legfontosabb sarokköve. Az elmúlt egy-két évtizedben az olvasási szokások megváltozása, a technikai és társadalmi változások mindent fenekestül felforgattak, új utak keresésére ösztönözték a hazai könyvtárakat is. Közeleg január 22-e, a Magyar Kultúra Napja. Ez alkalomból kértük egyfajta kulturális számvetésre Dr. Décsey Sándor könyvtárigazgatót.

Dr. Décsey Sándor igazgató, mellette Takaró Mihály író, költő, irodalomtörténész egy sikeres, sokakat érdeklő könyvtári rendezvényen.   

– Amikor a könyvtárunkról beszélünk, a tapolcai emberek többsége ma már pontosan tudja, hogy a könyvek kölcsönzése mellett, programokat is szervezünk. Író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, különböző kulturális, ismeretterjesztő témákban meghirdetett előadások, irodalmi estek, vetélkedők, gyermekfoglalkozások, koncertek zajlanak falaink között. Tavaly 223 rendezvény volt az intézményben. Bebizonyosodott,  hogy országosan ismert személyiségek meghívása, illetve köztiszteletben álló, ismert és elismert helyi emberekhez köthető előadások jelentenek komolyabb vonzerőt a lakosság számára. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a fiatal korosztály bejöjjön hozzánk, hiszen ők a jövő könyvtárának látogatói. Hiszem, hogy létérdekünk becsábítania a diákságot a könyvtárba. Ehhez azonban nem elég az, amit az elmúlt húsz évben csináltunk, hiszen az internet, a mobilnet, az okostelefonok világában 10-11 éves kor fölött különösen nehéz hatással lenni a fiatalokra. Arra viszont kifejezetten büszkék vagyunk, hogy az országos átlagot meghaladó intézményünk népszerűsége. A tapolcai könyvtárnak az elmúlt időszakban 2567 beiratkozott olvasója volt, akik valóban használták is a könyvtárat. Ez a lakosság 16 százaléka, miközben az országos átlag 9.5-10 százalék. Több, mint 68 ezer könyvet kölcsönöztek tőlünk, közel 90 ezer alkalommal használták a helyi olvasók valamely szolgáltatásunkat, a nagycsoportos óvodás foglalkozástól az adventi koncertig megközelítőleg hatezren voltak jelen programjainkon. Fontos megemlíteni, hogy a város kulturális életének motorjai azok a jól működő helyi civil szervezetek, akiknek vezetői, tagjai ötleteikkel, aktivitásukkal, jelenlétükkel éltetik a városi és ezen belül a könyvtári rendezvényeket, programokat is . Nehéz lenne a Városszépítő Egyesület, annak Nőklubja, a Tanúhegyek Egyesülete és a többiek tevékenysége nélkül elképzelni a város kultúréletét.

Jobbról Hangodi László főmuzeológus. Idén tartalmában megújul a városi múzeum képen látható helyisége

Múzeumunk azonkívül, hogy közgyűjteményi jellege és tevékenysége hagyományosan erős, oktatási és kulturális téren is aktív. Tárlatvezetések, múzeumi órák, a Múzeumbarát Diákkör foglalkozásai, a Múzeumok Éjszakája rendezvény, egy-egy városi programra történő kitelepülés több ezer résztvevőt, látogatót jelentett a múzeumi kincsek, szellemi és tárgyi értékek számára az év folyamán. 2019 a könyvtár életében nem fog jelentős változásokat hozni, újdonságok múzeumi vonalon lesznek majd. Tavaly egy új állandó kiállításra nyertünk pénzt, melynek fizikai kivitelezése a napokban elkezdődhet. „ 6000 év kőben, tárgyban és képben. Fejezetek Tapolca történetéből az újkőkortól a huszadik század elejéig” címet viseli az-az állandó tárlat, amely a múzeum új büszkesége lesz az elkövetkező években. A hamarosan megvalósuló átfogó helytörténeti kiállítás nyolc tematikai egységből áll majd, helyi vonatkozásban dolgozza fel az őskor, az ókor, a népvándorlás kora, az Árpád- kor, Tapolca vára, a középkori végvári harcok, illetve a 18-19. század, továbbá az első világháború időszakait. Indítunk egy új sorozatot is múzeumi környezetben, egy beszélgetős, visszaemlékezős, interaktív sorozatot, amely Tapolca 1945 utáni korszakával foglalkozik majd. Új, papír alapú kiadvánnyal is büszkélkedhetünk idén, hiszen intézményi kiadásban, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelenik Hangodi László: Tapolca környéke 1848-49-ben című munkája. A könyv tizenkilenc közeli település szabadságharc korabeli történetét dolgozza fel és a több, mint egy évtizede megjelent, Tapolca mezőváros 1848-49-ben könyv második kötete. Ahogy a januári Magyar Kultúra Napjához hagyományosan a Tamási Áron Művelődési Központ fűz évről évre programokat, a könyvtár áprilisban a Költészet Napját igyekszik saját szervezésben megtölteni kulturális tartalommal. Talán nem korai elárulni, hogy Földes László Hobot, aki két éve színültig megtöltötte József Attila estjével a TÁMK színháztermét, ez évben újra meghívjuk Tapolcára . /tl/