Wéber Anikó Tapolcán járt

Több, országosan ismert ifjúsági regény szerzője a városi könyvtár vendége volt kedden délután.

A közönség zömét általános iskolák felső tagozatos diákjai tették ki.

A közönség zömét általános iskolák felső tagozatos diákjai tették ki, nem véletlenül: az írónő az őket érintő problémákat helyezi regényei középpontjába, a jelen lévők közül többen is olvasták már valamelyik könyvét. Wéber Anikó magyar- és filozófiatanár, az iskolásokról szóló sztorijai az általa szerzett tapasztalatokon, igaz történeteken alapulnak. Már gyerekkorában is szeretett írni, de nagy hatással volt alkotási kedvére az év, amikor napköziben dolgozott pedagógusként. Rájött, a gyerekek fáradtak, nyűgösek, éhesek, nem élvezik a délután folyamán, iskolai keretek közt eltöltött időt, gondjaikat egymáson vezették le, általában a gyengébb láncszemeken. Az osztályharc című regényében 10 diák történetét dolgozta fel, célja volt minél több szemszögből bemutatni az egyes „sorsokat”, jellemeket. Próbálkozása nem volt hiábavaló, könyve nagy népszerűségnek örvend. A találkozó során beszélgetett a gyerekekkel a hangadókról, az áldozat szerepében lévőkről, valamint azokról is, akik sehová nem tartoznak. Utóbbiakkal foglalkozott az El fogsz tűnni című művében. A Zuhanó repülésben pedig egy új módszert próbált ki, két befejezést írt, az olvasó eldöntheti, melyiket választja. Az írónő kíváncsi volt a diákok véleményére: Mit tudnának csinálni a kirekesztettek, hogy beilleszkedjenek? Meg lehet-e szüntetni, hogy gyerekeket bántsanak az iskolában? Ezen kérdéskörök boncolgatása, közös tanácskozás zajlott a találkozó vége felé.

Adventi Várakozás Tapolcán

December 2. Advent első vasárnapja

15.00   Jégszobrász Show

17.00   Szabadtéri Betlehem kapunyitása

Dobó Zoltán polgármester köszöntője, a város ünnepi fényeinek bekapcsolása

Verssel közreműködik a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

17.30   „Adventi készület” a történelmi egyházak köszöntője

18.00   Batsányi Táncegyüttes fellépése

18.30   Dávid Roland Adventi előadása

December 9. Advent második vasárnapja

14.00   Családi játékok a Fanyűvő játékparkkal

14.00   X. Tapolcai Forraltbor-főző verseny

14.30   Lucázás a Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulóival

15.00   Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljainak műsora

15.30   Szász Márton Általános Iskola értelmileg akadályozott tanulóinak műsora

15.45   Ünnepi díszbe öltözött Tapolca mozgalom eredményhirdetése

16.15   Boglya Népzenei együttes

16.45   Forraltbor-főző verseny eredményhirdetése

17.15   Táncház, közreműködik: Tördemic Néptáncegyüttes, Boglya Népzenei együttes

Dr. Győrfi Károly: Európa döntetlenre játszik, az iszlám győzni akar

Dr. Győrfi Károly az Óbudai Református Egyházközség nyugalmazott felügyelője, korábbi diplomata, író a kereszténység válságos helyzetéről, a keresztényellenesség és a keresztényüldözés világméretű jelenségéről és az arra adható politikai, keresztényi válaszokról tartott előadást a tapolcai Protestáns templomban katolikus, evangélikus és református hívek előtt a hét első napján.

Dr. Győrfi Károly a kereszténységet, a keresztényeket ért üldöztetésre hívta fel a figyelmet tapolcai hívek előtt a napokban /fotó: tl/

Az “Európa értékrendi válsága, úton a vég felé” és többek között “A keresztényüldözés a 21.században”- című hat utánnyomást és két kiadást megért könyv szerzője előadása megkezdése előtt közös imára szólította a híveket, amelyben az Úr segítségét, támogatását kérte a rendezvény céljának eléréséhez. Dr. Győrfi projektoros kivetítőn is szemléltette mondanivalóját, amelyben földrészenként, országonként, társadalmi, vallási csoportonként elemezte a különböző keresztény felekezetek tagjait érő testi, lelki borzalmakat, rámutatott azok vallási, társadalmi okaira, hátterére. Diszkrimináció, megaláztatás, üldöztetés és egyre gyakrabban a tragikus végkimenetel, az élve elégetés iszonyata vár a vallást gyakorló keresztény hívekre a világ számos pontján- mutatott rá az író. A szerző elmondta, könyve azért nem kapott a fokozott érdeklődés ellenére nagyobb külföldi nyilvánosságot, mert abban a Keresztény Holokausztként definiálta a keresztényeket ért támadásokat és gyilkosságokat.  Illetve – egyebek mellett- a könyv kiadását mérlegelő neves külföldi kiadó nem tartotta politikailag korrektnek azt a megállapítást, hogy Európában is jelen van a keresztényellenesség.  – Miközben két olyan európai intézet is van, amely kifejezetten európára vonatkoztatva mutatja a tényeket, bizonyítja a keresztényellenes jelenségeket, cselekedeteket. A keresztényellenesség nem egyenlő a keresztényüldözéssel. Az utóbbi esetben a keresztény ember, a hívő a hitéért az életét kockáztatja. Ez utóbbi valóban nincs jelen számottevő arányban Európában, az előbbi azonban igen- hangsúlyozta az előadó, aki szerint ma a legnagyobb veszélyt az új (demográfiai természetű) iszlám hódítás jelenti. Különösen Európa van veszélyben azáltal, hogy nem ismeri az iszlám igazi természetét, végső céljait. – Európa ebben a játszmában döntetlenre játszik, az iszlám azonban győzni akar- figyelmeztetett Dr. Győrfi Károly./Töreky László/